top of page
těžké kovy velká 2.png

těžké kovy

Když potřebujeme dostat z těla odpadky, je třeba to udělat pod kontrolou, řízeně :-)

Jinak to bude cesta ad hoc, tedy od boku a snad to nějak dopadne a nebo to tak nějak (jak to tady máme ve zvyku) nedotáhneme k určitému výsledku. A zrovna u zátěže těžkými kovy to není dobrá varianta. 

 

KTERÉ KOVY JSOU TY "TĚŽKÉ" ?

Hlavní jsou rtuť, olovo, kadmium, arsen, chrom, hliník.  

Organické formy i sloučeniny jsou nebezpečnější nežli elementární kovy. Také mají schopnost se kumulovat v přírodě jako jiné organické látky. A proto působí na člověka, zvířata i rostliny dlouhodobě. 

Tato jedovatost je obzvláště významná pro děti a těhotné ženy z hlediska poškození neurologického vývoje dětí (olovo, rtuť) nebo jako původce rakoviny v případě kadmia.

Olovo pozměňuje nervovou soustavu, vznikají poruchy chování, snižuje intelektu již při velmi nízkých dávkách, opět nejvíce u dětí. U nás a v Evropě je hlavně ve vodě a stravě. Pro děti je ještě přístupný ze země, když trénují svoje chutě a čich. Před časem ještě prýštil z obohaceného benzínu do aut. 

Kadmium je schopno útočit na dýchací cesty a prostatu až do vziku rakovin. Páchá škody na ledvinách je disruptor hormonů. Ukládá se v ledvinách a tělo ho velmi špatně zbavuje. Proniká placentou do těla plodu. Zdroje jsou jednak kouření a u nekuřáků strava.

Arsen je znám jako jedovatá látka působící akutní otravu. Jeho následky neslo několik generací poškozených v 19. století. Herci, lékaři, chemici.... I dnes je stále přítomen ve vodě a vzduchu. Opět jde o prokázaný lidský karcinogen. Další projevy mohou být změny na pokožce, ekzémy a alergii, výskyt cévních chorob, potratů, je mutagenní. Jde o nervový kumulativní jed (hromadí se často ve vlasech).

Chrom je kov, který se běžně vyskytuje v těle. Ovšem některé jeho formy jsou pro člověka vysoce toxické. Šestimocný chrom je lidský karcinogen a způsobuje rakovinu plic. Sloučeniny chromu ve formách CrIII a CrVI, vyráběné v chemickém průmyslu, se používají k chromování, výrobě barev a pigmentů, při zpracovávání kůží a při ochraně dřeva.

 

I když jsou v Evropě tyto těžké kovy "zakázány", je třeba uvažovat o jejich kumulativní schopnosti v orgánech těla, ať už z předání od rodičů, tak po narození z prostředí výskytu v potravinách, půdě, vzduchu či vodě. 

 

Rtuť . Kromě výbuchů některých sopek ji získává naše tělo z průmyslových zplodin (např. hnědouhelné elektrárny) a kontakně a v životně ohrožujícím množství z amalgámových výplní zubů a jako "adjuvans" očkovaích sér !!!

Její jedovatost je dí­ky jejímu sklonu vázat se na síru. Síra je součástí mnoha proteinů v těle (cys­­tinu, cysteinu, methioninu). Proteiny jsou zase hlavní části enzymů, které pro­vá­­dějí látkovou výměnu, produkují energii a hor­mony a likvidují nestravitelné zbytky po­­travy. Rtuť se váže na skupiny síry v enzymech a tím je blokuje. Umí také vytlačit stopové prv­­ky jako selen a zinek z jejich vazeb v en­­zymech, čímž tyto ztratí svou působ­nost. Chybí stopové prvky. 

Přes vazbu na proteiny buněčné mem­­brány brzdí rtuť a další kovy (hliník, olo­vo a kadmium) transport vápníku, dras­lí­ku a sodíku do buněk, což omezuje jejich funkčnost. 

Přispívá ke vzniku nemocí auto­­imunitního systému, urychluje stár­nu­tí, rakovinu, artritidu, nemoci oběho­vé­ho systému a srdce atd.

Baktérie se za pří­­tomnosti amalgámu stávají rezistentní vůči rtuti i antibiotika.

Rtuť poškozuje imunitní systém

V buněčném obalu je mnoho bílkovinných spojení jako přenašeči informací či rozeznávacími znakypro imunitní buňky. Rtuť ničí jejich schopnosti, imunitní systém náhle po­važuje vlastní buňky za nepřátele a po­kouší se je zabít. To je princip vzniku autoimunity. Těžký kov dokáže také  vniknout do imunitních bu­něk a zniičt je.

 

Poškozování nervových buněk

Rtuť také likviduje neurony, kterým znemožňuje jejich transportní schopnost. Nervová buňka není schopna přijímat výživu a posílat své povely, nakonec končí smr­tí. Tento kov je dokáže zničit i mye­li­novou obal nervu.

Rtuť ucpává přívod i odtok živin (aminokyselin) a zplodin v mozku 

Je metabolickým blokátorem. Z toho vzniká zmenšenému příjmu energie kapilár a taktéž k pro­pustnosti jejich stěn.

Amalgámem umožní do těla vstup dalším jedům z prostředí, neboť tato směs těžkých kovů brání buň­kám v tom, aby se izolovaly, a ne­chá­vá další těžké kovy, pesticidy a formaldehyd snad­něji vnikat do těla. Takto se mohou jedy hro­madit 30-100x více než u lidí bez amal­gámu a jedovaté účinky se mohou umocnit až 2000x.

Uf, Uf, díky vědě a lékařskému pokroku !!!!!

Rtuť se z amalgámů vylučuje postupně po léta, vzniká CHRONICKÁ OTRAVA. Nikdo předem neví, kde v těle se její aktivita zastaví, kde se usadí po vyloučení slinami ze zubní výplně.

Citrus Fruits

Aby byla očista od těžkých kovů úspěšná je
NUTNÉ ODSTRANĚNÍ AMALGÁMOVÝCH PLOMB

Odstraňování se děje za mimořádně přísných opatření, mnozí zubaři již dnes chápou nebezpečnost této slitiny. I přesto, že zase jiní studovaní odborníci ti řeknou, že je nebezpečné pouze tuto slitinu míchat před vkládáním do zubů, ale při odvrtání je to v "pohodě". TAdy POZOR - není to v pohodě. Při "amatérském zásahu" během odstraňování se můžeš ty i amatér nadýchat ultra jedovatých zplodin. Mimochodem zubaři dle jedné studie mají nejvíce neurologických a psychických potíží, včetně pokusů o sebevraždu. V jejich podvěsku mozkovém - hypofýze je až 40x více rtuti než má člověk bez amalgámu !!!

S odstraněnými plombami se zachází jako s mimořádně toxickým odpadem kvůli ochraně vody. Při kousání se z plomb uvol­ňuje 20 - 700 mikrogramů rtuti. Předpis týkající se pit­né vody dovoluje 1 mikrogramů na litr vody. To znamená, že tyto toxikované sliny nemohou být pitnou vodou a přitom my takovou "toxickou vodu" měli velkou část života přímo v těle nedaleko mozku. Už chápeš důležitost ODSTRANĚNÍ AMALGÁMŮ ? Takto uvolněná rtuť se usazuju v hlavních metabolických orgánech - játrech, ledvinách, plicích a navíc mozku. Z toho plyne mnoho chronických a autoimunitních ne-mocí. 

Souhrn zkušeností, kde se rtuť nejvíce ukládá a k čemu to vede: 

mozek a nervové tkáně - porucha centrálního řízení, Alzheimerova nemoc, Parkinsonova nemoc, roztroušená skleróza, amyotrofická laterální skleróza, poruchy paměti, závratě, deprese, poruchy učení

ledviny, nadledvinky - chronická únava, tinitus, poruchy sluchu

plíce - dýchací obtíže, astma, ekzémy, oslabení imunity

střeva - oslabení imunity, zácpy, candidóza, resistence vůči antibiotikům

játra - metabolické poruchym deprese, záchvaty vzteku, ADHD porucha, hyperaktivita (je to takový rtuťovitý človíček), poruchy zraku, poruchy spánku

srdce - porucha čtení, koktání, poruchy učení, poruchy spánku

štítná žláza - studené ruce a nohy

hypofýza, epifýza - zde vzniká zavápnění v kombinaci s wifi, bluetooth a fluoridem ze zubních past ! Výsledkem je omezená schopnost intuice, "třetího oka"

slezina, slinivka, pohlavní orgány, tuková tkáň - poruchy učení

pohybový aparát - potíže s klouby, fibromyalgie, ztuhlost, revmatické potíže

Každý nádor v játrech, ledvinách či kostech obsahuje velké množství rtuti. 

 

U těhotných maminek tělo přes placentu odvádí plodu mnoho životodárných látek a samozřejmě také jedovatiny z amalgámů. Může to být až 60% těchto "látek". Pro narozené dítě je toto číslo přímo varovné ! Protože naše mamky měly téměř všechny tento sajrajt v zubech, je nám jasno, že populace narozená ještě nedávno má od početí zaděláno. Tedy má co čistit :-)

DŮLEŽITÁ OCHRANA v těhotenství a době kojení: 3x denně 2g chlorelly vmíchat do studené či vlažné (ne horké) vody a 30mg zinku, ten nejlépe s jídlem a vitamínem A. U nás v Altánu maminky požívají mořskou plazmu Quinton.  Po porodu je velmi vhodné začít s očistou vnitřních orgánů kojence. To vyžaduje konzultaci s poradcem. 

A k čemu tyhle zátěže vedou u dětí ? Poruchy učení, čtení, autismus, de­prese, záněty střev, hy­per­aktivita, neurodermitida - zánět kůže.

 

A zatímco my "bojujeme" s infekčními agens jako jsou stafylokoky, streptokoky a další baktérie a candida, snažíme se je zabít jako původce chorob antibiotiky, tak ONI ZATÍM POMÁHAJÍ VYVÁDĚT TOXINY Z KOVŮ Z TĚLA VEN. Tuhle moderní pomoc známe dle hesla "za dobrotu na žebrotu". Místo abychom se zamysleli nad svým konáním, tak usekáváme pomocníkům ruce. Přitom ti, kteří nám přivedli tyto látky do těla, tak nám opět "pomáhají" dalšími látkami v další a další likvidaci. Dejme si na to už pozor, ano ? 

Jelikož je rtuť jako další druhy těchto jedů kumulující látkou, tak i po vyjmutí plomb zůstává po dlouhá léta hlavně v mozku, ledvinách a hormonálních žlázách. Tady je velice důležité okamžitě po vyjmutí amalgámu detoxikovat. A v případě potřeby další plombu nechat odstraňovat nejdříve za měsíc. V tomto období se intenzivně detoxikuje. 

Pro zajímavost: bez detoxikace je tělo údajně schopno vyloučit zátěž jednoho amalgámu zhruba za 75 LET. Toho by se ale většina nedožila. S efektivní detoxikací i při nejtěžších zátěžích se tato doba zkracuje na maximálně 2 roky. Běžně to trvá (dle pravidelných kontrol) asi 6 měsíců. Tomu říkám skvělá výzva ! Pojď do toho :-)

Balónky vznášející se ve vzduchu

POKUD JSEM SE ZANESL FYZICKY, ENERGETICKY, MENTÁLNĚ, DUŠEVNĚ,

TAK DOKÁŽU TAKÉ JAKO SVRCHOVANÁ BYTOST TYTO NÁNOSY

VYČISTIT, UKLIDT, ZAMÉST

JE TO ZÁKLADNÍ PRINCIP VESMÍRU. NÁDECH, VÝDECH, PŘÍJEM, VÝDEJ.

 

NEMOHU NECHAT NA SVÉM BIOSTROJI, TĚLE, ABY DOKÁZALO SAMO ROZPUSTIT NEŠKODNĚ ZUBNÍ VÝPLNĚ A JEJICH TRAGICKÉ NIČENÍ TĚLA.

JSEM ZA TĚLO ZCELA ZODPOVĚDNÝ, TAK JAKO ZA CELÝ SVŮJ ŽIVOT, ROZHODOVÁNÍ, SDÍLENÍ SE S CELKEM, JEDNOTOU.

TESTOVÁNÍ NEJEN KOVŮ

 

 

Celému zjišťování okolo zátěže těžkými předchází celostní, holistické testování, které umožní odhalují příčiny celkových obtíží na "vyšších" sférách. Myšleno v dalších tělech než jen ve fyzickém. Dle modelu dr. Klinghardta, který vycházejíc z východních tradic (tantrická joga) navrhl "strom" pěti úrovní našeho těla. Objasnil "vertikální léčebnou pyramidu".

Shora dolů jsou těla energeticky nadřazena těm pod nimi. Nejúčinnější je řešit potíž na té úrovni, na které vznikla. Lze docílit ovlivnění vyšší úrovní, z nižší nahoru to však možné v podstatě není. To je jeden z hlavních důvodů, proč u chronických ne-mocí z druhé či třetí úrovně této vertikální mapy není moderní mechanisticky-chemická medicína efektivní. Dolů to působí nahoru minimálně. To je celý princip stvoření :-).

Duševní tělo

zkušenost na této úrovni je radost, jednota s božstvím

"anatomicky" lze tuto úroveň označit jako DUŠE, VYŠŠÍ JÁ, DUCH

druhem léčby zde bývá samouzdravení, modlitba, skutečná meditace

Snové tělo

zkušeností jsou symboly, transovní stavy, extáze, sny

"anatomicky" lze tuto úroveň označit jako NEVĚDOMÍ

léčba může jít od hypnoterapie, šamanismus, jungiánskou psychoterapii až po rodinné konstelace

 

Mentální tělo

se projevuje myšlenkami, vnitřními postoji, tvrzeními či naladěním

"anatomicky" lze tuto úroveň označit jako ROZUM VĚDOMÝ I NEVĚDOMÝ

uzdravovat ho lze přes homeopatii, Bachovy či australské květové esence, psychoterapii, psycho-kineziologii

 

Elektrické, emoční, astrální tělo

tady své zkušenosti známe jako city, emoce

"anatomicky" lze tuto úroveň označit jako NERVOVÝ SYSTÉM, AKU DRÁHY, ČAKRY, AURA

působit lze přes práci s tělem, dotekem, akupunkturou, neurální terapií, dechovými technikami, emocionálním uvolněním, smíchem, změnou pobytu

 

Fyzické tělo

prociťujeme přes smysly (dotek, chuť, čich, zrak, sluch) a pohybové aktivity, akce, kineziologii

"anatomicky" lze tuto úroveň označit jako STRUKTURU (ORGÁNY, KOSTI, ŠLACHY, SVALY..) A BIOCHEMII TĚLA

cesty k nápravě jsou chiropraxe, operace, tělocvik, byliny, léky, ozařování

 

Ne-moci vznikají na různých úrovních. Úraz, zlomenina je řešena na úrovní fyzické, chronicity mívají nejčastější původ na úrovni odspoda druhé, v emočním, energetickém poli. Příkladem je fyzické poškození s následným zajizvením, které narušuje nervový systém, dle TČM omezuje tok Qi v meridiánech a z této blokády mohou vznikat chronické bolesti, únavy, artritidy.

Nejvíce disbalancí však vzniká v oblasti mentálního těla, kde jako příčiny vzniku byla dogmata, výchova či z ještě vyšší vrstvy přenosem z rodu, z předchozích generací. Zkrátka jsme to "podědili". 

 

Kromě zjišťování stavu těžkých kovů v těle je třeba často zabrousit k duševním konfliktům, energetickým blokádám po zranění, od jizev, piercingu, tetování, zubnímu elektrogalvanismu (vzniku elektrochemického článku) či zablokovaným akupunkturním bodům. 

Taktéž je dobré zjistit jak tělíčko reaguje či zpracovává lepek, kasein, které jsou často příčinou potravinové alergie. Kdepak člověk spí a pracuje, tzn. vliv geopatogenních zón. Kromě kovů jsou dalšími činiteli "zla" rozpouštědla, zbytky chemických léků, kosmetické toxiny, petrochemikálie, toxiny bakterií, plísní..

A samozřejmě čeho se nám naopak nedostává jako jsou vitamíny, bílkoviny, mastné omega kyseliny, biologické sacharidy, stopové prvky, enzymy.

A přichází na řadu i zjišťování strukturálních složek jako bolesti kloubů, páteře atd atd.

Test provádím kineziologicky přes svalový test, kdy sval reaguje jako spínač podle modelu ano / ne, je to v souladu s tělem / je to v konfliktu s tělem. 

 

Nejčastěji užívané bylinky či doplňky při detoxikaci těžkých kovů:

Medvědí česnek, Chlorella, Koriandr, Resveatrol, Glutathion...

V česneku medvědím a v menší míře také v česneku setém jsou obsaženy tzv. sulfhydrylové skupiny (vazby mezi sírou a vodíkem), které přijímají rtuť do krve a mohou ji vylučovat přes ledviny. Česnek medvědí má podobné účinky jako syntetický tvůrce chelátů DMPS. Nemobilizuje však tak velké množství těžkých kovů, proto odvod trvá déle, tím je ale šetrnější pro tělo a s menšími projevy detoxikace. Česnek medvědí se může brát ve vysoké dávce, až k čichové hranici. V předjaří se dá připravit čerstvý jako salát. (Roste na vlhkých lesních půdách. Pozor: nezaměňovat s jedovatými listy konvalinek. Čichová zkouška: česnek medvědí voní po česneku). S trochou olivového oleje se dá z česneku medvědího vyrobit pesto (čerstvé listy, nasekané, naložené v oleji), jinak se z něj dá připravit též tinktura. Česnek medvědí se může brát již před a po odstranění plomb. V kombinaci s chlorellou je detoxikace ještě silnější. Česnek medvědí je 3 až 4krát účinnější než česnek setý, působí preventivně proti nemocem srdce a krevního oběhu a posiluje zažívací funkce. Česnek medvědí i chlorella mohou ale vyjmout rtuť pouze z tkáňových vazeb. (konec citace)

bottom of page