Tradiční čínská medicína

ČÍNSKÁ MEDICÍNA, PŘÍRODNÍ LÉČBA

Čínská medicína je forma tradiční přírodní léčby, jenž byla používána již v době kamenné. Vychází ze zcela jiných principů, něž medicína západní - je to medicína celostní - holistická, beroucí na zřetel nejen fyzickou potíž, ale hlavně také pacientovu duši a jeho propojení s přírodou a celým vesmírem. Zahrnuje širokou oblast léčby, která se zaměřuje hlavně na odhalení příčin.

Základními léčebnými postupy jsou ovlivňování bodů na drahách - akupunktura či akupresura, aurikuloterapie, moxování,baňkování, guasha,fytoterapie (bylinná léčba), masáže - TUINA, léčebná pohybová aktivita - Qi Gong (čchi kung) a cvičení dechu, dietetika (dle aktuálního stavu a konstitučního čili metabolického typu), umění pěstování života, dnes se využívá také psychoterapie.

Východní medicína je založena na existenci vitální energie - Qi (čínský termín čchi, japonský ki, indický prána), která tvoří hmotu i ducha, věci i přírodu. Proudí tělem vnitřními a vnějšími drahami - meridiány.

Masáže využívají 12 hlavních povrchových meridiánů, každý pro jeden tělní orgán.

Dále čínská filosofie i medicína používají principy Yin a Yang (čti jin, jang), tj. principy protikladů, které musí být v rovnováze, aby vládla harmonie. Yin a Yang nemohou existovat jeden bez druhého, Yin v sobě vždy obsahuje zárodek Yangu a naopak. Pokud jeden z prvků dojde svého vrcholu, mění se v druhý. Harmonie těla, ducha, světa....To nejlépe vyjadřuje monáda. Mandarinština nemá spojky, takže pak je návaznost polarit krásně vyjádřena spojením YinYang.

Pokud jeden z principů převáží, vzniká problém.

Dalším základním prvkem je teorie pěti elementů, prvků, pěti proměnných: dřeva, ohně, země, kovu a vody, kde každému prvku je přiřazeno roční období, denní období, tělní orgán, smysl, chuť, emoce, barva, klima, potraviny apod.

Posouzení vzájemných vztahů jednotlivých prvků (a tedy i orgánů) spolu s vnějšími vlivy (počasí, strava apod.) tvoří základ diagnózy a následné léčby.

Čínská masáž Tuina je velmi účinná léčebná technika. Masér chápe člověka jako celek, klade důraz nejen na léčení zdravotních problémů, ale v součinnosti s klientem se snaží zjistit a odstranit jejich příčinu.

U lehčích problémů dochází k okamžitému příznivému efektu, u vážnějších zdravotních problémů se výsledky léčby dostavují postupně (obdobně jako problém, který vznikal většinou postupně a dlouhodobě), pak je však zajištěn dlouhodobý efekt léčby. Neodstraní-Ii se totiž příčina problému (např. přetížení souvisejícího vnitřního orgánu), bude se následek této příčiny (např. svalové napětí a bolest) při aplikaci pouze lokální relaxační masáže stále vracet.

Hlavní metodou čínské masáže je masáž bodů a meridiánů, přičemž ale není opomíjeno příjemné relaxační působení masáže.

Masírování jednotlivých bodů pomůže při celkové únavě, nespavosti, zbaví vásbolestí hlavy, nachlazení, bolestí páteře, končetin, urovná zažívací obtíže,zácpu nebo gynekologické obtíže.

Akupresura využívá stlačování specifických akupresurních bodů na meridiánech i mimo ně na povrchu lidského těla a pomocí toho zmírňuje bolest a léčí onemocnění.

Moxa (požehování) spočívá v prohřívání bodů na těle moxou (doutnající tyčinka naplněná bylinami, např. pelyňkem).

Pomocí bylinné léčby dosahujeme jednak vyrovnávání energetických, chemických i fyzických dysbalancí, a dále dodáváme tělu i psychice potřebné stavební a podpůrné látky. Současně pomáháme detoxikaci organismu. Sem se může řadit i dietetika, neboť hlavním lékem je krom správného dechu a emoční, duševní a duchovní rovnováhy, právě strava.

V rámci pohybové aktivity (léčebné gymnastiky) je nevhodnější využívat systému cvičení QI GONG (čti "či kung"), event. TAI TI, masáží či automasážíTUINA či jógových ásan a jejich sestav, včetně práce s dechem (pránájáma). Hathajóga působí přes pozice současně na psychiku a mentální kontrola dechu a pohybu zpět na tělesnou schránku. Dále je vhodné používat cvičení s míčem, polohy na trakčním lehátku aj.

Dietoterapie zahrnuje v sobě diagnostiku energetického stavu organismu a zjištění konstitučního typu i metabolického typu a k tomu úpravu složení potravy. Konstituční typ se posuzuje z hlediska TČM jako horký či studený, suchý či vlhký a jejich kombinace.