INTUITIVNÍ MASÁŽ

Tohle je gejzír. Koktejl. Velké otevření. Velké nabuzení. Velká relaxace. 2 hodiny, které prožiješ na lehátku s léčivými dotyky, vůněmi. Pomocí reflexních plošek, kraniosakrálních technik, Tuina masáže či jiných energetických procesů se přeneseš do ráje. Na konci i této velké INTUITIVNÍ NADÍLKY dostáváš zdarma bonus - ošetření krevních vlásečnic - kapilár a bazálního metabolismu pomocí terapeutické vlny přístroje BEMER.

Počítej s délkou 120 minut.