ESENCIÁLNÍ VEČER 

(VŮNĚ, DOTEKY)

Naše nejstarší smysly ČICH a CHUŤ jsou spojené s KOŘENOVOU ČAKROU. Potřebujeme je od narození, slouží k přežití. Najdou nám prso s mlékem, rozeznají kvalitu a vhodnost pro naše tělíčka.

Stejně tak později nás vůně a chutě upozorňují na kvalitu, kterou chceme využít pro svůj rozvoj.

Esenciální vůně vnímáme nejen čichem, ale celou aurou, čichem těla...

Vnikají do nejniternějších zákoutí psyché nebo i fyzických tkání, kam naše oko ani ucho nedohlédne :-) 

A na to navazuje naše setkání s vůněmi. Můžu zažít relaxaci, povzbuzení radosti ze života, slast, vzrušení, snové vize... to vše vůně umí.

DOTYK je současně s vůní a chutí stejně důležitá součást našeho života. Když se nás mamka od porodu dotýká, tvoří se v nás pocity SPOKOJENOSTI, NAPLNĚNÍ, SEBEVĚDOMÍ, SLASTI, BEZPEČÍ, VYROVNÁNÍ... Tedy všechny nerurologické i hormonální či jiné systémy jsou v KOHERENCI. SOULADU. VE STEJNÉ FÁZI. Jinými slovy SPOLUPRACUJÍ.

Pro srovnání: tématem večera je obnovování aspektů bytí, která v poslední době z určitých zákonitých důvodů zmizely z našeho světa: ústa pod deklem (neprojevuj se, mlč, ztiš se, omez příjem všeho...), dotýkej se pouze loktem, lépe však přes plexisklo, hned jak se napiješ, opět si nasaď izolant, abys s námi nedýchal společný vzduch (i to je forma doteku, nekoukej se do očí (forma doteku), seď doma doma u počítače (forma společenského styku - tedy doteku), zvol nějakého člověka, aby za tebe rozhodoval (forma zodpovědnosti), vezmi si černou barvu - rakvičkový oblek (příprava na odchod ze světa), vezmi si rovněž brýle s UV filtrem (zbytečně by ses naplňoval/a sluneční energií a pak bys byl/a moc osvícený/á, tj. nemanipulovatelný/á a pro systém problematický/á). 


Všechny výše zmiňované a ještě další formy "omezování" jsou používané v mnoha filozofiích za účelem dosáhnutí iniciace, přechodu do dalších vyšších stupňů rozvoje - osvícení. Proto je neodsuzujme, pro velkou většinu populace jsou velmi důležité, abychom se někam pohnuli. Náš večer je pojat jako další možnost rozšiřování vědomí - není to útlaku ani si nehraje na iniciační proces... I když nikdy nikdo nevíme, co se kde otevře, rozjede, začne se hojit..... Protože to, co je nejvíce v naší době nepoužívané, jsou zdravě prožívané emoce :-)

osvícení po semináři
osvícení po semináři

S sebou potřebuješ jen chuť se sdílet se společenstvím ostatních 

(to je právě potlačovaný prvek současnosti).

Volné oblečení. 

Miniálně parfémované tělo - ev. se na místě můžeš omýt, aby se chemie netloukla s přírodou :-)

A PŘIJÍT 15 MINUT PŘED ZAČÁTKEM ! I TO JE DŮLEŽITÝ ASPEKT SDÍLENÍ :-) DÍKY


PŘIHLÁŠKA NA TÉMATICKÝ VEČER S VŮNĚMI A DOTEKEM

8. PROSINCE 2021

CENTRUM ALTÁN, BARANOVA 31, PRAHA 3

PŘÍSPĚVEK 500 KORUN

ZAŠLI PROSÍM OBRATEM NA ÚČET 2156974038/3030