DIVINE ESENCE

SOLAR LOGOS ESENCE

Popis

 • přizpůsobení se velkým změnám, energiím, které na Zemi proudí
 • odevzdání minulosti a bolestí, které si v sobě neseme z minulosti
 • léčí spirituální a emoční rány
 • přináší lásku a otevření srdce, působí na srdeční čakru
 • poznání kým jsem, otevření se hluboké pravdě
 • aktivuje Světlo v každém z nás
 • přináší sebou Kristovo vědomí
 • zvyšuje vibrace -probouzí sílu a tvořivost
 • spojení se Zdrojem a porozumnění

Solar Logos je esence, která k nám byla seslána v květnu 2015. Energie Solar Logos je vesmírná síla, čisté světlo z Centrálního Slunce, srdce Vesmíru. Jedná se o velmi silnou, hluboce působící esenci, která přišla právě v době, kdy se na Zemi odehrávají obrovské změny. Všude, kam se podívate v přírodě, ekonomice, politice dochází k zvratům, které můžete vnímat jako negativitu, nejistotu a tmu. Solar Logos je tu, aby nám pomohla zvládnout tuto velikánskou evoluční proměnu.

Doba doručení přibližně měsíc. 

Doporučené dávkování tinktury: 7 kapek ráno a večer pod jazyk.


GAIA ESENCE

Popis

Vysokovibrační esence, která má velmi hluboké léčivé účinky na úrovni psychické i fyzické. Dokáže ve velmi krátkém čase transformovat negativní bloky v těle a mysli, zpracovat je a nastolit pocity bezpečí a jistoty.

 • pozvedne vaše vědomí, ukáže Božskou podstatu ve vás
 • spojení, rovnováha a propojení mezi Vesmírem a Zemí, Vyšším Já a Nižším Já
 • dovolí vám, abyste se plně napojili na Solar Logos energii, která proudí na Zemi
 • pomůže s uzemněním, být a žít v těle, srdci a mysli a vyzařovat vaše Světlo
 • uvede do rovnováhy mužskou a ženskou podstatu
 • posílí pocit bezpečí a přijímání změn
 • ukotvení a uzemnění na velmi hluboké spirituální úrovni
 • procítění milující a opatrující energie Země/Gaii
 • otevření a propojení se s transformačními změnami, které se dějí v nás a kolem nás

Doporučené dávkování: 7 kapek ráno a večer pod jazyk


ISIS ESENCE

Popis

 • přináší pocit přítomnosti, ochrany a lásky Bohyně Matky - léčení hlubokých zranění z minulosti
 • uzemnění
 • transformace negativity vzniklé z dřívějších traumat
 • léčení emoční bolesti
 • spojení emočně oddělených částí naší bytosti
 • léčení zraněné duše pocházející ze spirituálního světa - přináší radost, přítomnost a šťastné bytí
 • vytváří prostor pro naději a víru

Doporučené dávkování: 7 kapek ráno a večer pod jazyk


RAINBOW (DUHA) ESENCE

Popis

 • Umožní velmi jemně přivést energii Solar Logos k vám
 • Uvědomnění si, že jste multidimenzionální bytosti
 • Nalezení a propojení se s kvalitami, které jste vždy měli, prosvícení tmavých míst v psyché
 • Absorbování každé barvy do celého těla, srdce a mysli, což přinese hluboké porozumnění, léčení a lásku od Stvořitele
 • Uvědomnění si vašeho potenciálu a odstranění limitů, které vám brání uskutečnit vše, co chcete, objevení možností
 • Propojení se s boží podstatou a Světlem ve vás
 • Sjednocení éterického těla s fyzickým
 • Péče o aurické tělo a evoluci duše
 • Pomůže vám vzpomenout si na krásu, lásku, kterou jste a vaše nekonečné možnosti
 • Přináší sebou pocit bezpečí, ochrany a péče
 • Podpoří zhmotnit novou cestu na Zemi - harmonii, spolupráci lásku

Duhu můžeme spatřit za vhodných přírodních podmínek - deště, slunce a světla. Tyto podmínky nám umožní prostřednictvím duhy vidět jen část Paprsků Světla, které obklopují Zemi. Paprsky Světla stráží andělé a archandělé, kteří pomocí nich přivádějí Světlo do každé duše na Zemi, která je připravena a otevřena. Paprsky Světla jsou tvořeny barvami, zvuky a světlem, které obklopují naši planetu kolem dokola a tím chrání Matku Zemi a všechny bytosti na ní.

Zlaté paprsky Solar Logos, které proudí na Zemi z centra Vesmíru jsou velmi silné, proto k nám přicházejí prostřednictvím těchto Paprsků Světla obklopujících naši Zemi.

Esence Duha přináší porozumnění jednoty a propojení bytostí na Zemi, pochopení důležitosti společné práce na božském plánu. Tato esence přináší jednotu světla v srdci, s čímž přichází uvědomnění si lásky a míru. Vytváří v člověku kvantum vnitřní síly, která osvítí mysl, povznese duši a umožní srdci vnímat boží přítomnost. Což umožňuje spojení lidstva tvořících harmonii, mír, jednodu a lásku v novém světě na Zemi.

Doporučené dávkování: 7 kapek ráno a večer pod jazyk