ROUGH BLUEBELL

Základní schopnosti a práva člověka

ŽÍT / NECHAT ŽÍT

MILOVAT SE / MILOVAT DRUHÉ

BÝT ODVÁŽNÝ / INSPIROVAT K ODVAZE

BÝT NAPOJEN NA ZDROJ / UVAŽOVAT

BÝT VĚDOMÝ

SCHOPNOST SOUCITU..............


Možná je to dnes častá vlastnost - psychopat. Manipulant. Zlomyslník. Zákeřník. Sociopat. Bezohledný tvor neschopný soucitu. Tvor schopný vědomého ubližování. Prý jsou to 3% z nás, kteří jsme schopni hrát tyto lidské - nebo až nelidské - role. Např. člověk, který si pustí nahlas schválně rádio. Často sem spadají lidé z politické či podobné sféry, kde mají možnost manipulaci či nesoucitnost využívat.

Dále se Rough Bluebell používá u

vědomého ubližování

zákeřnosti, zlomyslnosti

manipulaci s druhými, ať už zastřeně nebo otevřeně.

role mučedníka, kdy rádi nutí ostatní, aby se jim cítili povinováni. Jsou si vědomi toho, co ostatní potřebují, ale chtějí pro sebe lásku a zalíbení, a už je nezajímá to, aby ji vrátili nebo toho nejsou schopni.

Květinka má schopnost v nás rozvinout soucitnost, citlivost, pomáhá plně projevit lásku. Propojuju nižší zvířecí a lidské pudy s vyšší vibrací lásky.

Na fyzické úrovni pomáhá s kůží - ekzémy, akné, také se srdečními problémy, sklerózou, žloutenkou, parazity či zápachu z úst...