Prevence, Cvičení, ALTAŇANÉ

O prevenci, cvičení ke zdraví

A členské sekci ALTAŇANÉ


PREVENCE jest o přístupu k sobě. Pojď zpátky k sobě.

Když my lidé lezeme na kopce, pyramidy, tak čím je to výš, tím méně nás tam leze. Čím to je?

Třeba nechutí tak vysoko lézt?

Nebo nepřipraveností těla na takový výstup?

Či převzetím zodpovědnosti za takový výstup, tady už je to hlavně o mě, že?

Každý si vyber jednu z možností.

Se zdravím a převzetím zodpovědnosti za svůj život je to stejné. Na kopci je stejný život jako tady dole, jen tam nahoře jsem s tím více konfrontován - vylézám totiž z tzv. "Komfortní oblasti". :-) I když bych polemizoval, zda je pobyt v civilizaci plné chemie, hluku, světelného smogu, elektrosmogu, mainstreamových "vymývacích" médií a konzumu, který nám rozmixoval mozek i srdce na kaši, KOMFORTEM. :-)

Tento komfort je pro člověka NE-VĚDOMÉHO. Člověk VĚDOMÝ, Homo Lucius si je vědom, že je manipulován, oblbován a že všechen ten komfort je pouhá "ZLATÁ KLÍCKA".

Ze které lze odejít - nemá totiž dvířka - za předpokladu OSOBNÍ ODVAHY, OTEVŘENÍ SE PRAVDĚ namísto pobytu v KLECI LŽI. Můžeme tomu říci SEBE-MANIPULACE - okecávačka sama sebe.

Tady dole v civilizaci pod kopcem je spousta populace. Také spousta myšlenkových procesů, který živí naše ega. To jsou ty motory, na kterých uhání naše "osobnosti". Jak se jmenuju, jak vypadám, který značkový parfém používám, kolik mám škol, titulů, funkcí, majetku, peněz a moci...

Paradoxem je, že čím více se domnívám, že mám moc, tím více ji odevzdávám do rukou druhých :-)

Volím politiky, navštěvuju lekárny, čekárny - hekárny, pekárny, kavárny, továrny, opravárny a další zařízení, kde je komfort, kde se o mě postarají a já do toho nemusím nic vnášet - jen přijdu a oni to "udělají". Oni se o mě přeci postarají.

Kde je ta historicky-společenská schopnost člověka, který je schopen si mnoho aspektů života vytvářet sám ???

Kde je dar TVORBY?

Když se vrátím k činnosti, kterou se zaobírám...

Za jiných časů se lidé o sebe starali sami a měli k tomu různé důvody (mimochodem takových jiných časů a krajin je dnes stále dost...Asie, Austrálie, j. Amerika, Afrika). Například tradice léčení v rodinách, vzájemná schopnost si pomáhat se základními "bolístkami". Pouhým, ale nenahraditelným DOTEKEM si kurýrovali mnoho projevů disbalancí. I kdyby chtěli s každým škrábnutím k "doktorovi, šamanovi, léčiteli, čarodějovi..", ten byl buď moc drahý nebo mooooc daleko, třeba několik set km.

To se u nás nemůže stát - polikliniky, špitály, lekárny jsou doslova na každém rohu... a stále houkají sanitky...stále se někdo někam vozí...

A tyhle zvláštní kraje a zvláštní časy měly či mají jedno společné. Říkáme tomu moderně profylaxe. Tedy "preventivní zdravotní péče". U přírodních národů, kam dříve spadala i Čína či Indie (dnes už taky mají paneláky a lekárny), umí, uměly již i děti pomáhat druhým nebo rodičům.

Pokud si zajdeš do zoo, kde je v kleci více zvířat než jedno, tak takovou péči uvidíš. Je to zcela přirozené pro všechny savce a nejen pro ně i pro nás.

Moje osobní vize vychází možná i z těchto tradic. I tady ještě "včera" žili, byli rodinní lékaři, takoví hodní strýcové, kteří občas zavítali k někomu do domu, aby zjistili, jak se dotyčné rodině vede. To byli totiž jeho tzv. "Pacienti". Je to divná zkomolenina ze slova "trpící", ale zkrátka tenhle rodinný felčar se zajímal, jak se komu daří, jestli se dobře o sebe v rodině starají - zdravě vaří, dobře spí, jak děti prospívají, jestli jsou emoce v pohodě...

A v těch starších kulturách tyto rodiny "strýcovi" předávali odměny za to, že oni jsou v pohodě.

On vlastně hlavně radil a oni se pak o sebe aktivně starali. Když to nestačilo, zasáhl ze své odbornosti či schopnosti. Dokonce, když se nazadařilo, tak ho přestali odměňovat. To je velmi interaktivní způsob motivace pro všechny zúčastněné strany.

Tím aktivně míním AKTIVNĚ.

Když se společně setkáváme na CESTĚ K PROSTOUPENÍ KE ZDRAVÍ, je nanejvýš záhodno, abychom oba do této cesty přistupovali aktivně. Jsme tam vlastně tři: ty, já a byliny (aku, masáž, doplňky...). Když je souhra, výsledek se dostavuje. Souhra znamená mou bdělou přítomnost a tvou bdělou přítomnost.

Když to "ožulím", výsledek je spíše technického rázu a nedostavuje se duchovní postup. Když to "ožulíš" ty, stejně tak se trochu zlepší tvé tělesno, ale to je málo....chtějme víc !

Zde hrají velkou roli další aktivní spoluhráči:

- Cvičení (Qi gong - Čchi kung je v podstatě mužský princip, obdobně jako Joga, kde je hlavně kázeň, zacílení, pravidelnost, ale i ženy jsou schopny si vzít na těchto cvičeních něco ženského. Pro ženy je důležité rozvíjet ženství přes ženské kruhy a jít Cestou ženy). Obě pohlaví se můžou odebírat Cestou Tantry, Cestou Tao, kde Sebepřijetí, Sebeuvědomění a Svoboda jsou hlavní klíče cesty.

Být denně minimálně 2 hodiny na vzduchu - venku (ne pod klimoškou, ne u otevřeného okna vedle vysílající tele-vize). Venku velmi dobře lze také cvičit.

- Osobní příprava výživy - od přírodní po vařenou. Vystříhat se potravinovým jedům (od slova jed-lo, s-trava, o-trava).

- Duchovní hygiena (meditace, cvičení bdělé přítomnosti). Pobývat více ve společenství lidiček, kteří mají vibraci na úrovni PŘEVZETÍ ODPOVĚDNOSTI ZA SEBE. Neboli HLADINA SEBEUVĚDOMĚNÍ. Slovy Eckharta Tolle: "JSEM SI VĚDOM, ŽE MÁM VĚDOMÍ. TO UŽ JE VĚDOMÁ PŘÍTOMNOST."

- Zrušení tele-vize, rádia, nejlépe s odvozem do sběrného dvora. Nebo aspoň zredukovat pobyt u médií - tele-vize, počítač, telefon, rádio a také "kamarádi, kolegové", kteří do nás hustí zaručené zprávy o politice (vláda nás týrá a okrádá), o válkách (některé státy jsou zlé a jiné dobré), o počasí (určitě zase bude o víkendu ošklivo), o sousedovi, který má zas novou káru a milenku...

- Časté používání stavu "letadlo" ve svých telefonech a v noci vypínat všechny vysokofrekvenční zdroje aspoň v oblasti ložnice (telefon, wifi...)

- Obnovit polaritu den-noc. Po 20 hodině nepoužívat žádnou elektroniku. Nejen kvůli světlu, ale hlavně vibracím. V noci zažívat maximální tmu, před den naopak co nejvíce slunečního svitu. (I ten za mraky je víc sluneční, než jakákoli sebelepší žárovka). Tím znovu aktivujeme svou šišinku, která nás v noci "vykoupe" v hormonu Melatoninu a tato koupel umožní, že se ráno vzbouzíme s velkou zásobou Serotoninu, který umožní celodenní dobrou náladu, vyrovnanost duševní i tělesnou, velkou vitalitu, radost...

Prevence a bdělost

Co nejvíc přispívá k mému otevírání vědomí, komunikaci mezi všemi aurickými těly ?

Bdělost. Když cokoli dělám, dělám to vědomě.

Nejtěžší je to u dechu a tam je dobré začít. Ten také používáme VĚDOMĚ U CVIČENÍ.

Další forma prevence na úrovni společenské jsou naše setkání. Ty, já a některé metody asistence, které si dohodneme, že jsou pro oba z nás přijatelné pro daný okamžik, prostor...

Mám radost, když se nám společně podaří, že tvůj stav se natolik zlepšil, že mě "nepotřebuješ". To je smysl duchovního vedení. Pokud se mi však vracejí bytosti po dvou třech letech, že se jim opět vrátilo to "staré", to mě dělá trochu smutným. Tam něco selhalo. Buď moje přítomnost nebyla dostatečně bdělá a neodhadnul jsem tvou připravenost na cestu a mohl/a ses polekat.

Nebo jsi přišel/přišla párkrát pro povzbuzení, nabití energie, kterou jsi někde vyplácal/a a pak ses na SEBE OPĚT VYFLÁKNUL/A a žila tak jako dřív. Změnu se nám nepovedl nastolit. Brány prolomit. Traumata vyfoukat. Bylo to spíš rychlé odstranění bolístek, což často moje postupy a přítomnost umí.

Ale není to málo, zeptal by se Jára Cimrman ?

Proto je můj návrh takový:

Setkáváme se pro SPOLEČNÝ POSUN VĚDOMÍ. Pouhé dobíjení energií či odfoukávání bolístek není z hlediska prevence efektivní.

Miluju INTERAKCI. Když napíšeš nebo i zavoláš, že se něco změnilo (do plusu či mínusu - je to jedno, vždy je třeba proces vnímat a vědomě sledovat, to jsou principy i strýce vesnického felčara). To není obtěžování, to je důležitá součást, kterou školní bílá medicína nezná, škoda.

Pokud od tebe nedostávám zprávy, může to znamenat, že se o sebe nezajímáš do takové hloubky, udržuješ si tedy stále svou určitou ne-vědomost, jen sis odskočil z "komfortní zóny" a hned si zase zapadl do "původního" nebo mě "nechceš obtěžovat", což je konvence "slušného" zazděného člověka minulých časů, nebo sis opravdu jen přišel dobít minus za plus, je ti trochu líp, tak co bys komu sděloval/a (to je hra tvého ega, neboj, časem i na něj dojde:-). Nebo seš úplně odpojený/á od souvislosti a v takovém případě ses ani tahle daleko "nepročetl/a" :-)

Už je čas se přestat bát a komunikovat :-)


Pro tebe, který cítíš, vnímáš duchovní pohnutí ve svém životě,

jsem připravil na stránkách Centra Altán členskou skupinu, společenství pod názvem ALTAŇANÉ.


Zde jen pro tebe a další přátele připravuju články, informace, videa, video lekce, časem i "zoomová" setkání. Součástí členství jsou permanentní významné slevy na všechny mé služby, doplňky, bylinky, se kterými pracuju či některá setkání a konzultace po telefonu či písemně elektronicky.

Členství jsem zpoplatnil příspěvky na 1, 6 či 12 měsíců. Je to minimální příspěvek na mou energii, bdělou přítomnost, erudovanost, investici do letitých studií a zkušeností.


Zde je odkaz před možnou registrací do ALTAŇANŮ: