ROUGH BLUEBELL

16.03.2021

Základní schopnosti a práva člověka 2.


ŽÍT / NECHAT ŽÍT

MILOVAT SE / MILOVAT DRUHÉ

BÝT ODVÁŽNÝ / INSPIROVAT K ODVAZE

BÝT NAPOJEN NA ZDROJ / UVAŽOVAT

BÝT VĚDOMÝ

SCHOPNOST SOUCITU..............


Možná je to dnes případná vlastnost - psychopat. Manipulant. Zlomyslník. Zákeřník. Sociopat. Bezohledný tvor neschopný soucitu. Tvor schopný vědomého ubližování. Prý jsou to 3% z nás, kteří jsme schopni hrát tyto lidské - nebo až nelidské - role.