top of page

pyramida bílého světla

Esence bílého světla pracují se základními živly a duchovními oblastmi lidského života. Ať je to ukotvení v zemském elementu či rozproudění emocí s Vodou. 

pyramida bílého světla

tyto esence můžeš objednat v Obchůdku

VODA

Pracuje se všemi tématy spojenými s elementem vody. K těmto tématům patří například navození harmonie v emocích, spojení s Duchem Vody, vyrovnání se s traumaty z minulosti, ale také uvolnění zadržovaného smutku.

VZDUCH

Pracuje se všemi tématy spojenými s elementem vzduchu. K těmto tématům patří například schopnost "cestovat" do různých duchovních sfér, navození lehkosti, vzdušnosti a bezstarostnosti. Esence usnadňuje myšlenkové procesy.

ZEMĚ

Pracuje se všemi tématy spojenými s elementem Země. K těmto tématům patří například uzemnění, trpělivost, ale také naladění a spojení s jemnohmotnými vibracemi. Dále tato esence posiluje naše spojení s přírodou, s našimi předky, s duchy země, životní silou a počátky života.

OHEŇ

Pracuje se všemi tématy spojenými s elementem ohně. K těmto tématům patří například spálení nečistot (zejména v astrálním těle), spojení s prapůvodem života na Zemi, kdy oheň hrál nezastupitelnou úlohu, s počátkem inteligence Země. Tato esence vrací duši člověka v čase až tam, kdy se rozhodla pro inkarnaci, otevírá nám přístup k našim nejvnitřnějším tajemstvím.

VYŠŠÍ JÁ

Tato vysoce koncentrovaná esence pracuje s napojením člověka na vlastní Vyšší Já. Je to esence, která byla vyrobena jako první z duchovní série esencí Bílého Světla. K jejím kvalitám patří schopnost pracovat na mnoha tématech lidské spirituality. Tato esence přivádí energii nejvyššího řádu do samého jádra člověka, odkud může vyzařovat ven a expandovat. S touto esencí máme příležitost spojit se s tím, co je za fyzickou
zkušeností a napojit se na zdroje starobylé moudrosti a vědění.

DÉVICKÁ ESENCE

Tato vysoce koncentrovaná esence vyrobená v okamžiku slunovratu pomáhá vytvořit silné spojení s říší Dévů ("přírodních duchů"), zatímco její léčivá kvalita vrací člověka k jednoduchosti a blaženému míru. Přináší pocit naprosté jednoty se vším, takže se mnohem méně stresuješ a přehnaně zabýváš "žabomyšími válkami" a potížemi každodenního života.

ANDĚLSKÁ ESENCE

Tato vysoce koncentrovaná esence propojuje člověka s říší andělů. Pomáhá nám pročistit naše touhy na nejvyšší možnou míru, za jejich materiální nebo fyzikální podstatu, pozvednout je do nejvyšších duchovních úrovní. Po celý život až do jeho úplného konce se andělé stále snaží inspirovat nás a pozvednout naše vědomí k duchovnu, abychom dosáhli "až ke Světlu." Pokud se nám to podaří, dostane se nám důkladné očisty, která nás zbaví spousty naší zátěže. Angelic Essence nás otevírá pro přIjímání andělských tónů a inspirací, lásky, uvědomění, vedení a instrukcí.

Doporučené dávkování u všech australských esencí: 7 kapek ráno a večer pod jazyk

bottom of page