Premenstruační syndrom čili PMS

18.11.2017

Kdo je to DĚLOHA a co když nás navštěvuje PMS?


Jednej bez touhy

Tao nikdy nic nedělá,

přesto nic nezůstává nedokončeno.

Pokud by se vládci drželi Tao,

všechno by se samo od sebe přirozeně odehrávalo.

Lidé by spokojeně žili obyčejné životy

v harmonii a bez touhy.

Bez touhy budou srdce lidí v klidu

a na světě bude mír a pořádek.

Tao Te Ting Lao'c


Milí přátelé,

měsíc nejen na obloze "utekl" jako voda (však ten nebeský je taky s vodou spojován) a musím se zeptat, zda jste pravidelně praktikovali/ly centrování energie do svého paláce, moře Qi, tedy dolního Dantientu (návod byl v minulém čísle). Jako většina kouzelných, magických postupů v našem životě i tady se dá mluvit o třech fázích "výuky" - žákovské, kdy v naprostém klidu jsme schopni nacítit vlastní pulzaci, tovaryšské, již pod rukou cítíme pulzující centrum i za přítomnosti okolního ruchu, rádia, aut, lidí.... a třetí mistrovské - bez doteku rukou a ještě během řízení v hustém provozu na dálnici jsme schopni/ny vnímat spodní Dantien a okamžitě mu vrátit energii, která mohla například při kolizní situaci na silnici se "vyvztekat" někam nahoru, až do hlavy a nebo nás zmrazit až do nohou. V opačném případě by se naše centrum stalo "opuštěným palácem, hradem bez stráží, místem, kam v takovém případě snadno vnikne nepřítel. Stres, strach, šok, vztek, smutek, chlad, vlhko.... to jsou dobří známí, kteří nezdolají jen toto místo, ale klidně celého člověka. A kdo bydlí pár centimetrů níže? Skutečný palác, Děloha. Ano, pokračujeme tématicky v seriálu o ženách a jejich světě.

Jak viděli tento orgán dávní mudrcové, lékaři v rámci tradiční čínské medicíny?

Zopakujme si, že TČM rozlišuje pět hlavních (Zang) a pět vedlejších (Fu) orgánů. Jinak také pět plných úschoven a pět dutých skladišť, které se střídavě plní a vyprazdňují. První skupinu reprezentují Plíce (kancléř), Slezina (správce sýpky), Srdce (císař), Ledviny (mocný úředník) a Játra (generál), druhou jejich "mužské, yangové protějšky" - Tlusté střevo (správce nad stokami), Žaludek (správce sýpky), Tenké střevo (výběrčí přebytků), Močový měchýř (správce nad vodními nádržemi) a Žlučník (cenzor). Ještě se do skupin přidává Perikard a Tři zářiče (správce nad vodními kanály), aby to bylo trochu dobrodružnější. A pak se v našich tělech vyskytují orgány takzvané sekundární, méně důležité J, jako například mozek, dřeň, kosti, cévy, děloha....no a o ní dnes trochu povídejme.

Její úlohou je menstruace, řízení těhotenství. Její nadřízení jsou játra, ledviny a slezina. Je to trochu vojensky či státoprávně řazeno, berme však v potaz skutečnost, že už v této době byl ve staré Číně významně rozvinutý patriarchální systém - mužský svět, který se svými analýzami pokusil objasnit principy fungování vesmíru a člověka v něm. Tedy i mužů a žen s jejich odlišnostmi.

U ženy je to ona, děloha, která sousedí s taoistickým vysněným centrem, jinak řečeno s druhou čakrou, sexuálním i reprodukčním světem ženy. Zase problém - ženy přesně cítí, o čem to je a muži o tom bájí, píší, zpívají, studují a přednášejí. A tak je to již léta páně. Mužský svět je světem myšlenek a ten váš je dole v děloze. Proto si to denně opakujme a nezaměňujme si role J.

Je zvána také děložním palácem, který leží ve spodní části břicha za močovým měchýřem a před tlustým střevem. Spodní otvor je brána dělohy, je společným vývodem i pro močovou trubici. Dělohou prochází dráha ledvin a začínají v ní dvě z mimořádných drah.

Děloha řídí menstruaci.

Mezi 14. a 49. rokem věku je žena v období plodnosti, může otěhotnět a rodit děti. Plodnost souvisí s Qi ledvin. Ve věku asi 14 let tato energie dozrává, naplňují se jí také zvláštní dráhy a prorážejí cestu do dělohy, kam se tak dostává i krev z těchto drah. Zvláštní dráhy se při pravidelné menstruaci vyprázdní a v průběhu měsíce se opět doplní krví a energií Qi z dvanácti hlavních drah orgánů Zang. To je vznik periodického cyklu menstruace. U ženy toto nastává, když dovrší dvakrát sedm let a končívá v období 7 x 7, to jest kolem padesátého roku života, kdy energie ledvin poklesla pod úroveň, aby mohl cyklus pokračovat. Zde tedy nemá smysl tělo drancovat umělým prodlužováním cyklu. Pamatujme, že tělo přesně ví a my se jen bláhově - vědecky domníváme, jak tomu všemu rozumíme. Pokud jsou obě dvě zvláštní dráhy vycházející z dělohy oslabeny společně s ubývající ledvinnou Qi, objevují se poruchy menses, nepravidelnost, často opožděnost. Takhle zařádit s periodou a životem ženy umí i orgány, které se také na menstruaci podílejí.

Děloha řídí těhotenství. O tom však jindy, až budeme hledat příčiny neplodnosti.

Vaše děloha je periferní sexuální centrum, je velmi silným zdrojem vaší energie. Velmi často si své emoce blokujete v Játrech a děloha se stává skladištěm těchto nevhodných vibrací. Nasává jako houba zážitky, zkušenosti i kolektivní vědomí. Trpí často chladem, potřebuje bezpečí, jinak se dostává do nízkého energetického stavu a začíná přijímat negativity, nečistoty z okolí. Potřebuje, abyste s ní mluvily. Je to váš osobní nebeský palác. Nenechávejte ji zahálet převahou mužských činností ! Vynechte sex bez přítomnosti citů, bez přítomnosti mysli (ano, ta je v tomto případě důležitá i pro ženy J) - to je zážitek bez radosti, bez patřičné energie ochraňující dělohu, a opět je nebezpečí nasátí špinavých vibrací do paláce. Jako když přijdete z města a nezujete si doma boty J. Stejným způsobem dělohu zatěžují znásilnění, potraty či hormonální antikoncepce.

Osvobození ženského potencionálu spočívá v OTEVŘENOSTI, RECEPTIVITĚ, TĚHOTENSTVÍ A PORODU, která začnete oddělovat od pouhého biologického reprodukčního cyklu. Tedy nastává přesun k nalezení hlubin v sobě. Žena, která si "dovolí" tuto změnu, začíná plavat tak trochu proti společenskému proudu. Tedy trochu hodně. K tomu je třeba dávku odhodlání, vnitřní síly... Tím otvírá stejnou cestu dalším ženám ve svém okolí. Je to jako lavina. Osvobozená děloha se tak stane bránou k nové dimenzi. Vůle "masového" kolektivu bude tak zdolána vnitřním naplněním a svobodou. To platí samozřejmě i pro muže (u těch samozřejmě bez dělohy). Ptejme se sami sebe, čím se definujeme. Jsme vodítkem k obojku, či samotným obojkem? Jsme bytosti bez vůle a citu? Jsme určování rolemi jako je mateřství, finanční a citová závislost na partnerovi? Nebo to umíme, umíte jinak? Tohle je svobodná změna a NIKDO TO VESLO ZA VÁS NEVEZME.

PMS, premenstruační syndrom. Obávané heslo, které pod sebou skrývá širokou paletu příznaků.

Moderní medicína pod pláštíkem vědy tento stav zlehčuje až zesměšňuje poukazováním na labilní ženskou psychiku. Tím však opomíjí fakt, že příznaky PMS mohou být předzvěstí v budoucnu se projevujících onemocnění. Před menstruačním obdobím se mohou na tělesné úrovni projevit bolesti a zvětšování prsou, tlaky na hrudi, pocit knedlíku či stažení v krku, vzdychání, zívání, nafouknutí břicha, přibývání na váze, zvýšená chuť na sladké, otékání dolních končetin či obličeje, bolesti v zádech, zhoršení akné či ekzému, objevující se cysty ve vaječnících, vazivové zduřeniny v prsou. Psychika může vykazovat rychlé změny nálad, podrážděnost, plačtivost, strach, melancholii až deprese, rozladěnost, vyčerpanost, nechuť k životu či naopak zvýšenou pracovní aktivitu, nemluvnost či naopak zvýšenou hovornost... No, řekněme si, běžné projevy žen v našem okolí.

Ano, vždyť ony musí reagovat na mužský svět zcela jinak, než kdyby vzhledem ke svému naturelu mohli obývat rozkvetlé zahrady, louky, mořské pláně namísto kanceláří zahuštěných nepříznivými vibracemi, ať už z mezilidských vztahů či zátěží elektrosmogem, znečištěným vzduchem atd....

Již víme, že dráhy ledvin, jater a sleziny se spolupodílí s dvěma zvláštními dráhami na průběhu menses. Odtud taky bude čínská medicína v první řadě čerpat diagnostické informace a následně v těchto oblastech působit. Dráha Sleziny je spolutvůrce krve a dráha Jater je jejím zásobníkem. Ten se plní jako přehrada na řece po 27 dnů a další den přebytek vypouští. V ideálním případě, ale... Právě dráha jater je nejčastějším terčem pro naše emoce. Vzteky, nespokojenost, hektika, odmítání, vzdory, a to tak, že je buď potlačujeme a snažíme se VYDRŽET ZA KAŽDOU CENU, nebo je vypouštíme naprosto bez kontroly jako AGRESI či CHOLERICKOU REAKCI. Ať tak či onak, výše zmíněné projevy vedou k blokádě energie. Jestli je emocí stovky slabých nebo dostáváme "jen" párkrát týdně "ránu palicí", to už je jedno, v každém případě krev je blokována, tedy neteče jak je třeba. Na řece je překážka, nad ní (od pasu nahoru) se kumuluje horko a další potřeba se vyvztekat a pod ní (od pasu dolů) je nedostatek, zima, studené nohy, bedra, podbřišek. No snad už se poznáváte J. Pozor, mívá to i mnoho mužů žijících v neustálém spěchu a stresu svých zaměstnání.

Hlavní sdělení:

PMS NENÍ OPTIMÁLNÍM PROŽITKEM, PROCESEM ŽENSKÉHO ORGANISMU.

NEBERTE HO, PROSÍM, JAKO NORMÁL.

Je zcela přirozené, že cyklická žena má různé změny nálad i tělesných projevů během měsíce, ale PMS je patologický obraz - je třeba hledat jeho kořeny (viz výše), ohrožujícímu okolí se pokud možno vyhýbat a vždy se centrovat a vracet KLID ZPĚT DO PODBŘIŠKU, DO DĚLOHY J.

Zřejmě v současné době nejpoužívanější bylinnou směsi je ZKLIDNĚNÍ ZČEŘENÉ HLADINY, Jia Wei Xiao Yao Wan (kod 062). Její zaměření je na pocity vnitřního horka či vyprahlosti, výraznější podrážděnosti s tendencí ke snadnému emočnímu vzplanutí, u tendence k nespavosti a myšlenkovému neklidu, jiné projevy horka v organizmu, pálení žáhy, sklon ke gynekologickým zánětům, problémová pleť, zejména před menstruací. Tato směs více ochlazuje než její předchůdce VOLNOST SVOBODNÉHO POUTNÍKA, Xiao Yao Wan (kod 061). Pokud není přítomnost chladu, použijeme pak tuto směs. Dávkování je většinou 3x denně, počet kuliček dle hmotnosti, stupně projevů nerovnováhy. Lépe posoudí praktik TČM.

Z našich luhů a hájů, bychom mohli otestovat a použít list šalvěje lékařské, plod drmku obecného, kořen smetanky lékařské... vždy dobře testovat - zkušenosti s evropskými bylinkami nebyli systematicky zaznamenávány (nebo se to nesmělo), moderně řečeno, nekonal se výzkum, proto s nimi zacházejte více intuitivně nebo za pomoci jiného testování. To však je na jiný seriál J.

Z potravin se při stagnaci Qi nabízí hovězí maso, celer, kmín, penízkovité houby, máta rolní, žlutá sója, okurka, fazole mungo, vaječný žloutek, pomerančová kůra. Samozřejmě se i něco nedoporučuje: hlavně potraviny s horkým teplotním chováním: ostré koření - pepř, česnek, hořčičná semena, skořice, papričky a paprikové lusky, rozmarýn, semeno jitrocele kopinatého, kopru, sušený zázvor, fenyklový čaj, pečené jehněčí a skopové maso, salámy, šunka, sójový olej. Dále černý čaj, kakao, čaj yogi či masala, alkohol, tabák. KÁVA poškozuje YIN - šťávy, přehřívá žaludek, oslabuje ledviny, podporuje stres přispívá ke stagnaci Jater, což je přesně cesta k zahušťování, blokádám krve (cysty, PMS, myomy....).

Meditace nejen ÚPLŇKOVÁ, za úplňku je však nejsilnější, mimo to se každý úplněk přidává více a více žen k této meditaci, která má synergický efekt:

Posaď se pohodlně, se vzpřímenou páteří. Zavři oči, otevři srdce a vícekrát vydávej uzdravující zvuk pro srdce: "hááááááá". Nech energii, vůni srdce proudit dolů do svého paláce (2 prsty pod pupkem, uprostřed těla). Palác jí vyplňuj 15 minut se současným jemným bzučením "hmmmm". Buď co nejotevřenější a pomalu, zhluboka dýchej a přijímej měsíční elixír. Ten postupně zaplavuje a léčí každou buňku v Tvém těle. Poté jemně zpívej mantru "óm" směrem do svého paláce, tím se smísí Tvoje energie s měsíční. Takto meditovat můžeš i celou noc J.

Tvůj říjnový úplněk je 5. října v 20.40. Evropsky ve znamení Berana, což může prospět také hlavě, zubům, jazyku a tepnám.

Říjen patří již k přechodovým měsícům od podzimu k zimě. Kolem 29. 10. nastává fáze mezidobí dojo, které trvá 18 dnů a poté vstupujeme do Zimy. V přechodovém období je vhodná strava vážící se k zemskému středu (slezina, žaludek - žluté barva, vyrovnaná, výživná a sladká chuť). A takto se pěkně připraví tělo i psychika na nastávající období dušiček.

Ať se Vašim palácům daří J


Článek převzat z časopisu Nová Regena