kontraindikace použití přístroje BEMER

Imunosupresivní terapie po transplantaci orgánů, kostní dřeně nebo kmenových buněk.


Zvláštní pozornost věnujte níže uvedeným příznakům před použitím terapie BEMER a konzultujte je s odborným lékařem:

  • nevysvětlitelná horečka
  • infekční onemocnění
  • těžká porucha srdečního rytmu
  • nekontrolovatelné záchvaty (př. epilepsie)
  • dlouhodobé užívání ß-blokátorů
  • dlouhodobé užívání kortikoidů
  • dlouhodobé užívání kumarinových derivátů


Pacienti užívající dlouhodobě leky, musí informovat ošetřujícího lekaře o plánovaném nasazení terapie BEMER, aby mohl správně upravit užívání leků.

Rovněž se poraďte před aplikací v těhotenství, při léčbě nádorových onemocnění. 


Elektromagnetická pole přístroje nemají vliv na užívání kardiostimulátorů, defibrilátorů. 

Rovněž není známa interakce terapie BEMER s jinými leky snižujícími srážlivost krve (př. ASS), s nesteroidními loky (Diclofenac), ani jinými antihypertenzivy, jako např. antagonisty receptoru angiotenzinu.