Jan Michal Čoltko
Sem vložte podnadpis

Můj život nebyl od malička příliš snadný a jednoduchý, ale díky rozličným těžkostem a krizím ( dnes vím, že to byly výzvy) jsem začal hledat souvislosti, důvody a klást si otázky - "Proč? Proč se mi to všechno děje?"

Po roce 1989 přišly nové možnosti poznávání, učení, rozvíjení osobnosti a spirituality. Pochopil jsem, že můj život se vyvíjel podobně jako znění citátu M. Gándhiho: "Mým učením je můj život." A tak jsem se od přežívání života dostal k vědomému rozvoji a práci na sobě.

Postupně jsem přečetl velké množství duchovní literatury, prošel různými kurzy a semináři, terapiemi a meditacemi. Začal můj transformační proces ( který samozřejmě stále pokračuje...). Na počátku jsem v roce 1990 absolvoval Silvovu metodu, chůzí po žhavých uhlících, a pak následovaly kurzy - Mezinárodní esoterické léčení, astrologie, numerologie, feng-šuej, Reiki, metamorfní technika, Access Bars. Nejintenzivněji na mě zapůsobily transformační kurzy v Indii na Oneness Univerzitě.

S vděčností, s úctou a láskou se ohlížím za bolestivými životními zkušenostmi, za svými učiteli a průvodci - díky nim jsem došel k určitému poznání a vývoji...

Rád budu pro vás inspirací, pomocníkem, terapeutem či průvodcem na kousku cesty vaším Životem.

                                                                                                        Jan Michal Čoltko


PORADENSTVÍ V OBLASTI OSOBNÍHO ROZVOJE

Cílem mého poradenství je snaha pomoci druhým lidem vyznat se lépe v sobě, případně ve svých dětech, v partnerských vztazích, v životě i v obtížných situacích, které v průběhu života přicházejí. Můžeme společně objevit důvody a najít cestu, jak situace řešit, aby nastal posun vpřed pozitivním směrem.

Analýzu osobnosti a životní cesty vyhotovuji na základě znalosti astrologie, numerologie, případně krevní skupiny a může pomoci:

 • Pochopit duchovní vývoj a smysl života
 • Zorientovat se ve svém vnitřním "Já" a ve své osobnosti
 • Vysvětlit životní cestu a životní výzvy
 • Porozumět překážkám a životním obdobím
 • Rozpoznat vrozený potenciál a nalézt svou identitu
 • Pozitivně využít svých schopností a talentů

Písemný rozbor obsahuje z odstavce :

Astrologie

 • Zaměření duše, duchovní cíl a smysl současné inkarnace
 • Ascendent - naše "vnitřní Já"
 • Zaměření a rozvoj osobnosti, naše "vnější Já"
 • Sluneční znamení, jeho význam a vývoj
 • Měsíční znamení a lunární fáze v době narození
 • Severní a jižní uzel - karmický bod

Numerologie

 • Životní ( osudové ) číslo - výklad životní cesty
 • Význam jednotlivých čísel z data narození
 • Psychické číslo
 • Význam devítiletých cyklů
 • Osobní roční vibrace
 • Číselná mřížka
 • Význam životního čísla z tarotu
 • Kvality partnerského vztahu ( osobní či pracovní vztah )
 • Jiné informace dle přání - např. zvolení nejvhodnějšího data a okamžiku k významným událostem ( podpis smlouvy, svatba, lékařský zákrok apod. )

Poznání sama sebe, partnerských vztahů, případně svých dětí, rozvoj osobnosti a pochopení duchovního vývoje přináší do každého života více nadhledu, spokojenosti, harmonie, radosti i zdraví.

K vypracování uvedené analýzy potřebuji:

Jméno, datum, místo a čas narození, případně znalost krevní skupiny.

( Analýza písemná obsahuje cca 40 stran A4 plus 2 hod. konzultace nebo ústně v rozsahu dle dohody).


ACCESS BARS

Access Bars je od roku 1990 světově uznávaná a velmi účinná transformační technika s trvalými výsledky. Po její aplikaci se mění naše osobní paradigma, vnímání světa a života, naše uplatnění v něm a uvědomění sebe sama. Každý si neseme něco neblahého v nitru ze své minulosti co nás svým způsobem omezuje. Je třeba osvobodit zářivé bytosti uvnitř nás, abychom mohli žít naplněný život, využít svůj vrozený potenciál a těšili se ze života.

Víte, že člověk má na hlavě 32 přístupových bodů k vědomí, které zahrnují nejrůznější témata každodenního života, naše myšlenky, názory, postoje, emoce, vzorce ....? Mluvíme např. o zdraví, hmotnosti, penězích, vztazích, hněvu, stresu, úzkosti, strachu, neklidu a dalších.

Access Bars je technika pro jejich uvolnění a obnovení funkce vědomí. Terapie je jednoduchá, bezpečná a účinná. Probíhá vleže, v klidu, v meditativním stavu a terapeut přikládá jemně svoje prsty v určitých kombinacích na dané body na hlavě. Při přijímání Barsu se zpomalují mozkové vlny, univerzální energie proudí a uvolňuje vytvořené elektromagnetické náboje a vyčistí se staré vzorce a programy.

Tím získáme prostor pro změnu. Mizí strach a přichází klid, odstraní se minulost a mění se pravděpodobnost budoucích možností. Tělo se učí přijímat a nastává obnova fyzického, psychického i duchovního stavu člověka.

Pokud jsou ve vašem životě oblasti, které byste rádi změnili, pak vyzkoušejte tuto účinnou a unikátní metodu.

Začne se dít to, co je pro vás nejlepší...


POŽEHNÁNÍ JEDNOTY - DIKŠA

V prosinci roku 2012 dosáhla Země po 25 920 letech významného časoprostorového bodu, který byl vypočten již dávnými mayskými astrology. V tomto bodě začíná tzv. "Zlatý věk" v souvislosti s přechodem Země do vyšších vibrací. S uvedeným rokem se spojuje vize s vyvrcholením přechodu člověka do stavu trvalé Přítomnosti a Jednoty. Má zavládnout vnitřní mír, láska, pocity bezpečí a dostatku. Tento přechod již nyní probíhá. Právě v této době je velmi důležité, aby se co největší počet lidí snažilo docilovat nejvyššího možného stavu vědomí na Zemi.

Kosmická energie, známá jako "dikša" ( deeksha) byla oživena v Indii dvěma vizionářskými mystiky - matkou Ammou a Bhagavanem, kteří jsou známi jako "avataři osvícení". Tato Boží energie probuzení se také nazývá Požehnání Jednoty.

"Požehnání Jednoty" je založeno na starodávném principu, který praví: "Cokoli může být přeneseno, ať už jsou to stavy vědomí, moudrost nebo energie."

Požehnání Jednoty může být předáno dotykem, a nebo záměrem. Tímto "energetickým nástrojem" dochází k aktivaci mozkových center a nastává posun ve vnímání a prožívání života. Je to přijímání Boží milosti ve formě Požehnání Jednoty.

Přínos Dikši ( deeksha ) - podle prožitých zkušeností, např.:

 • Požehnání Jednoty je láskyplná a silná energie, přinášející lásku, moudrou pomoc, požehnání a milost, odpuštění a štěstí
 • Pročišťuje energetický systém a silně zvyšuje vibrace přijímajícího
 • Umožňuje každému jednotlivci objevit jeho individuální pravdu o realitě
 • Urychluje proces duchovního vývoje, člověk postupně zažívá více Světla, Lásky a Jednoty ve svém životě
 • Při požehnání je možné žádat pro sebe o to nejvyšší a nejlepší - velice rychle se naplňuje naše přání silnou energii přítomnosti a splnění
 • Je i vědecky dokázáno, že Požehnání Jednoty přeskupuje energie v mozku a silně začínají být aktivní přední části mozku ( je tomu tak např. u mnichů )
 • Oslabují se energie strachu, nenávisti, pocity oddělení a samoty
 • Vnitřní prožitek, objevuje se pocit vnitřního smíření, soucitu, sounáležitosti
 • V reálném světě člověk získává zdraví, štěstí, hojnost, lásku
 • Odstraňuje vědomé i nevědomé omezení
 • Přináší člověku stav jeho plné přirozenosti
 • Zahajuje cestu k probuzení a realizaci Boha

Kdo může dávat Deekshu?

Ten, kdo prošel příslušným procesem. Jedná se o transformační, silně očistný zasvěcovací proces, při kterém je energetický systém člověka přizpůsoben pro průchod vysokých vibrací této léčivé energie.


Telefon: 721 811 232             E-mail: namaste9@centrum.cz