top of page
logo AURA SYSTÉM ČR

AURA systém ČR

je otevřený prostor  

touha člověka se posouvat k lepšímu životu

 

Zakladatelkou je Blažena Kovářová Jirušková vizionářka nové doby - cesta vědomé aury

Ve svých 40 letech prošla bránou a přijala otevřený a svobodný svět

je autorkou AURA systémového napojení člověka 

pomáhá lidem žít

TERAPIE AURY
bottom of page