porovnání technologií výroby H2

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VLASTNOSTI 

JEDNOTLIVÝCH TECHNOLOGIÍ

Oba typy technologií jsou vyrobeny z kvalitních materiálů, jakými jsou titan a platina. U obou typů je doporučeno používat kvalitní pitnou vodu, upravenou vodu nebo vodu upravenou reverzní osmózou. Jelikož klasická elektrolýza nedokáže odstranit vedlejší látky jako je volný chlór, ozón či oxidy, je nutno vždy z vody odstranit nežádoucí látky například použitím filtrační konvice. Tyto látky jsou škodlivé pro náš organismus.


PEM/SPE technologie s polopropustnou membránou

  • Vyrábí vodu obohacenou molekulárním vodíkem bez vedlejších produktů (kyslíku, ozónu, chlóru).

  • Odvádí kyslík z vody.

  • Produkce molekulárního vodíku nezávisí na množství minerálů ve vodě.

  • Vysoká koncentrace molekulárního vodíku (až 1,6 ppm).


Klasická elektrolýza

  • Vyrábí vodu obohacenou molekulárním vodíkem, která může obsahovat vedlejší látky (kyslík, ozón, chlór)

  • Kyslík není odváděn z vody.

  • Produkce molekulárního vodíku je závislá na výskytu minerálů ve vodě.

  • Nižší koncentrace molekulárního vodíku (menší než 0,8 ppm)