top of page
Vyhledat

Proč Akupunktura? Proč moxa? Proč baňky?

(Dotek V.)


Inu, protože jsou to vyzkoušené, účinné metody ke zlepšení zdraví i života celkově. 

Máme tu další zcelený Měsíc, tak mi přišlo něco k předání.


Tahle měsíční fáze není vhodná pro jakýkoli operační zákrok, pro přetěžování těla či psychika obecně.


Ideální je lehká strava, půst či dokonce hladovka o studánkové vodě.

KLID, MEDITACE, POBYT V PŘÍRODĚ .

Tělo ti to vrátí jako zlepšení imunity, odlehčení některých "útrap", vyladění temného naladění... Kdyby jen to, tak je to ažaž....ÚPLNĚK


Celý koláč tvarohový na tmavém nebi.

Dvacet osm dnů je zas pryč, my tu celí.


Barevná Země mezi kotouči dvěma.

Jak když náš trhají na kousky, zcela.


Je čas nic nedělat, vypnout už motor.    

Jedeš jak automat, nebuď jak magor.


Lesy nás čekají, vzpínají ruce.

Mezi stromy tě nabíjí slunce.


Vypadneš konečně z betonu, z klece.

K čemu jsou dokola jen stejné kece.


Úplněk nabízí: odevzdej špínu.

Výživu zredukuj, uvolni splínu.


V přírodě tenhle den všechno se zastaví.

Dnešní den užívej, tělo se omladí.

 


Co se děje při používání těchto metod či technik?


Základem je přijetí reality, že zdraví souvisí s průtokem energie, čínsky (čchi, Qi) naším organismem. Nejen tedy fyzickým tělem, ale i jemněhmotnými strukturami jako jsou emoční, mentální, astrální či energetické těla nebo pole. To úzce dle moderního pojetí souvisí s dalšími rozměry lidské bytosti. Tedy nejen s bolestí kolene ve fyzickém slova smyslu, ale také s psychickou úrovní člověka. Jak se cítíme, jak reagujeme, jaká traumata si nosíme jsou všechno součástky naší široké bytosti a všechny jsou spřažené s hmotných tělem.


Proto, když se působí na akupunkturní dráhy či body nebo reflexní zóny, vylaďuje se celý organismus, celý člověk.


Odkud přišly tyto informace?


Shůry? Pravděpodobně. Těžko si představit, že znalost podrobných průběhů meridiánů ať už povrchových průběhů či dokonce hlubokých, lze objevit pouze zkušenostmi, tedy pokusy a omyly. Zmáčknu a uvidím, co to udělá. Pak to někam zaznamenám a když to budu takhle dělat několik tisíců let, tak se mi ve snu zjeví všechny body na drahách, meridiánech a já z toho udělám systém a začnu to malovat do učebnic.

To je hezká vize. I tomu může někdo věřit.


Dnešní praxe je nám všem tak podaná "na lopatě" od objevitelů těchto bodů v lidském těle, že současný adept na praktikování výše uvedených metod má výrazně prošlapanou cestičku. Stačí jen studovat, praktikovat, studovat, praktikovat a takhle až do nekonečna. A časem přichází i intuice a možná takový praktik pronikne ještě hlouběji a sám se napojí na "vesmírný tok informací" a dostává hlubší vhledy.


Takové jsou tradiční postupy v "krystalizaci" těla i duch:

žák - tovaryš - mistr


Nějaké příklady?
Bod pod kolenem, 4 prsty majitele těla pod hranicí čéšky se nachází bod Zu San Li, Tři míle na noze, mezinárodně mimo Čínu nazývaný ST 36 (stomach, žaludek 36). Je to 36. bod na dráze žaludku, který má schopnost harmonizovat žaludek, zlepšovat trávení, které je trápeno škytavkou, nadýmáním, vlčím hladem, rozpouštět patologickou vlhkost, která se může jevit třeba jako průjem či škroukání ve střevech nebo prostým pocitem TÍHY A OTOKY. Dále doplňuje energii, která se nám někde v prenatálně (ještě před porodem nedostala), doplňuje Yang (teplo a energii, stavy, kdy jsme oslabeni, unaveni, máme krátký dech, rozmazané vidění), stimuluje, navyšuje kvalitu krve, šťáv v těle (to se hodí vystaveným matkám, manažerům či v klimakteriu, tedy většině obyvatel bělošské civilizace :-))).

Tento bod umí působit jako analgetikum - zmírňuje bolesti, pročišťuje nadbytek ohně, který může vést k neklidu či různým jiným projevům ducha jako jsou obavy, mánie, agitovanost, epilepsie, nebo vzteky...

Důležitá schopnost je posilovat IMUNITU. Tedy ho použijeme při horečce, zimnici, bolesti hlavy z horečky, když máme těžké tělo, dnes se tomu říká třeba chřipka či viróza.

A celkově harmonizuje průběh Qi /energie v celé dráze žaludku. Sem spadají disharmonie v prsou nebo bolesti holení, kolen, stehen, divné stavy či spíš procesy po ozařování, chemoterapii nebo centrální mozkové příhodě.


Když zvážíš, že takovýchto bodů po těle jsou stovky a ještě mají spolu vnitřní nehmatatelné průběhy a spojky, tak chápeš, že je co studovat a je to skutečně hluboké a podrobné učení.

Body se používají nejčastěji v různých kombinacích. Stejně tak se postupuje u MOXOVÁNÍ, což je prohřívání bodů moxovacím doutníkem ze sušeného slisovaného pelyňku nebo přímo pelyňkovou vatou.

A do třetice je možné a velmi účinné při různých blokádách použití BANĚK. Ty se přikládají většinou za pomoci zapáleného a rychle vloženého a hned vytaženého smotku vaty v lihu, což vyvolá efekt podtlaku. Ten se pak vylaďuje upouštěním pod hrdlem.


A jaké pocity můžeš zažít při aplikaci těchto metod?


Jsou podobné i rozdílné. U AKUPUNKTURY se může objevit "ťuknutí", záblesk energie, která se v tom momentě začíná v organismu oživovat. U MOXOVÁNÍ je intenzita cítit přes rozlévající se teplo, které je během použití třeba hlídat, aby bylo jen příjemné nikoli pálivé. BAŇKY vytvářející podtlak trochu"vytahují" kůži a může po nich zbýt lokální kruhová modřina, která se do několika dní vstřebá.


Ve všech případech přichází ÚLEVA, PŘÍLIV ENERGIE, LEPŠÍ NÁLADA A CHUŤ DO ŽIVOTA.


Kdo se ptá po vedlejších příznacích či dokonce nebezpečenstvích, tak věz, že praktik ví co dělá a má znalosti a zkušenosti jak z východních nauk, tak z praktické anatomie a fyziologie. A vždy je ochoten ti vše jasně vysvětlit, má trpělivost, nepoužívá zastrašující diagnózy, neodrazuje tě od pobírání jakýchkoli medikamentů, které předepsal západní doktor medicíny.


Ideální souhra, synergie, přínos pro klienta je ve spolupráci praktiků tradičních metod s doktory současné školské medicíny. Již v mnoha případech se naše typicky "česká" zatvrzelost či zabedněnost uvolňuje, hrany se otupují, a tak jsou i příklady takové spolupráce častější a častější. To je pro uzdravení člověka to hlavní.

Nejhlavnější je však vždy přístup sebe sama ke zdraví, způsobu života, který vedu, výživě, partnerskému životu, zažitému automatickému myšlení, kontrole emočních reakcí a pocitů těla.


Toto vše NEMŮŽE zařídit jiný člověk, nežli TY. Tedy máš PLNOU ZODPOVĚDNOST ZA SVŮJ ŽIVOT A ZDRAVOTNÍ STAV. Ano, zní to moc zodpovědně, a tak je to v kosmu zařízeno :-)Rozdíl v hrazení úloh školské medicíny, které je stále v Čechách jako jediná státem uznávaná cesta v léčbě či pomoci pacientovi a tradičním, historicky prozkoušeným pojetím čínské či indické medicíny, je v tom, že ta "povolená" je zaimplantována do "povinného pojištění" a má v praxi hlavní efekt v oblasti náhlých poškození, úrazů, operací apod., tedy je to cesta rychlého ošetření příznaků, kdežto starověké metody, které mají hlavní význam u chronických disharmonií, jsou zcela "nehrazeny" v České kotlině, a tak každý opečovávaný si je PLNĚ VĚDOM, za co si platí a kolik energie přijímá touto cestou.


Který model je lepší či průchozí, řešitelný či ještě zabetonovaný, zatím ponechávám na tvém uvážení :-).
11 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

DOTEK III.

Komentarze


bottom of page