Helena Machová

Člověk s neustále optimistickým nadhledem. V její péči se vám může dostat toho, co jinde postrádáte - upřímného zájmu o nalezení zdroje vašich rozladění. Jako dlouholetá koučka a manažerka v umělecké oblasti a současně aktivní hudebnice má bohatou zkušenost s lidskými vztahy a emocemi, které si denně vytváříme, často ne k našemu prospěchu.

EFT - Emotional Freedom Techniques, Techniky Emoční Svobody

NLP - Neurolingvistická psychoterapie                                                                                           

Terapie pomáhají k odstranění, vyřešení, harmonizaci v mnoha oblastech života:

- stresy, traumata, strachy, úzkosti, zlosti a další nezpracované emoce
- sebevědomí
- vztahové, partnerské potíže
- závislosti
- bolesti
- alergie, kožní problémy