Smí být fyzikální terapie cév použita při vaskulární okluzi krevními sraženinami nebo trombóze ?

17.04.2019

Ano, ale po konzultaci s ošetřujícím lékařem, protože může být nutné upravit dávky léku.