Co je mikrocirkulace ?

30.04.2019

Mikrocirkulací se rozumí část našeho krevního oběhu, která zajišťuje dodání potřebného kyslíku, ale také živin do každé jednotlivé tělní buňky regulovaným průtokem krve.

Současně má mikrocirkulace za úkol odvádět produkty látkové výměny, jako je oxid uhličitý, které jsou produkovány buněčnou činností.

Jak již naznačuje slovo "mikro", jedná se o extrémně malé cévky, protože buňky jsou také velmi malé (tělesné buňky nejsou viditelné pouhým okem). V svém těle tedy máme obrovskou síť drobných krevních cév, které jsou někdy 4x tenčí než vlas.

Mikrocirkulace se skládá z nejrůznějších struktur: od nejmenších krevních cév (arterioly, kapiláry, venuly), počátečních (na začátku stojících) lymfatických cév a intersticiálního prostoru (prostor mezi cévami, buňkami a lymfatickými cévami).