příběhy, zkušenosti s Bemerem

NEJPRVE OBRÁZKY, TY ŘEKNOU NEJVÍCE....


Tinnitus - moderní medicína takto označila hučení, pískání či šelest v uších. Při tomto onemocnění vnímají nemocní zvuky, které ve skutečnosti neexistují - buď jednostranně, nebo oběma ušima jako pískání, zvonění, šumění, bručení apod., a to permanentně, s narůstající či ustupující intenzitou nebo nárazově.


Tinnitus není samostatným klinickým obrazem, daleko spíše se jedná o symptom. Mohou ho vyvolat onemocnění, respektive poškození vnitřního a středního ucha, akutní traumata, akutní ztráta sluchu, morbus Meniére (závrať z otáčivého pohybu), poruchy prokrvování, poruchy krevního tlaku, poškození mozku a další organické poruchy, ale také psychosomatická a psychická onemocnění nebo otravy (rtuť, oxid uhelnatý apod.). Zdaleka nejčastějším spouštěcím momentem ušního šelestu je však nadměrný hluk a klasické stresové situace. Z těchto důvodů se dnes tinnitus řadí mezi civilizační choroby a často bývá doprovodným projevem sluchové ztráty.

Efektivní léčba tinnitu je možná jen tehdy, pokud lze jednoznačně určit příčinu, což je mnohdy spojeno se značnou náročností co do diagnostických vyšetření a návštěv různých odborných lékařů. V závislosti na příčinném organickém onemocnění mohou léky podporující prokrvování a rozšiřující cévy (vazodilatátory, blokátory kalciových kanálů) nebo také autogenní trénink (odbourání stresu) vést ke zmírnění či dokonce vyléčení.

Bohužel se daleko častěji vyskytují případy, kdy příčina tinnitu není nalezena. I zde se často předepisují léky na ředění krve a podporu prokrvování, které však nevykazují žádný významný úspěch. Při chronickém ušním šelestu lze využít speciálních naslouchadel, které vysílání speciálně vyladěné zvuky, které mají "vymazat" nebo "překrýt" rušivě vnímaný zvuk. Dále se také doporučuje tzv. TRT terapie, při které se pacienti učí rušivé tóny vědomě "přehlížet" (nevnímat). Tyto metody jsou čistě symptomatické, zaměřené na potlačení symptomu tinnitu. Ve svém důsledku však neumožňují opravdové uzdravení.

Určitou alternativu zde nabízí terapie metodou Bemer. Jedná se o terapeutickou metodu bez jakýchkoliv vedlejších účinků, která na základě využití speciálních impulzů elektromagnetických polí vede nejen ke zlepšení prokrvování a zásobování buněk kyslíkem, ale celkově reguluje metabolismus. Tím se daří dosahovat nezávisle na příčině pozitivních výsledku i u léčby tinnitu.

V čem spočívá princip magnetoterapie?

Magnetoterapie je jednou z nejstarších forem fyzikální terapie a může mít několik podob. Již řadu let se u nás můžeme setkat s úspěšným využitím magnetoterapie v rehabilitační medicíně. Obecně však platí, že "není magnet jako magnet". Léčebných přístrojů produkujících magnetické pole je na našem trhu celá řada, ale jejich úspěch závisí jak na intenzitě magnetického pole, tak na druhu signálu. V té nejprimitivnější podobě se můžeme setkat s užíváním permanentního magnetu, tedy nejrůznějších "zdravotnických pomůcek" z magnetického materiálu, například náramků, přívěsků, magnetických tyčinek používaných "zázračnými léčiteli" apod. Léčivý vliv takovýchto permanentních magnetů na organismus je však sporný. Jinou, účinnější možností je využití pulzního magnetického pole. Umělé magnetické pole vzniká průchodem elektrického proudu vodičem nebo cívkou. Protéká-li vodičem pulzní elektrický proud, vzniká v jeho okolí pulzní magnetické pole. Vtip je v tom, že tento princip funguje i obráceně. Tedy - působí-li proměnné magnetické pole na vodič, kterým se může stát za určitých okolností i lidské tělo, vzniká v systému elektrický proud. Na základě tohoto jevu, známého jako elektromagnetická indukce, lze vysvětlit některé ozdravné účinky pulzního magnetického pole na živé organismy, například pozitivně ovlivňuje metabolické procesy v organismu. Pomocí běžných fyzikálních zákonů tak magnetoterapie pomáhá aktivovat organismus, aby mohl lépe vzdorovat různým nepříznivým vlivům okolí či nemocem.

Jak ale běžný člověk rozliší důvěryhodného prodejce zdravotnických pomůcek a přístrojů od mastičkářů a "zázračných léčitelů"? Seriózní prodejci se obvykle mohou opřít o dlouhodobé vědecké studie účinnosti svých výrobků. K této skupině pracovišť patří také výrobce přístrojů Bemer 3000, společnost Innomed International AG se sídlem v Lichtenštejnsku, která se silně angažuje ve vědeckém výzkumu vlivu pulzních elektromagnetických polí na živý organismus. Zvláště výsledky pozitivního ovlivnění mikrocirkulace v organismu ukazují na výjimečnou účinnost terapie magnetickým polem Bemer, kterou umožňuje použití speciálního pulzního signálu. Studie Institutu pro mikrocirkulaci v Berlíně jsou toho dokladem. Bylo dokázáno, že vlivem působení tohoto signálu dochází k zintenzivnění prostupu červených krvinek, i těmi nejjemnějšími kapilárami. V důsledku toho se zlepšuje zásobení buněk krví a kyslíkem. Pozitivně také ovlivňuje tvorbu typu bílkovin, které "opravují" buněčné membrány, a urychlují tak průběh hojivých procesů v těle. Prokazatelně také zlepšuje imunitu.

Léčba tinnitu

Při léčbě tinnitu mají zvláštní význam zejména následující efekty léčby magnetoterapií Bemer: zlepšení prokrvování, zvýšení parciálního tlaku kyslíku v krvi, zlepšení fluidity krve, celková regulace buněčného metabolismu, zlepšení funkce, diferenciace a regenerace buněk, zlepšení vzájemné regulace, komunikace a koordinace buněk.

Kromě terapie metodou Bemer lze využít i další podpůrná opatření. Sem patří eliminace rizikových faktorů jako jsou psychický stres, kouření, nadváha apod. stejně jako dostatečný pohyb na čerstvém vzduchu. V terapeutické oblasti lze s pozitivními účinky použít akupunkturu (jehličky, laser i elektro), zjištění a případně odstranění zatížení těžkými kovy (amalgam), kyslíkové kůry, příjem extraktů z jinanu dvojlaločného formou kůr.

V celoevropské lékařské studii zpracované pod vedením AFB (Akademie pro bioenergetiku) byly a jsou dokumentovány účinky elektromagnetických polí terapeutického systému Bemer 3000 na člověka. Celkem bylo vystaveno 1116 protokolů a protože řada pacientů měla více příznaků, výsledkem bylo 2031 diagnóz onemocnění. Při průměrné době trvání terapie v délce 6 týdnů a 33 zaprotokolovaných případech (týkajících se uvedeného výtahu), byly zjištěny výsledky, které shrnuje následující graf. (Z grafu je mimo jiné patrné, že po terapii metodou Bemer uvedlo zlepšení tinnitu přes 50 procent pacientů.)

Samoozdravná síla organismu

Z jiného úhlu pohledu lze magnetoterapii popsat jako terapeutickou metodu, která se nesnaží léčit konkrétní nemoc nebo její projevy, ale dodává tělu aktivační energii, s jejíž pomocí má šanci se samo hojit, podporuje tak jeho samouzdravovací schopnost. Snad proto je tak účinná při léčbě ušního šelestu, který sám o sobě vlastně není nemocí, ale pouhým symptomem. Tinnitus vlastně našemu organismu říká, že něco není v pořádku, že někde v našem těle byla porušena rovnováha, kterou je třeba opět obnovit. Podpora samouzdravovací schopnosti organismu je pochopitelně bližší alternativní medicině (jejíž je magnetoterapie nedílnou součástí), která pojímá problémy celého těla komplexněji, na rozdíl od klasické mediciny, jež pouze "opravuje" to, co bylo poškozeno.

V České republice se magnetoterapie coby léčebná metoda úspěšně prosadila v oblasti rehabilitační medicíny (Prokázán byl například příznivý vliv magnetoterapie Bemer 3000 na proleženiny, na zmírnění bolesti v oblasti krku a ramen apod.) U nás prodává přístroje zn. Bemer společnost Bemer Medizintechnik CZ, která na zahraničním trhu působí už 10 let a za tu dobu prodala již 150 000 těchto přístrojů. Jedním z odborníků, který se magnetoterapii již delší dobu věnuje, je i švýcarský lékař českého původu MUDr. Jaroslav Dbalý. Ten na nedávném semináři ve smíchovském hotelu Anděl představil možnosti magnetoterapie přístrojem Bemer 3000. MUDr. Dbalý uvedl, že za "celých deset let, co jsou přístroje Bemer na trhu, nemá německé ministerstvo zdravotnictví, které shromažďuje hlášení z celého světa o problémech s medikamenty, léčebnými metodami, přístroji či komplikacemi s léčbou v nemocnicích, jediné prohlášení o nepříznivých účincích přístrojů Bemer." Dále uvedl, že to nejhorší, co se může stát, je, že se nestane nic. Přístroj Bemer 3000, jehož hodnota se pohybuje v řádu několika desítek tisíc korun, si budete moci vyzkoušet i vy. Dozvíte se, co všechno takový přístroj umí, jaký příznivý vliv má na celou řadu zdravotních potíží a prevenci chorob a jak ovlivňuje celkovou rovnováhu vašeho organismu..