moxa, moxování, moxibuce

moxování bodu LI 4
moxování bodu SP 6
moxování bodu KI 1