Jan Michal Čoltko

Motto: "Rád budu vaší inspirací, pomocníkem, terapeutem či průvodcem na kousku cesty vaším životem..."

Něco o mně:

Od r. 1990 se věnuji rozvoji osobnosti a spirituality. Za tuto dobu jsem prošel četnými terapiemi, kurzy, semináři a meditacemi za účelem poznání a některé jsem absolvoval v Indii. Za tuto dobu jsem nasbíral množství zkušeností jak vlastních, tak i s pomocí svých klientů.

Co pro Vás mohu udělat?

Najdeme společně cestu, která vám pomůže:

 • vyznat se lépe v sobě, ve svých dětech či v partnerských vztazích
 • objevit důvody a příčiny vašich obtížných životních situací
 • uvolnit přijaté vzorce, programy a nefunkční postoje
 • najít cestu, jak tyto situace řešit
 • rozvinout sebevědomí, sebedůvěru, vztahy, tvořivost, odhodlání, zdraví...
 • urychlit duchovní vývoj
 • zažívat více Světla, lásky a sounáležitosti
 • získat více nadhledu, spokojenosti, harmonie, radosti i zdraví
 • dosáhnout vnitřní spokojenost
 • rozšířit poznání a vědomí


Osvědčené metody a techniky:

 • Analýza osobnosti - z pohledu numerologie, astrologie
 • Access Bars Conciousness
 • Australské květové esence
 • Metamorfní technika
 • Analýza čaker a harmonizace
 • Vysokovibrační esence - LIBERATION a další

S vděčností, s úctou a láskou se ohlížím za bolestivými životními zkušenostmi, za svými učiteli a průvodci - díky nim jsem došel k určitému poznání a vývoji...

Rád budu pro vás inspirací, pomocníkem, terapeutem či průvodcem na kousku cesty vaším Životem.

                                                                                                        Jan Michal Čoltko


PORADENSTVÍ V OBLASTI OSOBNÍHO ROZVOJE

Cílem mého poradenství je snaha pomoci druhým lidem vyznat se lépe v sobě, případně ve svých dětech, v partnerských vztazích, v životě i v obtížných situacích, které v průběhu života přicházejí. Můžeme společně objevit důvody a najít cestu, jak situace řešit, aby nastal posun vpřed pozitivním směrem.

Analýzu osobnosti a životní cesty vyhotovuji na základě znalosti astrologie, numerologie, případně krevní skupiny a může pomoci:

 • Pochopit duchovní vývoj a smysl života
 • Zorientovat se ve svém vnitřním "Já" a ve své osobnosti
 • Vysvětlit životní cestu a životní výzvy
 • Porozumět překážkám a životním obdobím
 • Rozpoznat vrozený potenciál a nalézt svou identitu
 • Pozitivně využít svých schopností a talentů

Písemný rozbor obsahuje z odstavce :

Astrologie

 • Zaměření duše, duchovní cíl a smysl současné inkarnace
 • Ascendent - naše "vnitřní Já"
 • Zaměření a rozvoj osobnosti, naše "vnější Já"
 • Sluneční znamení, jeho význam a vývoj
 • Měsíční znamení a lunární fáze v době narození
 • Severní a jižní uzel - karmický bod

Numerologie

 • Životní ( osudové ) číslo - výklad životní cesty
 • Význam jednotlivých čísel z data narození
 • Psychické číslo
 • Význam devítiletých cyklů
 • Osobní roční vibrace
 • Číselná mřížka
 • Význam životního čísla z tarotu
 • Kvality partnerského vztahu ( osobní či pracovní vztah )
 • Jiné informace dle přání - např. zvolení nejvhodnějšího data a okamžiku k významným událostem ( podpis smlouvy, svatba, lékařský zákrok apod. )

Poznání sama sebe, partnerských vztahů, případně svých dětí, rozvoj osobnosti a pochopení duchovního vývoje přináší do každého života více nadhledu, spokojenosti, harmonie, radosti i zdraví.

K vypracování uvedené analýzy potřebuji:

Jméno, datum, místo a čas narození, případně znalost krevní skupiny.

( Analýza písemná obsahuje cca 40 stran A4 plus 2 hod. konzultace nebo ústně v rozsahu dle dohody).


ACCESS BARS

Access Bars je od roku 1990 světově uznávaná a velmi účinná transformační technika s trvalými výsledky. Po její aplikaci se mění naše osobní paradigma, vnímání světa a života, naše uplatnění v něm a uvědomění sebe sama. Každý si neseme něco neblahého v nitru ze své minulosti co nás svým způsobem omezuje. Je třeba osvobodit zářivé bytosti uvnitř nás, abychom mohli žít naplněný život, využít svůj vrozený potenciál a těšili se ze života.

Víte, že člověk má na hlavě 32 přístupových bodů k vědomí, které zahrnují nejrůznější témata každodenního života, naše myšlenky, názory, postoje, emoce, vzorce ....? Mluvíme např. o zdraví, hmotnosti, penězích, vztazích, hněvu, stresu, úzkosti, strachu, neklidu a dalších.

Access Bars je technika pro jejich uvolnění a obnovení funkce vědomí. Terapie je jednoduchá, bezpečná a účinná. Probíhá vleže, v klidu, v meditativním stavu a terapeut přikládá jemně svoje prsty v určitých kombinacích na dané body na hlavě. Při přijímání Barsu se zpomalují mozkové vlny, univerzální energie proudí a uvolňuje vytvořené elektromagnetické náboje a vyčistí se staré vzorce a programy.

Tím získáme prostor pro změnu. Mizí strach a přichází klid, odstraní se minulost a mění se pravděpodobnost budoucích možností. Tělo se učí přijímat a nastává obnova fyzického, psychického i duchovního stavu člověka.

Pokud jsou ve vašem životě oblasti, které byste rádi změnili, pak vyzkoušejte tuto účinnou a unikátní metodu.

Začne se dít to, co je pro vás nejlepší...


ANALÝZA ČAKER A HARMONIZACE

Ćakry jsou energetická centra, kterými proudí do těla vesmírná energie a působí na různých úrovních naší existence. Energie čaker a jejich vibrace se liší podle jejich umístění a vlastností.

Analýza čaker a harmonizace slouží k dosažení pozitivního dopadu na životní a každodenní témata. K tomu předchází konzultace, kdy můžeme diskutovat o vašich životních tématech a potom otestujeme aktuální stav vašich čaker. To nám umožní zjistit, které čakry fungují dobře, a které ne.

Jednotlivé čakry jsou přiřazeny k příslušným životním tématům ( a nebo naopak) a díky energetickému posílení a harmonizaci čaker můžeme dosáhnout pozitivních výsledků ve vašem životě. 


Telefon: 721 811 232             E-mail: namaste9@centrum.cz