moje současné možnosti průvodce, učitele

ČEMU SE VĚNUJU, JAK POSTUPUJU ? CO MĚ NEJVÍCE LÁKÁ ?

Tradiční, alternativní, individuální, celostní, holistické, přirozené - to vše souvisí s myšlenkou, že duše i tělo vědí, jak se vyléčit.

U našeho těla je to přirozená vlastnost. Na nás je mu to pouze umožnit, DOVOLIT.

Co není přirozené, je normální, tudíž normalizované, uměle napasované, unifikované, mechanistické, symptomatické, egoistické, arogantní.


PRAVIDLA spoluúčasti na léčbě:

Osobní účast je nutná u diagnostiky a všech dotykových terapií. Na dálku to opravdu nejde :-).

Doma připravuješ BYLINNÉ ODVARY, většinou ráno a večer, či polykat TABLETY, KULIČKY či PRÁŠEK, který se dá vhodně používat u malých dětí - rozpustí se do nápoje. Tradičně se používaly byliny celé, ale vzhledem k přípravě a objemu je to v našem životě málo praktické.

Během léčby se můžou objevit REAKCE organismu, které jsou známé u homeopatie či jakéhokoli LÉČBĚ PŘÍČIN. Tělo si vybavuje předchozí dysbalance a postupně se jich začíná zbavovat. Např. ve formě střevních potíží, rýmy, výsevů na pokožce apod.. V takovém případě je třeba vysadit používanou bylinnou směs, případně ji zaměnit za krátkodobě užívanou směs na dořešení přechodných obtíží.

Kromě opakovaných sezení / ležení za podpory masáží, akupunktury apod. je třeba v určitých časových odstupech plánovat kontroly probíhající léčby, kdy zvažujeme, jak je nastavený postup účinný, hledáme další cesty, modifikujeme bylinné směsi, jsou -li třeba atd....

Vlivy okolí samozřejmě nemůžeme zlehčovat (lepek, GM potraviny, exhaláty, jedy všecho druhu), ale... emoce a mysl mají svou energii a s tou zacházejí podle svých pravidel, které zase mohou být ovlivněny kvalitou tělesných struktur - tedy dle hesla: ve zdravém těle zdravý duch a obráceně.

Lidi většinou nejsou vyladěni na svá těla. Neobýváme jedinou matérii, kterou nám vesmír dal - hromadíme hmotu všude kolem, stali jsme se hmotaři, materialisty. Máme tak iluzi většího ukotvení ve hmotě, ale je to právě jen iluze. Pokud bychom byli skutečně ve svých tělech, nepotřebovali bychom tolik věcí.

Jestliže energie emoce není mozkem nebo vědomím přijata a zpracována, zůstane v určité části těla a tuto oblast pak za nějaký čas oslabí.

Proto je důležité pracovat současně s fyzickým, emočním i mentálním tělem současně. Staré programy, traumata, vzorce chování - to vše nám brání k celkovému uzdravení....

CO U MĚ ČI MÝCH KOLEGŮ MŮŽETE OČEKÁVAT?

Pokud si objednáte MASÁŽ, jakéhokoli typu, obdržíte masáž, samozřejmě s tím, že jak se na Vás nalaďuju, "přichází nápady", jak Vám lze pomoci co nejúčinněji.

V takovém případě se můžeme domluvit na VSTUPNÍ DIAGNOSTICE, která nás společně dovede k OBRAZŮM dle Tradiční čínské medicíny. Ta trvá kolem 1 hodiny, někdy malinko déle. Během ní probereme Vaši anamnézu, tedy co Vás nyní trápí, co, kdy, kde a jak se Vám v minulosti přihodilo, budu se Vás vyptávat na zdánlivě nesouvisející záležitosti s Vaším problémem. Budu po Vás chtít vypláznout JAZYK, budu odebírat PULZ.

Tyto a další POZOROVÁNÍ a ZKOUMÁNÍ nám umožní vytvořit NÁVRH LÉČBY. Ten je optimální dle mých zkušeností a výsledků "pátrání", je variabilní, není to ultimativní nařízení, tak jak jste zvyklí z moderní medicíny. Tzn., že o postupu léčby hovoříme a přizpůsobujeme ho Vašim možnostem :-)

Tradiční čínské postupy zahrnují jednak DOTEKOVÉ TERAPIE (AKUPUNKTURA, AURIKOLOTERAPIE - stimulace přes ušní boltce, masáž Tuina, baňkování, moxování pelyňkovým doutníkem či pelyňkovou vatou), a vnitřně FYTOTERAPII - léčbu bylinkami, úpravy jídelníčku - DIETETIKU, a z těch nejaktivnějších prvků cvičení QI GONG (čchi kung), a PSYCHOTERAPII (NLP, EFT, THETAHEALING, KINEZIOLOGIE aj.). Také se můžete nechat emočně, mentálně i tělesně nechat hýčkat a formovat pomocí AUSTRALSKÝCH KVĚTOVÝCH ESENCÍ, principem jsou shodné se známějšími "Bachovkami", svým rozsahem použití a svou silou, energií však mnohem větší.

Jednoznačně je pro tvůj vývoj, postup vhodná samostatná aktivita. Sem patří MEDITAČNÍ TECHNIKY MISTRA OSHO. Naučíš se pod vedením učitelky a pak pokračuješ doma. Vždy jsou čas od času navštívit KRUHY, SETKÁNÍ s meditací, kdy si opět prohloubíš svou techniku.

Další způsob k "vyladění strun" otvírá KRANIOSAKRÁLNÍ BIODYNAMIKA (CPOT), moderní medicínou uznávaný proces.

BEMER - FYZÍKÁLNĚ CÉVNÍ TERAPIE. Velikánská opora. Instrument, výrobek dostupný nám všem. Atestovaný jako lékařský nástroj, s akreditací jak pro zdravotní instituce, lékařské ordinace, tak pro použití v domácnostech :-)


"Lékař je člověk, který podává léky, o nichž ví jen velmi málo, k léčbě nemocí, o nichž ví ještě méně, lidem, o nichž neví vůbec nic". Voltairova slova vystihují paradox biologické medicíny, jež vychovává špičkové specialisty, pro něž je porozumění nemoci důležitější, než porozumění pacientovi.

"Život je jako hra: nezáleží na tom, jak dlouho trvalo představení, ale jak dobře byl zahrán." Seneca

"Miluješ život? Tedy nemrhej časem, neboť to je ten materiál, z něhož se dělá život." Franklin

"Život je jako škola, v níž nezdar je lepším učitelem než zdar."

"Život je jako sen. Starci jsou lidi, jejichž sen byl delší. Počínají se probouzet, až když je nutno zemřít." La Bruyére

"Po něčem toužit je již důvod k žití." Vrchlický