Může se onemocnění navzdory aplikaci fyzikální terapie cév zhoršit ?

21.04.2019

Aplikace BEMER podporuje samoregulaci a samoléčení organismu. To je však možné pouze tehdy, pokud jsou dostatečně k dispozici všechny ostatní látky, které člověk potřebuje (živiny, vitamíny, minerály, stopové prvky atd.).

Pokud tyto látky nejsou dostatečně přítomné, mohou se objevit příznaky nedostatku (nedostatek hořčíku může vést ke křečím v těle, nedostatek vápníku vede ke křečím v pažích nebo ke vzniku srdečních arytmií apod.). Samozřejmě takové nedostatky nelze odstranit fyzikální terapií cév.
Pokud je organismus kontaminován toxiny (těžké kovy, kyseliny atd.), mohou se vyskytnout eliminační reakce. Proto by vypouštění takových látek mělo být vždy podpořeno jinými prostředky, zejména by se mělo opírat o dostatečný příjem nesycené vody.

Zlepšením nervového vedení je v některých případech možné, že jsou bolesti subjektivně pociťovány jako silnější. To není důvod k zastavení léčby, ale je to projev pozitivního účinku.

V případě těžkých onemocnění je nutné před začátkem používání, pokud možno společně s ošetřujícím lékařem, konzultovat s lékařem, který je seznámen s fyzikální terapií cév, nebo lékařským poradenstvím pro uživatele.