PREVENCE

Když něčemu předcházím, když podnikám takové kroky, aby bylo vše podle mých představ, můžeme to nazvat prevencí. Něco v duchu "jaká příčina, takový následek".

V péči o sebe to znamená, že se může jednat o prevenci ve zdraví. Proto, abych se udržoval/a v dobré kondici, jasnou myslí, emocemi, které mi neotravují život, nebo lépe téměř nejsou, a samozřejmě s krystalickými vztahy, které mě obohacují (partneři, práce, tvůrčí činnost atd.).

Jak toho docílit? No právě tou permanentní přípravou, nikoli na očekávanou pohromu, nemoc apod., jak nás strrrrraší mainstreamová média, ale průběžnou transformací své osobnosti v srdečnou, čitelnou, láskyplnou bytost. To nazývám dobrým smyslem prevence :-).

Jak tomu společně můžeme pomoci, co pro to můžeme udělati?

Každá návštěva Centra Altán je již sama o sobě laděním, neboť prostory jsou stále čištěny a navibrovány mnohem výše, než je běžná vibrace lidí, skupin, ulic, dopravních prostředků, institucí, obchodů, korporací apod.. To je spouštěcím mechanismem vedoucím k otevření starých zapouzdřeností, které brání jako krunýř k uzdravení. 

Dalším krokem jsou postupy, které si dohodneme. Může se jednat o celostní pohled tradiční čínské medicíny nebo detoxikační postupy za pomoci, bylin, masáží, speciálních preparátů. 

Jinou možností je duchovní koučink a "kvantové" ladění tvé bytosti, tvého života, tvé osobnosti, ega. 

Můžeš najít "zalíbení" ve fyzikálně-cévní terapii prostřednictvím přístroje Bemer. 

V každém případě se jedná vždy o nějaký čas, kdy jdeme společně. Od nás se čeká vnitřní klid, erudovanost, zkušenost, laskavý, ale upřímný přístup a co ty můžeš pro sebe udělat?

Nacítit se na sebe, své srdce, na své tělo, je-li námi nabízená cesta pro tebe v současnosti přijatelná. Pokud ano, tak pro nějakou dobu domluvíme na určitých postupech, kterými tvoje bytost zraje, mění své přesvědčení, návyky, životní styl, způsob a skladbu výživy, ale hlavně přístup k sobě sama - aby naše evoluce postupovala, je nezbytné SAMA SEBE PŘIJMOUT, MILOVAT SE AŽ DO MORKU KOSTÍ. Jestli to teď právě neumíš, učme se to spolu. Je to zcela zásadní obrat k uzdravení tebe jako celku. 

Tak tohle ti přejeme. Pokud cítíš, že tě povídání oslovilo, např. proto, že už dlouho "ubíjíš bolest" nebo "zatlačuješ" nějakou emoční výchylku metlou chemie a ono se to nezlepšuje, je právě čas začít pátrat po příčině.


PŘES TLAČÍTKO SE DOSTANEŠ DO REZERVAČNÍHO KALENDÁŘE,

nebo zkus napsat SMS, EMAIL, či dokonce TELEFON.