Zástava menstruace

18.11.2017

Když měsíc - luna nepřivolala do lůna měsíčky... Jak to?


"Chceš ovládnout svět a změnit jej podle sebe?

Viděl jsem, že se to nikomu nepodařilo.

Svět je posvátný a není možní do něj zasahovat.

Zkusíš-li jej změnit, zničíš jej.

Zkusíš-li jej ovládnout, ztratíš jej."

Tao Te Ting Lao'c

Milí přátelé,

po čase jsem si neodpustil citaci ze známé knihy mudrce Lao'c "O Tao a cti". Není to jen nějaké mudrcování či filozofování. Je to věrně i poeticky podaný výklad a našem světě duality, o našem dobru a zlu, přijímání či vzdoru, ženě a muži... A to se právě týká našeho tématu ženského světa, který bohužel nepřekvapuje jen nás muže, ale i ženy samotné.

V předchozích dílech Regeny jsme se seznamovali/ly s ženským cyklem, jeho zkrácením, bolestivostí, nakousli jsme zvláštní případ - hormonální antikoncepci. Dnes se pokusíme objasnit ZÁSTAVU MENSTURACE. Mužové opět vyčkejte pokynů, dojde na vás, až budeme hledat jak pomoci ženě, aby se stala plnoprávnou a hlavně "plnohodnotnou" ženou, která není ani pouhým nástrojem na výrobu stravy a vhodným doplňkem mužova vozidla, ani na druhé straně osvalený robocop, který vládne železnou pěstí firmě, státu či rodině, pokud ji vůbec má. Tady je třeba opravdu velké podpory pro dcery, milenky, ženy i mámy. Nechápete? On - Off? Nevadí, vyčkejte času jako husa klasu J.

Než si sdělíme jak rozvíjet vnitřní sílu a motivaci k samoléčbě, nakoukněme z druhé strany, jak vlastně nemoci či disharmonie u ženy mohou vznikat. Nejčastějším jevem je role OBĚTI, kterou si žena často přivlastní nebo se v ní přímo vidí. Život se tak nějak děje kolem a žena se tomu poddává. Proč? Může to být očekávání vlastní hodnoty od okolí, kterého se dostává o to méně, o co víc ho žádáme. Jsem dobrou ženou, matkou? Líbím se vůbec svému muži? Jak na okolní svět, či mužský svět působím? Často ženy PÁCHÁTE DOBRO pro své nejbližší, možná i nejzazší, kdy současně přehlížíte vlastní pocity. Opět přichází upozornění nemocí. Sem spadá podpora muže s velkým M, který poskytuje oporu ženě. Teprve poté má ona možnost rozvíjet svou přirozenou povahu, svou přijímající roli. Celkově svou OSOBNOST. Chybí-li ženám vnitřní jistota, hledají ji ve vazbách na okolí, vnější svět - často je to vidět ve vztazích. Ať už na mužích, či terapiích, ba dokonce terapeutech J. Často vám chybí smysl života, a odmítáte zodpovědnost za svůj život či zdraví. A vaše citlivost, schopnost vnímat pocity, energie okolí vás předurčují jako hlavní oporu pro potomstvo, ale tato schopnost otevření se, být jakousi houbou na problémy okolí, opět může zapříčinit další vznik emočních stagnací vedoucích k tělesným obtížím.

Co dělat? Nechci snižovat vážnost všech možných terapií, které pomáhají na cestě k vyléčení. V každém případě chci však častěji nabádat k samostatné "práci", kultivaci svého životního příběhu. Když ne já, kdo už tedy má přehodit výhybky na mém kolejišti? Hledejme vnitřní zdroj síly, který máte. Jedná se o pravidelnou péči o své zdraví. Maskary, řasy, vrásky, kabelky a prsteny se samozřejmě také cení, ale chronická únava, hysterické nálady, bolesti nejsou neznámá témata domácností. Jedná se tu hlavně o kombinaci motivace a síly. Jedna bez druhé nemůže být. Takže pojďme pracovat J.

Jak nepopírat svou vnitřní přirozenost, přírodu, řečeno taoisticky?

Za prvé především častým pobytem v přírodě a jejím pozorováním. Práce na zahradě dle přirozených, to jest nenásilných zásahů do půdy a povahy zahrady je pro ženu mnohem snazší než pro "tvrdého" muže, jehož hlavní programem je nade vším zvítězit, vše pokořit, upravit, a také vykořisťovat. Studium přírody mohou na začátek podpořit různé knižní publikace, ale pocity mají navrch J.

Máme tu muže, který působí víc na venek, vytváří napětí, život mu probíhá hlavně skrze myšlení, prožitek energie, logiky a znalostí mu není cizí. Má tendence se hýbat (no, některý televizně-pivní muž samozřejmě ne J), je mu vlastní aktivita, rychlé technologie mohou být vášní, rád ovládá, je rozhodný, silný, hrubý.... a v posteli má teplé nohy, většinou J. Samy si dosaďte do rovnice, jak je to, či jak to nejčastěji bývá u vás. Muž má svou sílu navenek, zvenčí, uvnitř je měkký, žena je silná uvnitř, navenek je jemná. Tyto polarity je vcelku vhodné respektovat, jinak zasáhne příroda, přirozenost dějů a ženy, které se chtějí stát navenek tvrdší, uvnitř začínají měknout. U mužů je to obráceně. Obě varianty vedou k rozhození sil a může nastat nemoc. Je na ženách, aby si obnovily svou "yinovost" - zpomalení, klid, vnímání přítomnosti, obrácení se do nitra, ke své ženské podstatě. Mužský svět je orientován Yangově, vládne mu budoucnost, orientace na výkon, prvenství, soutěživost, aktivitu, na vyšší (mety, vzdělání, skok do výšky) a lepší, tedy dle logiky větší, rychlejší, silnější... cíl. Tohle vše není pramen a princip ženskosti. Naše společnost je vytvořena mužskou yangovou aktivitou a fantazií, nemá pro ženskou yinovou energii pochopení, protože my muži chápeme, ale špatně se naciťujeme. Struktury od přístupu ke zdraví, školní výuku, po životní styl nemá ani zbla citlivosti světa ženského. Je na ženě, aby přešla do fáze sebeuzdravování, rozvíjení svého středu. Většina současných léčebných postupů či terapií jsou založeny "mužsky", poskytují vnější aktivní pomoc. I Tao coby léčebná cesta byla odjakživa až na výjimky mužskou doménou - ženy neměly do systému přístup. Nyní je čas pro využití této cesty pro obě pohlaví, pro každého individuálně.

Jak na to? HLEDÁNÍM STŘEDU. V těle se při praktikování Qi Gongu či meditační praxi zmiňují tři centra. Tan-tieny. Spodní je dva prsty pod pupkem, zde lze shromažďovat energii k sebeléčení. Proces je pomalý, ženský, yinový, pocitový - nelze ho urychlit myšlením, fantazií či nějakou mužskou spekulací. Střední centrum je u srdce, vrchní v hlavě. V těchto dvou je nevhodné až nebezpečné ukládat energii - mohou vzniknout vážné potíže na těle i na duchu, což je častý jev pramenící z přebujelé mentální a emoční aktivity.

Pojďme hledat střed (techniky jsou vhodné i pro muže, ale ženy se z nich nestanou J). Jsme-li pocitově se svým středem na bodě nula, tedy nejsme schopni/y ho procítit, začněme v klidném prostředí - zahrada, les, hory, mořský břeh a postupně zkušenost přenášejme do běžných denních situací. Postupně (yinově J) se budeme zbavovat fantazií, snů a otočíme se čelem k realitě - jen v té je možné uzdravení.

CVIČENÍ: posaď se nebo postav do uvolněné vzpřímené polohy, zavři oči. Pravou ruku polož středem dlaně dva prsty pod pupek, střed levé na záda oproti pravé. Vdechuj zhluboka nosem (ideálně břišním dechem - povol břicho, bez kontroly nad tím, jak vypadáš v zrcadle, naplň ho vzduchem, poté naplň prostor pod žebry a ještě trochu zbyde do oblasti pod klíčními kostmi). S dechovými cykly nech proudit energii vědomě do svého dolního tan-tienu, svého středu. Jdi stále hlouběji až ucítíš pulzaci krve v této oblasti. Tvůj pulz tě bude stále vtahovat hlouběji do pocitu nacítění vlastního středu. Toto cvič každý den vždy do pocitu pulzace svého středu. Je to domácí úkol na více týdnů a pak už na celý život. Dobrá zpráva - je to jako s plaváním či jízdou na kole - jednou naučené se nezapomíná, obzvlášť při dennodenní praxi.

Další článkem našeho cyklu je zástava menstruace. U ZÁSTAVY KRVE Z PRÁZDNOTY jsou projevy například postupné slábnutí menses až zástava, slábnutí chuti k jídlu, řídčí stolice, rty a nehty matného zabarvení, závratě, palpitace, astenie, bledý jazyk. A co je příčinou? Například četná těhotenství, úzkostná povaha, slabá tělesná konstituce nebo oslabení v důsledku dlouhé nemoci, to vše oslabuje Qi sleziny. Krev je vyčerpaná a pramen krve vyschlý. Zde je třeba doplňovat moxováním či tlakovou masáží, akupunkturou apod.. Použijeme vám již známé bodyuvedené v minulých číslech Regeny: BL 20, BL 23, ST 36, CV 6. Body stimulujeme několik minut, tonizačním způsobem. Nejlépe v rytmu dechu. A jak je to u ZÁSTAVY Z PLNOSTI, která je zapříčiněna útokem chladu nebo nadměrným pitím studených nápojů, který způsobí nahromadění chladu v děloze? Tok Qi může narušit také emoční napětí. Dojde pak ke stagnaci krve, která zahradí cévy a znemožní menses. Máme něco navíc, je potřeba to vypustit - akupresurně, bez moxování. Použijeme body CV 3, SP 10, SP 6, LI 4, LR 2. Tyto body hladíme až bolest vyhladíme J.

U prázdnoty se používá jako základní směs pro výživu krve a její rozproudění číslo 161 PILULKA ČTYŘ ŠLECHTIČEN, Si Wu Pian. Troufne si při nedostatku krve na chudokrevnost, únavnost, závratě, tlaky v podbřišku, nepravidelnou menstruaci či její vynechávání až zástavu, bledý obličej, suchou kůži a zácpu. Často je přítomna nespavost, neklid, podrážděnost nebo úzkost.

Rehmánie lepkavá mohutně doplní krev a esenci JING.

Bílá pivoňka vyživí játra, zharmonizuje menses a utiší bolesti vzniklé nedostatečným zprůchodňováním nesprávně vyživenými játry.

Andělika čínská oživí a doplní krev a Koprníček Walichův andělice pomůže a k tomu rozhýbá Qi.

Kouzelná souhra, co říkáte? Stravou také můžeme pomoci - mnohahodinové až několikadenní vývary z hovězí kosti spolu s bylinkovou přísadou Obnova základu mohou skvěle doplnit oblast trávení, sleziny, žaludku, vyživit krev, je to základní doping při anémii, únavě po nemoci, porodu, chemoterapii, vyčerpání. PŘEMOŽENÍ SKRYTÉHO CHLADU, Wen Jing Wan, patentní směs pod kódem 053 bychom nasadili při obrazu chladu v děloze, který může kromě zástavy menses z chladu vyústit v bolesti podbřišku či neplodnost. Tady by se nabízela podpora zahřívacích potravin či jídel jimi obohacenými - skořice, zázvor, fenykl...

Ať se vám daří v nalézání a nacítění svého STŘEDU, ať jste žena či muž. Září je ideálním měsícem na uzemnění a zvnitřnění J.


Článek převzat z časopisu Nová Regena.