OSVOBOZENÍ
Sem vložte podnadpis

Esence LIBERATION - Osvobození (náprava)

Esence LIBERATION je ojedinělá svým složením a svými rychlými a hlubokými účinky na vývoj a transformaci člověka. Vznikla obnovením starověkých alchymických prostředků v kombinaci a zesílením moderní technologie.

Hlavní složky esence jsou naprosto unikátní.

Umožňují odstranit negativní vzpomínky uložené v mysli, buňkách a v paměti celého těla. Tím dosáhneme vnitřní klid a mír. Uvolní se prostor pro nové vyšší energie a děje žité v současnosti.   S odstraněním negativní paměti je spojena i z větší části naše karma (nemusíme určité lekce neustále a dlouho opakovat).

Vyčistí se nežádoucí emoce a umožní silné zaměření. Odstraněním "nepotřebného emocionálního odpadu" získáme neuvěřitelný pocit lehkosti a životní energie.

Další složky umožňují opustit iluze a otevírají cestu k Jednotě.

Vytvoření vysokovibrační esence LIBERATION vyžadovalo vynalezení nové technologie, která jednotlivé složky a frekvence dokonale "proplete", a tím se dosáhne mnohem silnějšího energetického účinku.

Vliv na vývoj a transformaci člověka je trvalý. A lidé mají pocit, že účinek je i velmi rychlý.

Hlavní účinky esence:

 • Odstranění uložených a zatěžujících vzpomínek a myšlenek
 • Vyčištění nežádoucích emocí
 • Odstranění určité části karmického zatížení
 • Umožní správné zaměření
 • Problémy a překážky se snadněji rozplynou
 • Získání neuvěřitelného pocitu lehkosti a energie
 • Umožní správné rozhodování a otevřenost
 • Uvolní se vnitřní prostor pro vyšší energie a život v současnosti
 • Otevírá cestu k Jednotě
 • Stáváme se silnějšími, vědomějšími a opravdovějšími
 • Získání vnitřní rovnováhy
 • Více se projeví naše schopnosti
 • Rychlejší regenerace
 • Zlepšení mezilidských vztahů
 • Zlepšení fyzického i psychického zdraví

Esence LIBERATION je určena pro každého, kdo se rozhodl osvobodit od minulosti a má vážný zájem na zlepšení kvalit svého každodenního života, mezilidských vztahů, na svém duchovním vývoji, transformaci a zvýšení úrovně vědomí.

Informace a objednávky: 721 811 232, e-mail: liberation@centrum.cz

Složení esence

Jednotlivé složky jsou sestaveny a provázány do jednoho mocného celku a pomáhají nám stát se více vědomými a urychlují náš růst a duchovní vývoj.

Rasashastric Navaratna

9 drahých kamenů, které souvisí s devíti karmickými planetami, je jednotlivě 100x vypáleno, aby přinesly své nejhlubší síly, a poté jsou jednotlivé látky spojeny do daného vzorce. Tento proces trvá celý jeden rok. Autorem je indický osvícený alchymista ze 3.stol. Látka slouží k vyčištění vzpomínek z podvědomí a buněčné paměti.

Šungit

Čistí vodu v našem těle, které je cca 70%, poskytuje ochranu před radioaktivitou a elektromagnetickými vlivy.

Panch Agni

Látka vyrobená z popela 4 posvátných ohňů, které v Indii nepřetržitě hoří 50 let zároveň za zpěvu posvátných manter. Pátým "ohněm" je vliv Slunce.

Tato složka čistí nežádoucí emoce a dává pocit lehkosti.

Mateří kašička

Dává pocit snadné inkarnace a práva na život a prosperitu.

Světlo z Jupitera

Je sesbíráno pes dalekohled za noc do vody. Umožňuje pocit plnosti a lehkosti.

Protea flower

Nejkrásnější národní květ Jihoafrické republiky, předává hravost vnitřního dítěte.

Houba Reishi

Pomáhá spojit všechny ingredience dohromady, podporuje vyváženost a harmonii daného složení.