top of page

kraniosakrální biodynamika CPOT

hýčkání prsty hudebníka...mňam

Vychází z prvků kraniosakrální biodynamické terapie (kraniosakrální biodynamika), proces-orientované psychoterapie (POP) a práce se "snovým tělem a rovinami" založené Arnoldem Mindellem, bodyworku (práce s tělem) a terapie vědomého dotyku založené Markem Bohunickým a základů východní medicíny a anatomie aplikované tak, aby byly dodržené základní pravidla POP a hluboké demokracie.Tímto označením byl překročen základní rámec definující kraniosakrální terapii. Pravidla: bezpečně a s dodržením hranic svých i klienta použij cokoli, čeho jsi v životě dosáhl a čím se přes tebe projevuje Země a Vesmír, v procesu orientovaném k navrácení udraví klienta. 

kranioSAKRÁLNÍ TERAPIE

něco více masáži

Úrovně, ve kterých průvodce asistuje v CPOT: 

1. Tělesná práce s:* jednotlivými vrstvami těla (kůže, svaly, kosti, tekutiny, "prázdná místa")* tělesnými vjemy tepla, chladu, rozpínání, vnitřního i vnějšího pohybu* reakcemi souhlasu či odmítání vytvořeného kontaktu* proudění "DECHU ŽIVOTA" a jednotlivých pulzací od nejhmotnější po energetické vjemy 

2. Duševní práce s:* vizualizací, zvukem* energetickým vnímáním jednotlivých elementů, proměnných v TČM (trad. čínská medicína), jejich dynamického nebo statického projevu * základních harmonizačních dovedností* vědomým dotykem (dotyk plný, prázdný, těžký..)* vnitřními postoji k tématům, s hranicemi asistenta i klienta

3. Spirituální 

4. Snová rovina je to, co je schováno za naším konáním, symptomy (nedokončené pohyby těla, nedopovězená slova, neprojevené zvuky). Tyto části "odpojené" energie do přirozeného projevu jsou jednou částí našich symptomů, kde při skontaktování "snového těla" s těloem fyzickým umožníme jejich projevení, pochopení, prožití a uvolnění. CPOT umožňuje přirozený způsob projevu rozhodnutí a prožívání klienta, nenásilné provázení při jeho cestě k uzdravení. Klient vede asistenta, nikoli obráceně, jak to nacházíme ve většině jiných "terapií". Zde také hovoříme o asistentovi, průvodci, nikoli o terapeutovi. 

Ošetření probíhá v leže na zádech a v oblečení. Doporučuju lehčí přírodní oblečení - bavlna, len, hedvábí. Hlavní komunikace probíhá dotykem rukou asistenta. 

Délka provádění 50 - 70 minut. DECH ŽIVOTA, podstata terapie CPOT: příroda a vesmír pulzují s matkou Zemí ve společném nádechu a výdechu, jde o vzájemnou propojenost. Stejně tak i rostliny. Člověk narozdíl od květin pulzuje častěji - i několikrát během pár minut. Nazýváme to DECH ŽIVOTA. Příliv o odliv nastává obdobně jako v moři i v našem těle. Projevuje se to na všech úrovních našeho těla (mícha, mozek, nervový systém, svaly, kosti). Největší řeka života se svými přílivy a odlivy je naše páteř zakončená dvěma břehy: hlavou a křížovou kostí a kostrčí. CPOT působí na zkvalitnění této pulzace mezi "břehy". 

Kdy je možno CPOT použít:* pro obnovení životní energie, chuti a radosti do života, sexu* migrény, problémy s páteří, svaly, klouby, očima* celková ztuhlost a napětí* autismus, Downův syndrom, mentální retardace* astma, brochitida, chřipka, horečka, opary, rýma, zánět nosohltanu, infekční choroby* deprese, nespavost, harmonizace nervového systému* noční pomočování, exophtalmus (vystupování očí), tiky, zápal spojivek, glaukom* vysoký krevní tlak, struma* zánět středního ucha, hluchota, závratě* stavy po mrtvicích, ochrnutích, zlomeninách, cerebrální paralýza, ochrnutí tváře...* ovlivnění formujících vzorců porodu, poporodní období (mamky, tátové, dětičky)* skolioza, patologické změny páteře, "delší noha" - subluxace kloubů* hyperaktivita, poruchy pozornosti ADHD, nadměrná reaktivita, nervozita, tréma* zkontaktování s podstatou našeho Bytí* pro celého člověka - Tělo, Duše, Emoce, Mysl, Duch 

Kdy obecně CPOT nepoužívat:* čerstvě po vážném úraze (operace hlavy, páteře...)* psychózy, akutní emoční stavy* během menstruace nepoužívat techniky pánve* v těhotenství nepoužívat techniky panve, břicha a solar plexu* pod vlivem alkoholu a drog* nepracovat v místech otevřených ran* při vnitrolebečním krvácení* aneuryzma (výduť mozkových cév)...

denní snění
tělo je vesmír
mozek je kompas
bottom of page