housenice čínská, cordyceps

Houby, houby, houby...

opět se setkáme s dalšími dvěma zástupci říše Hub, latinsky Fungi, která námi byla zařazena mimo říše rostlinou a živočišnou pro některé specifické vlastnosti z obou těchto světů. V současnosti nám již příroda prozradila tajemství o existenci kolem 1,5 miliónu druhů. A taky, že nedostaly do vínku asimilační barviva jako zelené rostliny. Houby jsou jedno- či vícebuněčné organismy od pivních kvasinek po hřiby, které se živí organickými látkami a ty si ukládají do glykogenu, zásobního polysacharidu, živočišného škrobu, který je také v tělech živočichů. U člověka převážně v buňkách jater. Tím jsme si tak trochu příbuzní.

Rozmnožování se děje u hub buď vegetativně - rozpadem vlákna mycelia, nebo výtrusy.

Jejich úlohou v přírodě je rozklad organické hmoty na anorganické sloučeniny - originální laboratoř bez kelímků a petriho misek. A některé z nich rostou na odumřelých částech rostlin či živočichů, někdy také na potravinách, například outkovka pestrá, o níž jste mohli číst v minulém čísle. Jiné jsou schopny parazitovat na žijících dřevinách, které často přivedou k zániku, či na housenkách některých motýlů nebo larev hmyzu jako Cordyceps, tedy housenice čínská. Za zmínku stojí ještě tzv. mikorhiza - symbióza mezi houbou a rostlinou, většinou stromem. Houba dostane organické látky, strom obdrží vodu obohacenou minerály.

Houby jsou zdrojem enzymů, antibiotik, cytostatik, hormonů, pesticidů, vitamínů či barviv. Kromě vody, které obsahují až 94% (všichni houbaři jistě potvrdí) nám mohou poskytnout vlákninu, bílkoviny - hlavně esenciální aminokyseliny, z nichž polovinu, které naše těla sama neumí vyrobit, poskytují právě houby. Jsou to často ty, kterými se honosí různé energetické nápoje v posilovnách. Důležité jsou různé druhy sacharidů, cukrů, z nich se stal nejznámějším léčivý polysacharid glukan předmětem výzkumu mnoha vědeckých pracovišť.

Za zmínku stojí i minerální látky, kterými jsou houby, dle naleziště a druhu, doslova prosyceny. A také, že jako umějí houby z našich těl vytahovat mnoho jedů včetně těžkých kovů, tak stejně do sebe "dokážou" vsáknout tyto látky i ve volné přírodě, dávejme proto pozor na jejich naleziště.

Po celá staletí se v Evropě tradovalo, že pro člověka nemají houby žádné hodnoty, zatímco v Číně je hojně využívali lidé po tisíciletí, avšak ve 20. století se i na nás usmálo to štěstí, že dostáváme od přírody dar, jehož účinky stará Čína "předvyzkoušela na sobě". Děkujme za to, i přes "drobné komplikace" s evropskými a dalšími úřady pro povolování léčiv.

HOUSENICE ČÍNSKÁ - Cordyceps sinensis - Dong Chong Xia Cao - Caterpillar Mushrooms

V horských podmínkách (přes 3000m vysoko) travnaté nepálské vrchoviny během jara vyrůstají na larvách molů prstovité plodnice, které se sbírají začátkem léta. Její výtrusy vyklíčí na povrchu těla hmyzu, který je houbou stravován a snaží se ukrýt v zemi, kde se dokoná poslední fáze růstu houby. Bohužel je často obchodníky zaměňována za druh Cordyceps militarium, který roste v nížinách, člověku neprospívá, ale je levnější. Čínský vznik jejího jména je zajímavý: lidé se v dávných dobách domnívali, že se jedná o housenku, kterou nazvali "housenka - letní tráva". Celý překlad jejího jména zní "v zimě brouk, v létě tráva". Pro svou vzácnost se užívala jen v císařských palácích i dnes její cena za gram je značně vysoká. Když se růstový cyklus dokončí, čisté, mumifikované housenky s vrostlými kyjovitými plodnicemi se usuší a upečou. V současnosti se houba buď sbírá na dálném východě a jen málo společností ji pěstuje na rostlinných substrátech a stala se tak dostupná pro široký okruh spotřebitelů. Zároveň se tímto způsobem pěstování eliminuje kontaminace škodlivými bakteriemi a cizorodými houbami.

A co říkají k použití housenice čínští mudrcové?

Je teplé povahy, sladké chuti jako téměř všechny houby, což je chuť , která se rozprostře do všech směrů, a umí vyživit, a hlavní směřování jejího účinku jde do meridiánu ledvin a plic. V plicích vyživuje, doplňuje Yin, což je vhodné při stavech se suchým eventuelně chronickým kašlem, bledým obličejem s červenými líčky, dnes říkáme anti astmatikum a současně posílí Yang ledvin s příznaky jako časté močení, bolesti v bedrech, impotence - prokazatelně zvyšuje spermatogenezi, zimomřivost, studené nohy, moderně bychom řekli tonizace ledvin. Je to častý obraz "horkosti nahoře a chladu dole". Doplňuje také "esenci ledvin Jing" (čti ťing), která je nám dána po narození do vínku, správněji do ledvin, které se v čínské medicíně považují za zdroj života, jeho kvality a délky, imunity. Tato esence je vyčerpávána dlouhodobými nemocemi, dlouhodobě podávanými chemickými léky, nadměrnou fyzickou i duševní činností, u mužů nadměrnou sexuální aktivitou, u žen těhotenstvími a hlavně potraty. Oba orgány, plíce a ledviny, společně se slezinou vytářejí na povrchu těla obrannou energii (wei qi), která je důlěžitá jako štít proti vnějšímu napadení, od průvanu po horko či chlad, v přeneseném významu jako prevence proti onemocnění, opakovaných nemocech, alergiích, astmatech... Dále zvládne zastavovat krvácení, rozpouštět hlen. Hlavní indikace jsou tedy při dušnosti, bronchitidě, astmatu, chronickém kašli, impotenci, bolestech zad. Dále dle tradičních i moderních pramenů či výzkumů lze cordyceps použít na podporu imunity, látkovou výměnu se schopností odbourávat škodlivé metabolity z chemických léčiv, hlavně přes ovlivnění činnosti jater, má hepatoprotektivní a protizánětlivé účinky, snižuje hladinu tuku a cholesterolu v krvi, vhodná je při poškození jater alkoholem, léky (steatóza, cirhóza), umí rozpouštět tromby, rozšířit cévy - antikoagulační efekt, prevence infarktů, mrtvic. Používá při chudokrevnosti - anémii. Hypoglykemický účinek houby je vhodný u lidí s rezistencí vůči inzulínu. V našich tělech působí detoxifikačně. Jako přírodní antibiotikum (nazaměňujte prosím s plísněmi typy penicillinum) potlačuje škodlivé bakterie jako například pneumokoky, streptokoky, zlaté stafylokoky, které bývají přítomny u mnoha zánětlivých onemocnění a u opakovaných infekcí. Pro nás "moderní lidi", to jest druh "homo stresus et nervus" je obzlváště vynikající schopnost housenice ovlivnit přiznivě hladinů hormonů, působit antistresově a antidepresivně. Kromě výše zmíněného působení při plicních problémech se houba využívá pro léčbu alergií, ekzémů, autoimunitních poruch jako lupus, vaskulitida, nefrotický syndrom.

Housenice dokáže velmi dobře stimulovat aktivitu bílých krvinek, leukocytů a pomáhá jejich růstu, pomáhá při nádorových onemocněních a také zmírňuje vedlejší dopad radioterapie a chemoterapie.

Je ideálním doplňkem stravy u starších lidí nebo sportovců.

Pro odborníky se může housenice pochlubit nukleosidy adenosinem a cordycepinem s protinádorovými a antimikrobiálními účinky. Peptid cordycepsin zlepšuje jaterní funkce.

Houba je významný antioxidant.

Kdy houbu nepoužívat či užívat opatrně: není vhodné housenici pobírat v době vnějšího napadení jako je prochlazení nebo přehřátí, horečky apod., a u lidí se sníženou srážlivostí krve, či pokud dotyčný užívá léky proti srážlivosti krve, je nutná laboratorní kontrola a konzultace s ošetřujícím lékařem.

Tolik tedy dnes k této nádherné "bytosti".