Tradiční čínská astrologie

BaZi I. modul

 • původ a historie BaZi
 • Ming Xue a Bu Shi - studium osudu a umění divinace
 • principy osudu a štěstí v čínské metafyzice
 • tři úrovně štěstí
 • principy San Cao ve čtyřech pilířích
 • stavební prvky a komponenty BaZi
 • vznik hmotné reality časoprostoru, emanační teorie
 • vznik 10 nebeských kmenů a 12 pozemských větví
 • polarita, fáze Wu Xing a velký pohyb nebeských kmenů
 • polarita a fáze Wu Xing pozemských větví
 • 60 vzájemných kombinací pozemských větví a nebeských kmenů ve čtyřech pilířích
 • sezónní QI pozemských větví
 • inkarnace Ducha do hmotného prostředí
 • výpočty 4 pilířů osudu
 • práce s 10 tisíc ročním kalendářem
 • práce se softwarem pro výpočet BaZi
 • dynamické aspekty BaZi - výpočet cyklů štěstí
 • výpočty věkových hranic v cyklech štěstí
 • podrobný rozbor charakteristik nebeských kmenů a pozemských větví
 • principy Yin a Yang v analýzách tabulky BaZi
 • principy Wu Xing v analýzách tabulky BaZi
 • definování síly vládce dne zrození
 • metodika analýzy, rozbor a interpretace BaZi
 • interpretace tabulky při silném a slabém vládci dne zrození
 • 5 klimatických faktorů a jejich vliv na analýzu BaZi
 • pětifaktorová analýza a interpretace životních oblastí člověka
 • vnitřní a vnější konflikty pozemských větví
 • průmět BaZi v životě člověka


Lektor: Ing. Norbert Synčák, Slovenská republika

Termín: 18. - 19. března 2017, sobota 18.3. 9.00 - 18.00, neděle 19.3. 9.00 - 17.00

Místo konání: Centrum Altán, Baranova 31, Praha 3, 130 00, kontakt a dopravní spojení ZDE

Cena vstupného: 4600,-Kč, předplatné do 28.2. 4300,- Kč

Číslo bankovního účtu: 2800604522 /2010, do zprávy uveďte své jméno


PŘIHLÁŠENÍ NA AKCI ZDE


O lektorovi

ing. Norbert Synčák, moje cesta...

V roku 1990 som mal možnosť stretnúť môjho prvého veľkého učiteľa MUDr. Teodora Rosinského, CSc. na jednej z jeho pravidelných prednášok, ktoré mával v osvetovom stredisku v Nitre. To bol vstup do štúdia psychotroniky, energoinformačnej medicíny, feng shui a ďalších interdisciplinárnych oborov. 

V roku 1991 som pod jeho lektorovaním zahájil štvorročné štúdium energoinformačnej medicíny. 

Vladimíru Sagmeisterovi by som sa veľmi rád poďakoval za jeho hlboký vhľad do tajov starého hermetizmu, alchýmie, posvätnej geometrie, sakrálnej architektúry, kabaly, tvarových žiaričov, geopatogénnych zón ako aj starovekých civilizácií, ich filozofií, metafyziky a náboženstiev. 

Janka Jůzková. Janke by som sa rád poďakoval za jej pomoc v učení rešpektovať program závory pri energoinformačnej medicíne. 

Rád by som sa poďakoval MUDr. Gustávovi Solárovi za jeho cenné informácie, ktorými ma obohatil v oblasti psychotroniky, naturálnej medicíny a akupunktúry.

Jozef Haver. Dvojročného štúdia západnej astrológie v rokoch 1991 - 1992. 

Emil Mikle. Potulný mních a umelec s večným úsmevom na tvári, dlhými striebornými vlasmi a sivou bradou. Ďakujem mu za jeho zasvätenie do tajov kresťanskej mystiky a moderného konceptuálneho umenia.

ShiFu Shi DeLon (Veľká Británia). 31. generácia šaolinských mníchov bojovníkov a 12. generácia "Cchen-tia-kou Tchaj-ti-cchuan". Počas piatich rokov intenzívneho štúdia Qi Gongu (čchi kungu) a Tai Ji od 2007 do 2011 pod jeho vedením sa mi otvorila úplne nová cesta podpory samoregenerácie vlastného organizmu. 

Vladimír Šmejkal. Teória presunov energie medzi piatimi prvkami a skvelé praktické semináre čínskej medicíny v Prahe. Doslova a do písmena do nás nadriloval naspamäť dôležité akupunktúrne body.

Ludmila Bendová. Štyri intenzívne a krásne roky štúdia čínskej medicíny a akupunktúry v Prahe.

V rokoch 2011 a 2012 som mal možnosť v Prahe absolvovať intenzívny kurz klasickej čínskej medicíny a taoistickej akupunktúry Wu Yun Liu Qi - Päť pohybov šestorej qi pod vedením skúseného lektora a praktika Chrisa Bunkella (Švédsko). Pôvodná čínska medicína bola niečo úplne iné ako súčasná TČM. Bol to nádherný systém previazaný na vnútornú alchýmiu, astrológiu, šamanizmus a vnútorný rozvoj praktika. 

Chris Bunkell (Švédsko). Štúdium akupunktúry podľa piatich elementov a tiež liečebný Qi Gong. 

Jan Pletánek. Qi Gong, za skvelé tréningy vnútorného stabilizačného systému. 

Joey Yap (Malajzia). Od roku 2008 som zahájil intenzívne štúdium čínskej metafyziky na Mastery Academy Of Chinese Metaphysics v Kuala Lumpur v Malajzii.

Sherwin Ng (Malajzia). Zasvätenie do cenných techník vnútornej praxe feng shui. 

Howard Choy (Nemecko). Klasického systému Xuan Kong DA Gua - použitia hexagramov na fengshui a vyhľadávanie vhodných dátumov a času. 

Aram Tzayig (Izrael). Terapia emočných problémov u dospelých vrátane liečby vplyvu GUI podľa princípov klasickej čínskej medicíny. 

Roy Littlesun (USA). Starejšina indiánskeho kmeňa HOPI, významným učiteľom a zakladateľom Učenia Jedného Srdca. Je autorom knihy Revolúcia jedného srdca. Cenné znalosti v oblasti makrobiotiky, alchýmie varenia a dietetiky. 

Master Zhong Xian Wu (Švédsko). Šamanistický Qi Gong Hromu, šamanistické orákulum Yi Jingu, kaligrafie a tradičné čajové obrady, ako aj hry na starý posvätný hudobný nástroj Gu Qin.

Grand Master Raymond Loo (Hong Kong). Čínska astrológia BAZI.

François Hainry (Francúzsko). Výučba qi gongu.