IMUNITA, ODOLNOST, PŘIPRAVENOST...

Ahoj, říkej si tomu jak chceš.... Jde jen o 2 hlavní faktory NAŠÍ DUALITY ŽIVOTA:

PŘÍJEM a VÝDEJ.

CO TO ZNAMENÁ?

Je to jednoduché rovnítko mezi mezi příjmem a výdajem energie ve všech sférách tvého bytí.

Nádech - Výdech

Pohyb, cvičení - Stagnace pohybu v židli, posteli, kině, kavárně, hospodě

Přijatá potrava - Odevzdané zbytky

Nasávané informace - Vydávaná tvorba

Množství jedů v těle - Intenzivní detoxikace

Přijímání peněz - Vydávání peněz

Zajišťování se hmotou, pojistkami, jídlem, fondy - Žít spontánněji, radostněji přítomným okamžikem

...další rovnítka se třeba vynoří časem...


Tento nekonečný seriál nekoncipuju nesystemizuju dle jakýchsi tabulek, budu přinášet různé možnosti, které jsem si sám na sobě odzkoušel a proto je předávám dál.

Jak si s nimi poradíš nebo zužitkuješ je jen na tobě.

V žádném případě to není univerzální návod na život. Ani postupy, které by komukoli měli navrátit zdraví (dle citace Velkého Bráchy a Malého EU) :-)