top of page
multidimenze v přírodě
baňky tradiční postup

jiří s. hötzel

co mě oslovuje, čím se realizuju

průvodce, asistent seberozvoje

tradiční čínská medicína

detoxikace

kraniosakrální biodynamika CPOT

australské květové esence

aroma esence

muzikoterapie

semináře s dobrou partou

stručný dějepis

Po studiích hudby, již jsem aktivně po léta praktikoval, a dalších "nezbytných" profesích, které mi ukázaly smysl života, jsem si přibral další formu terapie - masáž - dotek a k tomu vše, co se týká energie, která dokáže "pohnout" světem nebo zdravím, např. bylinná či detoxikační informační léčba.

Zaujal mě celostní (holistický) pohled na člověka. Jinými slovy hledám s vámi cesty k odstranění příčin bolestí a dalších traumat tak, aby účinek byl prokazatelně dlouhodobý. K tomuto poslání mě vedly jednak osobní zkušenosti s alopatickou léčbou, která logicky svým pojetím mi neumožnila dospět k vyléčení, jednak určitá vnitřní potřeba pomáhat i jiným...

zkušenosti, cesty, studia

1864

další roky

21. století

vstup do zdejší fikce či pro někoho reality

povinná školní docházka

častý pobyt v přírodě

vnímání přírodních jevů

studium hudby a její praktikování

studia masážních technik, reflexní terapie, kraniosakrální biodynamiky CPOT, Reiki, tradiční čínská medicína (diagnostika, akupunktura, fytoterapie, dietetika, Qi Gong, TUINA, moxa, baňky, guasha), australské květové esence, aroma oleje, kvantové přístroje, frekvenční léčba HEALY, fyzikálně cévní terapie BEMER... semináře, cesty za poznáním

s láskou mým průvodcům za to správné "nakopnutí"

mámě a tátovi, ženám (Blažence, Helence, Denisce, Jitušce, Verunce, Renatce, Evičce, Marušce, Lauře, Barbarce, Alence.....), potomkovi Jirkovi, přátelům, muzikantům, Beátě a Julkovi Patakyovcům, MUDr. Josefu Jonášovi, Mirkovi Čapkovi, Namdělu Dordze - Dott. Giovanni Conchinovi, Milanovi Calábkovi, TCM Institutu, MUDr. Jožkovi Luckému, MUDr. Dagmar Komárkové, MUDr. Erice Götzové, Ditě Königové, Petru Manďákovi, Dr. Wangovi, Markovi Bohunickému, Ianu Whiteovi a dalším dobrým duším, bez kterých bych nemohl tuto cestu absolvovat. A samozřejmě duším Altánu - Třezalce, Jasmínce a Violce, které se mnou držely "basu".

bottom of page