Může být terapie Bemer použita s kardiostimulátory, defibrilátory, kovovými implantáty ?

16.04.2019

Elektromagnetické pole používané v zařízeních během terapie BEMER nemůže způsobit rušení kardiostimulátorů nebo defibrilátorů, pokud jsou tato zařízení v souladu s evropskými normami a pokud jsou používána v souladu s příslušnými podmínkami použití.