ODVEDENÍ BOLESTI

Ať máš bolest nebo šrám,

otvíráš se světu sám.

Hlavně v srdci je ta síť,

ze které vycházíš světu vstříc.Co je bolest?

"Odborně" popsáno, je to psychický stav či pocit spojený s aktuálním nebo potenciálním poškozováním živé tkáně organizmu. Nejčastěji vzniká v důsledku vlivů ohrožujících existenci nebo celistvost organismu, či jako příznak poruchy průběhu fyziologických procesů. Může mít i čistě psychické příčiny. Má význam pro ochranu organismu před poškozením, neboť upozorňuje, že k poškozování dochází nebo by v nejbližší době mohlo dojít. Je stimulem pro obranné reakce zaměřené na odstranění vnějších nebo vnitřních podnětů, které ji vyvolaly. Toliko o ní. 

Jsou to pocity těla. A ty jsou velmi důležité, Jinak bychom tu už nebyli. Bolesti nám dávají najevo, že se NĚCO DĚJE. A to je velmi dobře. Protože, když se nic neděje, tak je to stagnace, tedy zpomalení až zastavení dějů. To neznamená, že máme průběžně mít nějaké bolesti, ale MÁME VNÍMAT POCITY. A pokud je dlouhodobě nemáme, TAK DOSTÁVÁME BOLEST. Protože jsme nevnímaví. Jako obraz celé této společnosti. 

Ano, je třeba se mentálně, emočně, duševně i fyzicky rozhýbat. 

Když vykonáš návštěvu do Centra Altán, jsou všechny tyto "karty ve hře". Ošetřujeme bolest (špička ledovce nad hladinou) a současně hledáme příčinu (to je téměř celý ledovec pod hladinou - zdroj bolesti). A často pak všichni koukáme, kolik souvislostí má jedna bolest, třeba hlavy, s náročnou prací, se starým emočním zraněním, s partnerskými nesoulady, se špatným držením těla, se špatným zažíváním a hlavně s tím, co do něj vkládáme, obecně s nefyziologickým životním stylem....

Ano, je to celostní, holistický pohled na člověka jako na multidimenzionální bytost. Takto se mohou dít zázraky uzdravení. A to tobě i ostatním přeju. To je o změně. O transformaci osobnosti, ega a znovu připojení ke své mámě - Zemi :-)

Jak se dá bolest odvést?

Nejakutnější případy typu bolesti ze zkaženého zubu patří do rukou zubaře. Bolest ze zablokování žlučových či ledvinových kamenů, taktéž, ale jenom ne k zubaři :-). Obdobně neřešíme akutní zápal slepého střeva. Na to je tu výborná moderní medicína, která má vybavení na takové akutní případy. 

Pak jsou ovšem bolesti spíše chronického charakteru, jako například:

bolesti hlavy, páteře, kloubů, po úrazu, od jizvy, po operaci a mnoho dalších.

Tohle vše vypovídá o naší energii, které říkáme v čínské medicíně Qi (čchi). Když se někde z výše popsaných či jiných důvodů zadrhne, zastaví, začíná v tom místě bolest a časem se může dostavit otok a zánět. Naším  prvním úkolem je tuto bariéru odstranit - jako když vyndáš z potoka nahromaděné větve, které znemožní vodě plynule téci. A ona se pak rozleje do okolních luk. Stejné je to v našich tělíčkách. 

Tedy, ať je bolest akutní či chronická, podle pocitů palčivá, chronická, viscerální, vystřelující nebo tupá, to už je jedno. Důležitý fakt je, že je potřeba ji přijmout a začít s ní pracovat. 

Protože bolest fyzická je VŽDY NAVÁZÁNA NA EMOČNÍ PROCESY, mohou se při odvádění bolestí objevovat skryté až hluboké emoční rány, traumata apod., kterých se můžeš současně zbavit. To je v podstatě psychosomatická souhra. 

No a to je k bolesti v kostce vše. Pokud cítíš, že tě povídán oslovilo, např. proto, že už dlouho "ubíjíš bolest" metlou chemie a ono se to nezlepšuje, je právě čas začít pátrat po příčině.


PŘES TLAČÍTKO SE DOSTANEŠ DO REZERVAČNÍHO KALENDÁŘE, 

nebo zkus napsat SMS, EMAIL, či dokonce TELEFON.