top of page
čínské bylinky.png

tradiční čínská medicína

Čínská medicína je forma tradiční přírodní léčby se zkušenostmi tisíců let. Vychází ze zcela jiných principů, než medicína západní - je to medicína celostní - holistická, beroucí na zřetel nejen fyzickou potíž, ale hlavně také pacientovu duši a jeho propojení s přírodou a celým vesmírem. Zahrnuje širokou oblast léčby, která se zaměřuje hlavně na odhalení příčin, tak zvaný kořen potíží.

Východní medicína je založena na existenci vitální energie - Qi (čínský termín čchi, japonský ki, indický prána), která tvoří hmotu i ducha, věci i přírodu. Proudí tělem vnitřními a vnějšími drahami - meridiány.

Ovlivňuje se 12 hlavních povrchových meridiánů, každý pro jeden tělní orgán. Pak ještě 8 mimořádných drah.

 

Dále je TČM opřena o taoistické vidění světa s polaritou Yin / Yang, tj. principy protikladů, které musí být v rovnováze, aby vládla harmonie. Yin a Yang nemohou existovat jeden bez druhého, Yin v sobě vždy obsahuje zárodek Yangu a naopak. Pokud jeden z prvků dojde svého vrcholu, mění se v druhý. Harmonie těla, ducha, světa.... To nejlépe vyjadřuje monáda. Mandarinština nemá spojky, takže pak je návaznost polarit krásně vyjádřena spojením YinYang.

Pokud jeden z principů převáží a nechce se své pozice pustit, vzniká problém.

Dalším základním kamenem je teorie pěti elementů, prvků, pěti hybatelů - proměnných: dřeva, ohně, země, kovu a vody, kde každému prvku je přiřazeno roční období, denní období, tělní orgán, smysl, chuť, emoce, barva, klima, potraviny apod.

Posouzení vzájemných vztahů jednotlivých prvků (a tedy i orgánů) spolu s vnějšími vlivy (počasí, strava apod.) tvoří základ diagnózy a následné léčby.

CESTY KE ZDRAVÍ. PĚT PILÍŘŮ.

Tradice má ráda pětky, někdy šestky, jindy 8 nebo dvanáctku. V případě způsobů ošetření čili pilířů je to číslo 5:

 

1. Ovlivňování Qi (energie) v drahách, meridiánech: akupunktura/akupresura, Qi Gong/Tuina (zdravotní cvičení a samomasáže). Sem můžeme přiřadit také reflexní techniky, moxování, baňkování, gua sha a aurikuloterapie (stimulace reflexních zón na ušním boltci).

Moxa (požehování) spočívá v prohřívání bodů na těle moxou (doutnající tyčinka naplněná bylinami, např. pelyňkem). V uzavřených prostorech a domácnostech se užívá hlavně moxa upravená do zuhelnatělých doutníků, které jsou nečadivé.

2. Tuina - odborná sestava masáží, hmatů. Je to velmi účinná technika. I zde se klade důraz nejen na odstraňování zdravotních problémů, ale v součinnosti s klientem se snaží zjistit a odstranit jejich příčinu.

U lehčích problémů dochází k okamžitému příznivému efektu, u vážnějších zdravotních problémů se výsledky léčby dostavují postupně (obdobně jako problém, který vznikal většinou postupně a dlouhodobě), pak je však zajištěn dlouhodobý efekt léčby. Neodstraní-Ii se totiž příčina problému (např. přetížení souvisejícího vnitřního orgánu), bude se následek této příčiny (např. svalové napětí a bolest) při aplikaci pouze lokální relaxační masáže stále vracet.

Hlavní metodou čínské masáže je masáž bodů a meridiánů, přičemž ale není opomíjeno příjemné relaxační působení masáže.

Masírování jednotlivých bodů pomůže při celkové únavě, nespavosti, zbaví tě bolestí hlavy, nachlazení, bolestí páteře, končetin, urovná zažívací obtíže, zácpu nebo gynekologické obtíže.

3. Bylinky a hlavně směsi z nich, tzv. fytoterapie. Tou dosahujeme jednak vyrovnávání energetických, chemických i fyzických dysbalancí, a také dodáváme tělu i psychice potřebné stavební a podpůrné látky. Současně pomáháme detoxikaci organismu. Sem se může řadit i dietetika, neboť  hlavním lékem je kromě správného dechu a emoční, duševní a duchovní rovnováhy, právě strava.

4. Dietetika - nastavení optimálního jídelníčku dle aktuálních dispozic, konstituce nebo ročního období. Zahrnuje v sobě diagnostiku energetického stavu organismu a zjištění konstitučního typu. Důležité je nejen složení jídelníčku, ale také druh tepelné úpravy (vaření, smažení, pára atd.). Konstituční typ se posuzuje z hlediska TČM jako horký či studený, suchý či vlhký a jejich kombinace.

5. Qi Gong - zdravotní cvičení

 

Jsem rád, když si můžeš zlepšovat život sám, předávám různé samomasážní techniky, přípravné cviky a některé sestavy či cviky Qi Gong (za léta vývoje těchto cvičení se jich vyvinulo přes 7000, tedy má smysl si vybrat to, co nám "bílým" číňanům dnes sedí či vyhovuje nejlépe :-) )

Samomasáže a Qi gong spadají mezi ty aktivnější piliře, proto je považuju za nezbytný prvek společné cesty ke zdraví. A ta je celoživotní ...

Dobré je najít oporu svého zdraví v kánonu nazvaném "Yang Shen Fa" - Umění pěstování života, 

Prospěšné jsou také postupy založené na pochopení a harmonizaci pěti základních duší/duchů. 

bottom of page