Imunita, Odolnost, připravenost.....2.díl

Imunitní systém se skládá z kostní dřeně, lymfatického systému, střevního prostředí, brzlíku a především z několika řídících center v mozku.