top of page
HEALY koláž.png

Healy
Přenosné zařízení pro harmonizaci bioenergetického pole

Healy je malé, ale velmi všestranné zařízení, které ovládáte pomocí smartphonu. Využívá IMF (Individualized Microcurrent Frequency) programy pro harmonizaci bioenergetického pole člověka, zvířete...  v mnoha důležitých oblastech života.

Healy World

mezinárodní obchodní společnost skupiny TimeWaver,

inovativní nová společnost systémů a koncepcí pro zdraví a pocit pohody.

Společná vize: všichni lidé mají mít možnost žít v celistvém zdraví. 

Healy World

jedinečný modulární systém pro zdraví, fitness a pocit pohody.

 

Healy je zdravotnický prostředek třídy IIa pro léčbu bolesti při chronických bolestech, fibromyalgii, bolesti kostí a migréně. Zároveň funguje jako podpůrná léčba duševních onemocnění, jako jsou deprese, úzkost a související poruchy spánku. Žádná jiná použití zařízení Healy ani model napětí buněčné membrány podle Nordstroma nejsou uznávána tradičním lékařstvím kvůli nedostatku důkazů ve smyslu konvenční medicíny.

Soubor zařízení sestává ze přístroje Healy, programů instalovaných v chytrém telefonu či iPadu a případně hodinek Watch, které mají některé doplňkové funkce. 

Celý systém zařízení můžeš/te použivat za naší pomoci (analýza, konzultace, frekvenční ošetření) jako hlavní či doplňkovou formu harmonizace života, zdraví... Nebo také můžeme poradit, jak přístroj pořídit domů a zaškolit do základního použití. 

Druhou cestou se vytváří nové společenství, kde si každý zodpovídá za své zdraví aktivněji. 

Ke konzultaci patří vždy doporučení ohledně zdravého životního stylu, doplňování nutričních látek, pohybové aktivity, správného dýchání, meditací, automasáží, psychohygienických návyků (pobyt v přírodě versus sledování televize,  fb, internetu, stálého používání wifi, ponocování...).

Tvůrci systému Healy mají více než 13 let zkušeností s frekvenční terapií ve skupině společností Healy a TimeWaver. Je to technologie postavená na základě odborných znalostí lékařů, vědců a techniků.

FREKVENCE - MIKROPROUDY - KVANTOVÉ POLE

Celostní nebo holistické zdraví je pocit jednoty a soudržnosti těla, mysli a duše, které zažívá celkovou pohodu a vitalitu. Umožňuje vám žít naplno.

Pro správnou, optimální kombinaci zařízení Healy a jeho skupin IMF programů, připravili tvůrci Healy systému několik edicí Healy. Každá edice se skládá ze zařízení Healy a řady skupin programů IMF zařízení Healy pro harmonizaci bioenergetického pole.

Co se tedy při používání Healy v člověku či zvířeti děje ?

Přístroj Healy pomocí kvantového senzoru načítá - skenuje a hodnotí - analyzuje stav či proces buněk a napětí buněčných membrán v těle a celkovou komunikaci všech systémů v bioenergetickém poli, řekněme v auře. Na základě analýzy, pak doporučí harmonizující léčivé frekvence a mikro proudy, kterými následně stimuluje čakry, orgány, meridiány nebo celé tělo a mysl. To vše za pomoci mikroproudů s frekvencemi "na míru" dle zjištěného stavu těla. Tím zvyšuje potencionál na buněčné membráně a tvorbu ATP (adenotrifosfát), což je molekula energie, na kterou člověk v podstatě "jede". Je to palivo, tak jako benzín v nádrži auta či elektrická energie uložená v baterii. Vyrovnáním napětí na buněčných membránách buňka lépe vstřebává potřebné výživné látky a kyslík a odvádí "odpadky" v podobě oxidu uhličitého a rozličných metabolitů. 

Tím dochází jednak k buněčné očistě a ve větším měřítku k harmonizaci orgánů, vyladění komunikace mezi všemi systémy těla, mysli a duše. Můžeme to nazývat pocit zdraví. 

Ladění frekvencemi je možné jednak kontaktně za pomoci elektrod a také bezkontaktně přes kvantové pole pomocí speciální cívky dle objevu N. Tesly. 

Takto lze i působit na neomezenou vzdálenost. Pro badatele doporučujeme trochu "načíst" principy kvantové teorie.

 

Přístroj Healy využívá 144 000 zlatých frekvencí (frekvence dle "zlatého řezu")

a každá z nich má specifický účinek. 

Kvantový snímač Healy individuálně vybírá ty zlaté frekvence,

které jsou nejlepší v čase prováděné hledání - analýzy. 

Programy systému Healy jsou sestavy mnoha frekvencí, které po analýze zdravotního stavu člověka, zvířete, rostliny či energii prostoru (domy, auta..) vyberou potřebné frekvence a prostřednictvím elektrických mikroimpulzů či přes kvantové pole ladí - harmonizují danou bytost či prostor.  

Přínosy HEALY

Zvýšená produkce ATP až i 500%

Vyšší syntéza proteinů až o 70%

Vyšší transport aminokyselin až o 40%

FREKVENČNÍ ANALÝZA V REÁLNÉM ČASE

KVANTOVÝ SENZOR PRO ANALÝZU V INFORMAČNÍM POLI

144 000 ZLATÝCH FREKVENCÍ ŘÍZENÝ INFORMAČNÍM POLEM

Hmota neexistuje, všechno je jenom energie o  specifické frekvenci.

"Pokud chcete odhalit tajemství vesmíru, musíte přemýšlet v intencích energie, frekvence a vibrace..."

                                                                                                          Nikola Tesla

Snímek obrazovky 2022-01-10 v 21.17_edit
bottom of page