Vibrační esence - přehled

VIBRAČNÍ ESENCE

Nová a stále se rozšiřující řada vibračních esencí vzniká v posledních dvou letech. Jsou vytvořeny pro potřeby současné, náročné doby. Autorem je homeopat a naturopat z jižní Afriky, který vyvinul širokou škálu léků na mezinárodní úrovni.

Smyslem esencí je mentální, emocionální a fyzická detoxikace, jsou to nápravné prostředky pro zlepšení našich životů, pro naše probuzení a transformaci. Esence vznikají pouze z přírodních zdrojů, obnovením vyzkoušených starověkých alchymických prostředků, v kombinaci s moderní technologii. Jednotlivé složky jsou sestaveny a provázány do jednoho mocného celku tak, aby nám co nejvíce pomáhaly stát se více vědomými a vyspělými lidmi.

Účinek esencí je jemný, ale zároveň velmi silný a hluboký.

Esence LIBERATION - Osvobození

Je unikátní svým složením, rychlými a hlubokými účinky podporuje rozvoj a transformaci člověka.

Nejhlavnější účinek je odstranění nežádoucích negativních vzpomínek z podvědomí, z buněčné paměti a paměti celého těla. Uvolní se prostor pro nové, vyšší energie a můžeme tak dosáhnout vnitřní klid a mír, pocit lehkosti a novou životní energii. S tímto zásadním účinkem se spojují další benefity - získání vnitřní rovnováhy, větší projevení schopností, správné zaměření, větší síla a opravdovost, rychlejší regenerace, zlepšení mezilidských vztahů, fyzického i psychického zdraví...

Složení esence: Rasashastric Navaratna, šungit, Panch Agni, mateří kašička, světlo z Jupitera, Protea flower, houba Reishi

Esence REDEMPTION - Vykoupení

Ojedinělá vibrační esence nás zbavuje hluboko zakořeněných vzorců a programů z podvědomí, které jsme nasbírali v průběhu svého života.

Esence svým složením působí na mentální a emocionální "detoxikaci" a významně podporuje čistou podstatu života, duchovní transformaci a zvýšení úrovně vědomí.

Složení esence: Základní složka je strom života Noya Rao z Peru, matka všech rostlin, čistí nefunkční vzorce a programy z podvědomí. Další složky proces podporují a zjemňují a pomáhají zabudovat do našeho psychického i fyzického systému: bylina Shatavari, zlatá bhasma, včelí pyl, esence z květu orchideje Disa, Cacao, oheň, světlo

Esence BLUE LOTUS - Modrý lotos

Je krásná, jemná a posvátná vibrační esence. Vyrábí se potencováním esence květu Modrého lotosu ve vodách posvátného Červeného a Bílého pramene z Glastonbury. Modrý lotos, jako hlavní složka, byl považován za nejcennější a nejvzácnější rostlinu starověkých Egypťanů, především vysokých kněží, kteří ji hojně používali k dosažení vyššího stavu vědomí. Působí jemně, ale hluboce na nervový systém, má uklidňující a regenerační účinky. Esence je užitečná i pro toho, kdo má špatný spánek. Získáním vnitřního pocitu klidu se zkvalitňuje každodenní činnost, zlepšují se mezilidské vztahy, můžeme dělat správná rozhodnutí v souladu se svým přesvědčením, bez stresu a napětí v těle. Získání klidu a rovnováhy je požehnáním pro současnou dobu. Další složkou esence je voda z posvátnéhoBílého aČervenéhopramene z Glastonbury, známé svými zázraky. Voda z Červeného pramene podporuje mužskou energii a voda z Bílého pramene má vliv na ženskou energii. Spojení obou principů má vliv na větší vnitřní mír a porozumění v mezilidských vztazích a umožňuje žití v jednotě se vším.

Esence IMMORTALITY - Nesmrtelnost

Je zcela výjimečná esence. Umožňuje revitalizaci člověka a navrácení k jeho mladistvému já. Získání nové mladistvosti s sebou nese čerstvou energii a radost z každodenního života.

Hlavními přínosy esence, kromě obnovení vitality a zvýšené hladiny životní energie je mladší vzhled, zdravá pleť, ubývání vrásek, kratší doba regenerace, menší bolesti kloubů, větší pohyblivost, zvýšení libida, návrat k radosti ze života, více elánu, větší síla a aktivita, menší potřeba spánku...

Účinky esence - obnovení psychických i fyzických sil, jsou viditelné v krátkém čase, díky velmi rychlé obnově buněk. Původ esence pochází z velmi jedinečného přírodního procesu.

Průvodním jevem může být detoxikace organizmu na fyzické i emocionální úrovní (je to velmi individuální).

Složení esence: hlavní složka esence je získaná alchymickou cestou z nesmrtelné medúzy Turritopsis Dohrni, která má schopnost se v určitém věku či nemoci sama zregenerovat.

Esence IMMORTALITY VAJRA

Navazuje na původní esenci Nesmrtelnosti, ale účinek je silnější o 25%. Složení je totožné, jen "výrobní" proces byl učiněn 2x, aby došlo k zesílení a většímu potenciálnímu využití. Působení esence jde ještě do větší hloubky, s jinou vibrací a naše tělo reaguje na esenci novým způsobem.

Účinky esence jsou totožné s původní esencí Immortality.

Esence IMMORTLITY GARUDA

Pokračuje v řadě zcela vyjímečných esencí. Základ je stejný jako u první esence Nesmrtelnosti, ale tato verze je zesílena a obohacena o nové vlastnosti. Obsahuje navíc elixír Zlaté spirály a mantry Garuda.

Základní účinky jsou totožné jako u první Nesmrtelnosti, ale přidaná esence Golden Spiral připomíná našim buňkám jejich vrozený božský řád a dokonalost, pomáhá k nápravě do našeho původního stavu a pocitu jednoty se vším stvořeným.

Mantra Garuda má moc vymýtit mnoho fyzických i psychologických problémů. Symbolizuje kázeň, abychom zůstali na správné cestě a v božském řádu. Odstraňuje strach, pomáhá překonat nemoci, odráží negativní energii, dělá život radostnější a šťastný. Účinky jsou velmi široké a hluboké (silnější verze o 50%).

Esence IMMORTALITY - Nesmrtelnost, oční

Má stejné složení jako předchozí esenceImmortality, alejako konzervační prostředek je použita destilovaná voda.

Esence se používá k pomoci řešení různých očních obtíží, jako je krátko i dalekozrakost, suché oči, glaukom, makulární degenerace...

Krém IMMORTALITY

Svým složením vychází z původní esence Nesmrtelnosti, ale v podobě krému se používá ke kosmetickým účelům. Pro svou velkou a rychlou regenerační schopnost se využívá k omlazení a ochraně pokožky, především obličeje a krku.

Hlavní složka je získaná alchymickou cestou z nesmrtelné medúzy Turritopsis Dohrni, která se v určitém věku dokáže sama zregenerovat.

Základ krému je vyroben pouze z přírodních ingrediencí s éterickými oleji čajovníku, palma rosy, aloe vera a meruňkového oleje.

Esence CREATION - Tvořivost

Esence je určena pro každého, kdo se chce cítit svobodně, s vnitřní silou a harmonii, bez kladení vysilujících otázek, kdo chce plně vnímat požehnání života v této době. Je v podstatě ztělesnění naděje a radosti.

Creation spojuje stejnou měrou mužskou a ženskou energii v nás, podporuje mladistvou radost, lehkost bytí, harmonii a životní vitalitu, přináší zlepšení kognitivních funkcí, nálady, odstranění strachu a snadnější snášení každodenního života.

Člověk se může cítit být sám sebou, získává pocit důvěry ve svůj úspěch a vítězství, vidí, že svým zapojením dosáhne většiny svých záměrů, může si plně užívat přítomného okamžiku a všeho, co nám život přinese.

Získání vnitřní síly a naprosté rovnováhy mužských a ženských energii vyhovuje každému člověku.

Složení esence: Mateří kašička od včel z udržitelného zemědělství francouzských Alp, pyl z tisíce jihoafrických květů, pyl z borovice, světlo z Jupitera, nektar z protěže, houba Reishi, orchidej Disa, Dhanvantari mantra

Esence TRANQUALITY - Klid

Nová, důležitá a nádherná esence podporuje a harmonizuje nervový systém. Přináší hluboký klid a otevírá srdce. Umožňuje prohloubit životní zkušenosti s vnitřním klidem a mírem. Velmi účinně a hluboce pracuje na mnoha příčinách rozrušení, stresu, pocitu izolace a strachu. Podporuje žití ve stavu flow, psychického i fyzického zdraví, lásky a míru, v klidné přítomnosti....

Složení esence: modrý lotos, ašvaganda, smaragd, nektar z protěže, světlo Venuše, orchidej Disa, Dhanvantari mantra

Esence GOLDEN SPIRAL - Zlatá spirála

Zlatou spirálou je vytvořeno ve vesmíru vše - od galaxii až po mušli i např. po naše otisky prstů...Jsme vytvořeni v Jednotě se vším stvořeným...

Esence Zlatá spirála připomíná našim buňkám jejich vrozený božský řád a dokonalost. Působí velmi hluboce a jemně a pomáhá k nápravě do našeho původního stavu, k vyrovnání se sami se sebou a k pocitu jednoty se vším stvořeným. To vytváří pocit velkého vyrovnání v těle a hlubokou relaxaci na úrovních, které je těžké popsat... Účinky jsou velmi hluboké a zasahují do naší buněčné struktury. Mají vliv i na naší DNA, protože i samotná DNA je také založena na principu zlaté spirály.

Je to ve skutečnosti základní plán pro buňky a struktury, který mají následovat, když přijdou do formy.

Účinek esence je neuvěřitelně hluboký, ale nám velmi dobře známý, protože se všichni narodíme s tímto "čistým"stavem, v božském řádu. A jen naše okolí a životní těžkosti nás vychylují ze zlaté spirály do nepohodlí...

Některé zkušenosti uživatelů esencí:

Používám esenci Immortality 3 týdny. 25 let působím jako redaktor pro různé časopisy o zdraví a životní styl a měl jsem možnost zkontrolovat stovky zdravých produktů. Nikdy jsem nezažil produkt s tak hlubokými výsledky v tak krátké době. Podle mé osobní zkušenosti mám nejneuvěřitelnější energii, doslova neomezenou, výrazně jsem zlepšil pohyblivost a flexibilitu kloubů. Moje pleť se cítí baculatější a měkčí. Další zvláštností je, že voda mi chutná neuvěřitelně lahodně a jsem nucen více pít. Je to taková zajímavá cesta, mám pocit, že se toho tolik učím o procesu odstranění stárnutí. Moje tělo se pohybuje odlišněji, s větším důrazem. Jsem ohromen hlubokým dosahem a velkými účinky. Někdy jsem se cítil příliš nabitý na spánek, ale jakmile jsem ležel v posteli, usnul jsem bez přílišných obtíží.

Opravdu cítím, že tato esence je nejvíce průlomová a jsem zvědavý na dlouhodobé účinky.

Robyn Wilkinson, redaktor časopisu HOLISTICA

Esence Golden Spiral by mohla být nejmocnější a život měnící látka, kterou jsem kdy vložila do svého těla. Od začátku používání esence se mi dostalo většího posunu než jaký jsem kdy zažila prostřednictvím jakékoliv jiné formy terapie, cvičení, meditace nebo léků, které jsem v životě používala. V okamžiku, kdy jsem si dala kapky do úst, vnímala jsem pocit pořádku ve mně a nejvyšší jasností naplněné bytí. Jsem navždy vděčná za to, že mi tyto úžasné esence zkřížily mojí cestu...

Lize Phoenix


CENÍK VIBRAČNÍCH ESENCÍ (od 9.5.2021)


 • Esence LIBERATION (Osvobození) - 1000,- Kč

 • Esence REDEMPTION (Vykoupení) - 1.000,- Kč

 • Esence BLUE LOTUS (Modrý lotos) - 700,- Kč

 • Esence IMMORTALITY (Nesmrtelnost) - 2.300,- Kč

 • Esence IMMORTALITY VAJRA - 2.400,- Kč

 • Esence IMMORTALITY GARUDA - 2.400,- Kč

 • Esence IMMORTALITY OČNÍ - 2.400,- Kč

 • Krém IMMORTALITY - 1.650,- Kč

 • Esence CREATION (Tvořivost) - 1.200,- Kč

 • Esence TRANQUILITY (Klid) - 1.000,- Kč

 • Esence GOLDEN SPIRAL (Zlatý řez) - 1.200,- Kč


Informace a objednávky: 775 990 941, info@medicinman.info