Pomocník vědeckého výzkumu. BEMER

MILÍ PŘÁTELÉ :-)

Současná doba přináší neuvěřitelné množství výzev. V pohledu duality se nám dostává mnoho "dobrého" i "zlého".
Je to jistě jen náš osobní pohled.
Avšak, když pociťujeme v těle nekonečné bolesti, mohou to být procesy spojené se starými traumaty. Někdy jsou to následky úrazů. Jindy pooperační procesy. Tělo může demonstrovat nespokojenost ze starých letitých usazenin - z potravy i stresu. Stejně tak pohybový nebo spíš "nepohybový" stereotyp hraje zásadní roli při vzniku dysbalancí. A s naším tělem je neodlučně spojena naše psyché - to jest emočně-mentální složka naší osobnosti, která s námi umí řádně zamávat. 

Dle modelu ve zdravém těle zdravý duch se duchu, lépe řečeno odrazu Ducha v našem těle - naší psychice, se daří mnohem lépe, když je nám fyzicky dobře. Pohodově. V opačném případě se můžeme potýkat s různými stavy, které nás občas přivedou až k pojídání chemikálií. 

Moje osobní zkušenost:  

Věnuju se delší čas oblasti svého zdraví. asnou roli v tom hraje předurčení, rodinné konstelace, zázemí, osobní zkušenosti se zdravím nejbližších a zdraví svého. Dá se říci, že se péče o zdraví a naplňující radost tady na Zemi stalo mottem mého života. Proto taky říkám, že nemám práci, ale mám činnost či službu. Baví mě to, co tvořím či s vámi sdílím.

Sem počítám psychickou i fyzickou pohodu a kondici. Meditační "práci", cvičení. Častý a pravidelný pobyt v čisté přírodě. Absolutně vynechávám mediální zprávy z politických kruhů. Jsou velmi tendenční, zaměřené na manipulaci mým myšlením. Rádio jsem poslouchal nechtěně někdy před rokem při návštěvě restaurace. Televizi jsem před 15 lety odvezl do sběrného dvora. Učím se stále poslouchat své tělo, srdce a intuici. Toto jsou mé hlavní složky, které mi pomáhají proplouvat životem. Ten považuji za naplněný, šťastný, dobrodružný, ale také zodpovědný a láskyplný. Zodpovědnost se učím k sobě i k vám, kteří za mnou přicházíte, když hledáte svoje "zakleté" zdraví. Pohodu. Vztahové krize. Vyčerpání. Podivné psychické procesy. Bolesti ve svalech. Metabolismus "na draka". Nebo hledáte pomoc pro své nejbližší. To je náročný proces. Pro obě strany. Pro mě zodpovědnost, zvídavost, erudovanost, pro vás odvaha se otevřít, důvěřovat, sdílet svůj příběh. Díky za to, že je mi toto umožněno. Nebo, že jsem si to umožnil.

Dnes se chci podělit o jeden z pomocníků na cestě ze sféry hmotné, ale neživé. Jde o fenomenální přístroj zdravotnické lékařské kvality, dle certifikace požadované mezinárodními zdravotními úmluvami.

BEMER je člen mé domácnosti i našeho Centra. Pomáhá denně při obnovování metabolických pochodů formou fyzikálně-cévních pochodů. Fyzikálně-cévní terapie zní velmi honosně. Při ní jde o proces, kdy se rozhýbává a zprůchodňuje tok krve v nejmenších cévkách, okem neviditelných. Kapilárách. Tyto přímo napájí naše buňky kyslíkem a živinami a zpětně odvádí oxid uhličitý a odpadky, zplodiny pryč. Jde o funkčnost BAZÁLNÍHO METABOLISMU.

 

Přístroj BEMER používají lidé doma i odborníci na celém světě jako významný doplněk svého při rozličných procesech uzdravování, hojení. Ovšem také při prevenci. Pro zvyšování IMUNITY. Dnes tak vítaná potřeba člověka.


Hlavní oblasti použití:

  • únava
  • bolesti
  • artróza
  • diabetes
  • periferní cévní onemocnění
  • polyneuropatie
  • stres 
  • regenerace
  • fyzický i duševní výkon


Níže je odkaz pro podrobnější informace:

A tu je odkaz pro osobní pohovor či konzultaci: