Jiří Hötzel

Po studiích hudby, již jsem aktivně po léta praktikoval, a dalších "nezbytných" profesích, které mi ukázaly smysl života, jsem si přibral další formu terapie - masáž - dotek a k tomu vše, co se týká energie, která dokáže "pohnout" světem nebo zdravím, např. bylinná či detoxikační informační léčba.

Zaujal mě celostní (holistický) pohled na člověka. Jinými slovy hledám s vámi cesty k odstranění příčin bolestí a dalších traumat tak, aby účinek byl prokazatelně dlouhodobý. K tomuto poslání mě vedly jednak osobní zkušenosti s alopatickou léčbou, která logicky svým pojetím mi neumožnila dospět k vyléčení, jednak určitá vnitřní potřeba pomáhat i jiným...

TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA

KRANIOSAKRÁLNÍ BIODYNAMIKA CPOT

AUSTRALSKÉ KVĚTOVÉ ESENCE

AROMA MASÁŽE


Neléčím...provázím, asistuji, jak to chcete slyšet.

 Cesta vnímání a vnitřního ticha. 

Cesta poznání a Našeho Ducha


Svou praxi opírám o získané znalosti od níže uvedených průvodců a od Vrchního Architekta.

Děkuji za to správné "nakopnutí", svým rodičům, ženám, přátelům, Beátě a Julkovi Patakyovcům, MUDr. Josefu Jonášovi, Mirkovi Čapkovi, Namdělu Dordze - Dott. Giovanni Conchinovi, Milanovi Calábkovi, TCM Institutu, MUDr. Jožkovi Luckému, MUDr. Dagmar Komárkové, MUDr. Erice Götzové, Ditě Königové, Petru Manďákovi, Dr. Wangovi, Markovi Bohunickému, Ianu Whiteovi a hlavně rodičům a dalším dobrým duším, bez kterých bych nemohl tuto cestu absolvovat.

s kolegyněmi v Indonésii
s kolegyněmi v Indonésii