Existují vědecké studie o fyzikální terapii cév ?

29.04.2019

Ano. V průběhu let byla fyzikální terapie cév vědecky studována v řadě otázek a tyto výsledky byly publikovány.
Tyto vědecké práce umožnily získat certifikaci jako "fyzikální terapie cév" založenou na výsledcích a vytvořit a etablovat novou formu terapie cév.

Tímto je "fyzikální terapie cév" novým standardem, který byl uznán certifikací a prokázán pro indikace uvedené pod bodem "Proč doporučujeme fyzikální terapii cév BEMER?".

V současné době obsahuje vědecká databáze více než 500 stran vědeckých studií o různých oblastech aplikací, kde "fyzikální terapie cév" prokázala své adjuvantní využití a účinek. Dosud byly publikovány 3 knihy, 12 studií publikovaných na PubMed a asi 50 dalších publikací.