JÓD

"DEJ SVÉ ŠTÍTNÉ ŽLÁZE NAJÍST A ZMĚNÍ SE TI ŽIVOT" 


Stopové prvky jsou nepostradatelné pro řadu fyziologických funkcí. Jód patří spolu s fluorem, chlorem a bromem do skupiny halogenů, vysoce reaktivních nekovů. Jód se nejvíce přirozeně vyskytuje v mořských řasách a mořských živočiších a je nejméně zastoupeným halogenem v zemské kůře. Obsah jódu v půdách se liší, většinou je relativně nízký následkem postupného vyplavení do moří.

Jód byl objeven Bernarda COURTOISE v Paříži v roce 1811, ale trvalo téměř 100 let než se zjistila jeho klíčová úloha pro funkci štítné žlázy. V roce 1927 Sir Charles Harrington ohlásil, že velká část molekuly tyroxinu (T4 - hormonu štítné žlázy) byla tvořena jódem (65,3% hmotnostních).

Hlavní význam jódu pro funkci štítné žlázy je všeobecně dlouhodobě znám, výzkumy provedené v posledních několika letech však poodhalili další funkce jódu jakými jsou řízení metabolismu téměř každé buňky našeho těla, antioxidační a antiproliferační - proti nádorové účinky. Jód hraje důležitou roli v prevenci rakoviny prsu, vaječníků, prostaty, mozku, fibrocystické onemocnění prsu, psychických poruch, deficitu pozornosti, syndromu hyperaktivity a fibromyalgie.

Jód se nachází v potravě ve formě anorganických solí, jodičnanu nebo jodidu, organicky vázaného jódu na bílkoviny, tuky (jódolipidy), v mořských řasách (např. dulse, wakame, kombu) se nachází ve formě anorganických diatómických molekul jódu (molekulární jód nebo I2 ) a organického monoatomového jódu (° I). Jód se rychle vstřebává do krevního oběhu, aktivním přenosem se koncentruje ve folikulech štítné žlázy, kde dosahuje 20-40 násobek koncentrace v krvi. Kromě štítné žlázy se koncentruje v některých orgánech a tkáních.

U dospělého člověka s přiměřeným příjmem jódu se nachází přibližně 30% celkového množství jódu (15 mg) ve štítné žláze a hormonech štítné žlázy, zbylých 70% (50 mg) se nachází extratyroidiálne v různých tkáních, nejvíce se koncentruje v prsních žlázách, kůži, žaludeční sliznici, slinných žlázách, děloze, v mozkově-míšním likvoru.


Anorganické soli jódu se v těle neukladají, nevytvářejí tělesné zásoby, váže sa jen velmi malá část jódu. Peroxidáza - enzym účastnící se syntézy hormonů štítné žlázy mění jodid na jod, který může být dále využit ve štítné žláze (jodace tyreoglobulinu). Nevyužitá část anorganických solí jódu se rychle vylučuje močí. 

Nedostatkem podávání anorganického jódu je nišží biologická dostupnost, možný útlum činnosti štítné žlazy pri vysokých dávkách.


Elementární jód

se v přírodě nevyskutuje, v podpůrné léčbě deficitu jódu sa elementární jód osvědčil. Je velmi těžko rozpustný ve vodě. Když je však současně ve vodě rozpuštěn jodid draselný, elementární jód se v roztoku jódové soli dobře rozpouští pomocí tvorby jódových komplexů. Vznikl tak dle objevitele Lugolův roztok. Jód zde má protirakovinné účinky.  V USA sa používá  jako alternativní metoda při léčbě rakoviny prsu, vaječníků s vysokým úspešností. Na rozdíl od chemoterapie je použití elementárního jódu nevyvolává orgánovou toxicitu, netlumí imunitu...


Organicky jód

Organicky vázaný jód je chemicky vázaný na organické látky (bílkoviny, tuky nebo uhlovodíky). Je biologicky vysoce aktivní formou s optimální vstrebatelností bez nežádoucich účinkú útlumu činnosti štítné žlázy. Přirozeně se nejvíc nachází v mořských rybách (treska, tuňák, makrela). Může však pocházet i z atmosféry během vdechování mořského vzduchu. To se využívá při talasoterapii.

Organická vazba jódu je možná s jakýmikoli nenasycenými mastnými kyselinami (mono- a poly-nenasycené mastné kyseliny). Přírodními zdroji polynenasycených mastných kyselín jsou rostlinné oleje nebo živočíšné tuky (rybí olej, lněný či konopný olej).

Tady známe Omega-6: kyselina linolová (LA), omega-3: kyselina alfa-linolénová (ALA), eikosapentaénová (EPA) a dokosahexaénová kyselina (DHA).

Ryby poskytují přirozený zdroj organicky vázaného jódu. Dochází k organické vazbě na polynenasycené mastné kyseliny tělesného tuku nebo na bielkoviny (rybí maso). U ryb však prevažují svým obsahem anorganické soli jódu z okolního prostředí - z mořské vody.


Rostlinné oleje či živočišné tuky obohacené o organicky vázaný jód

Tímto spojením se vytvoří jódované mastné kyseliny. Mohou však obsahovat podstatně vyšší koncentrace organicky vázaného jódu pro prevenci i léčbu mnoha onemocnění.


Dýňový  olej s organicky vázaným jódem

Výhoda: srovnatelně bioogicky dostupný jód jako u spojení s rybím tukem. 

Nevýhoda : nepříznivý poměr Omega kyselin ve prospěch Omega - 6, které vedou prozánětlivou politiku v našem těle.


Rybí olej s organicky vázaným jódem

Výhody:

- antiproliferativní, protirakovinné účinky, schopnost vyvolat apoptózu (buněčnou smrt) rakovinných buněk a involuci, zmenšení oteklé, hypertrofované štítné žlázy. 

- tato org. vazba umožňuje vytváření zásob jódu v tělesném tuku a buněčných stěnách

- k tomu rybí tuk poskytuje protizánětlivý účinek mastných kyselin Omega - 3, které také dále synergizují protirakovinné účinky, zeslabí agresivitu nádorů a tvorbu metastáz. 

- ideální kombinace pro denní "doping" v současném nedostatku našich potravinách


Poznámka: při léčbě už probíhajících rakovin či závažnejších fibrocystických stavech se jeví výhodné doplnit tělo také aktivní formou - elementárním jódem - Lugolovým roztokem.  

Denní potřeba, doporučená dávka pro dospělé je 150 mcg (mikrogramů) jódu.

U těhotných žen je třeba zvýšit příjem na 250 mcg, jelikož vývoj plodu klade vyšší nároky na dostupnost a tělesné zásoby jódu. Nebude-li doplňován, může se objevit po narození dítěte hypotyreóza (snížená tvorba hormonu tyroxinu).


Paradox standardní léčby štítné žlázy

Na začátku je vždy chronický nedostatek jódu. Pokud se vyvine tato dysbalance, tento nedostatek do hypertyreózy, zakážou lékaři brát jód !

Zdeje potřeba nasycení orgánu molekulárním jódem, aby došlo k efektu zpětné vazby, tím že štítná žláza dostane mnoho jódu, začně produkovat mnoho tyroxinu, ale tím také stoupne také hladina v krvi, dojde ke zpětné vazbě a dochází k útlumu a k apoptóze - zániku nadbytečných buněk. Žláza se zmenší a dostane se do normy.

Hypotyreóza ŠŽ - při podávání umělých hormonů dochází k zániku žlázy !!!