Mořská plazma Quinton je mnohem více než mořská voda

18.08.2023

Již mnohokrát se lidé při nedostatečné výživě v centru kontinentů stěhovali do blízkosti moře. Proč?
Z moře je naše schránka stvořena. Moře dodává veškeré látky, které naše buňky vyžadují jako palivo, jako stavební kameny, jako výživu.

Ale není moře jako moře.  

Celé tzv. 19. století, přes obedobí Přechodu století 19. a 20. tedy Zlatého věku až po 1. světovou válku, která se pokoušela vcelku úspěšně tento prudký rozvoj zastavit rozvíjením strachu, se to na světě zřejmě “hemžilo” badateli, vynálezci, objeviteli, vesměs génii - to jest bytostmi lidského typu, kteří měli nahoře více otevřeno, nežli ostatní část populace.  
Však je známe - o některých jsme se často dozvídali z “nabíječek mozku” - školních lavic a o ostatních, kteří byli “na indexu nepopularity” až po 90. roce, kdy se zmínky o nich začaly objevovat i v některých publikacích. 

a teď se přenesme na jihozápad, do teplejší Francie, kde se objevuje renesanční osobnost badatele, objevitele, milovníka přírody a jejích zákonitostí René Quintona. 

Rozpoznal, že když vznikaly naše “skafandry čili biostrojky”, alias těla, tak mořská voda, která je základem buněčného systému, byla 3x méně slaná nežli je dnes. Tuto hustotu nazval Quintonova mořská plazma. To je pralátka, která má téméř totožné složení a hustotu jako naše krevní plazma.
Ale to není vše..
Aby tato tekutina skutečně životodárnou, je k tomu zapotřebí planktonu - fytoplanktonu (to jsou miniaturní rostlinky), které jsou konzumovány zooplanktonem, malinkými zvířátky. Průchodem jejich tělíčky se běžná slaná voda s anorganickými solemi stává organickým roztokem s mnoha dalšími látkami nežli “pouhé” minerály a stopové prvky. Objevují se zde enzymy a rozličné katalyzátory pro život savců nezbytné.
Zajímavostí je, že velryby pojídající tento planton svou ohromnou “pusou” jsou schopny brouzdat velkými dálavami oceánů za pomoci tohoto vydatného “paliva”.
Stejně to máme i my, jejich menší sestry a bratři :-). 

Dnes se podívejme na
Pilotní studiii: změna kvality života u žen v menopauze po podání izotonické mořské plazmy Quinton

Dr. Isabel Fernández Domínguez. Naturopatická gynekologie Kathy von Korff.

Výsledky ukazují významné zlepšení symptomů jako bolesti kostí a kloubů, deprese nebo zadržování tekutin.

Studie byla provedena se 30 pacientkami v menopauze a dovršena 18 pacientkami, u kterých byla použita Cervantesova stupnice. Tento nástroj schválený Společností gynekologie a porodnictví (SEGO) se skládá z 31 položek, které umožňují měřit kvalitu života, příznaky menopauzy a další aspekty, které ovlivňují dobrou pohodu žen. Všechny pacientky braly izotonický Quinton dvakrát denně po dobu tří měsíců a poté všechny zodpověděly stejný dotazník. Výsledky byly velmi pozitivní, protože všechny analyzované parametry se zlepšily, zejména bolesti nebo nepříjemné stavy kloubů a kostí, sebedůvěry, deprese a zadržování tekutin.

V menopauze ženské tělo produkuje stále menší množství hormonů (estrogenu a progesteronu). Ztráta těchto hormonů způsobuje změny organismu, které mohou vyvolávat již zmíněné příznaky. Pitná izotonická mořská voda (vyčištěný extrakt z mořské vody) má kvalitativně a proporčně stejné složení jako mezibuněčná tekutina a proto je to jeden z nejpřirozenějších a nejzákladnějších prostředků k napomáhání systému základní biologické regulace a obnovení původního stavu, regulace vyváženosti kyselin a zásad, vyživování buněk a jejich zásobování kyslíkem a podílení se na správném obnovení funkcí těla a psychiky.
Z hlediska tradišní čínské medicíny, kterou se po léta zaobírám, jde o doplňování Yinu (krev a šťávy), které v průběhu menopauzy ubývají, vzniká obraz zvaný NEDOSTATEK YINU, kdy jazyk bývá více červený, neboť se v těle objevuje horko z prázdnoty, kdy je třeba doplňovat chybějící látky. Tato cesta zcela přirozená, taoistická - vyrovnáná polarity způsobem, kdy se doplňuje to co chybí, nežli potlačuje to, co relativně přebývá, jak to známe ze školské západní medicíny.
 

Průměr a standardní odchylka celkového bodování a podle Cervantesovy škály před a po zásahu a velikost pozorovaného účinku.