top of page

DOHODA O TERMÍNU TERAPIE

OBJEDNANÉ TERMÍNY JSOU ZÁVAZNÉ !

Nemůžete-li se v dohodnutý čas dostavit, je potřeba, abyste dali včas vědět 

prostřednictvím 

TELEFONU - VOLEJTE !!!!!


Pokud nemůžeme zvedat hovor, pošlete ještě SMS zprávu, ale na tu nespoléhejte - textové zprávy nejsou spolehlivé. Pokud vám zpět nikdo neodpoví, je pravděpodobné, že zprávu neobdržel, tak ZNOVA VOLEJTE. 

NEJPOZDĚJI 24 hodin před začátkem 

Vaší terapie.

 

Pak můžeme najít náhradní termín. 
Telefony většinou nemůžeme zvedat z důvodů probíhající terapie, o víkendu a po 20. hodině, ale v každém případě jak budeme moci, voláme zpět. 

 

 

DOHODA

Toto si pečlivě přečtěte, když se chcete objednat. 
 

 

PŘÍPAD PRVNÍ:

Občas se stane, že nastane "z ničehož nic" těsně před domluvenou diagnostikou či terapií nějaká událost, která znemožňuje, abyste se dostavili. Je-li to právníky takzvaná Vyšší moc jako NE-MOC, ÚRAZ, NAJEDNOU ONEMOCNÍ DÍTĚ, AUTONEHODA, MIMOŘÁDNÉ KRUPOBITÍ, POVODEŇ, CUNAMI, ZEMĚTŘESENÍ, POŽÁRY V ZEMI, SMRT BLÍZKÉHO ČLOVĚKA....tak je zcela pochopitelné, že nemůžete přijet, neboť řešíte aktuální životní situaci. 
I přesto se pokuste VOLAT, prostor i čas v Centru Altán je rezervován pro vás.

 

PŘÍPAD DRUHÝ:

Občas se stane, že nějaký zasunutý PROGRAM EGA SPUSTÍ ALARM a vytvoří takovou událost, která se snaží znemožnit váš/tvůj příchod na terapii. V Rakousku to nazývají syndrom Hugo. Já bych řekl jednoduše syndrom EGO. Jsou to různé strachy ega, naší nevědomé části osobnosti, které nechtějí přijít o vládu nad systémem člověka. Proto se všemožně snaží KONTROLOVAT NAŠE CHOVÁNÍ A MYŠLENKY, znemožnit příjezd na plánovanou schůzku, sezení, terapie či konzultaci pod rozličnými výkrutami, například:  

"Já bych moc chtěl/a přijet, ale.... umřela další teta, zrovna dnes nejede vlak, chcíplo mi auto, baterka je vybitá, ukradli mi mobil, strašně mě bolí zub, zůstávám doma a dám si prášek, vylilo se akvárium, šéf mě nepustí...naléhavá schůze či pracovní cesta..." Ano, šef nepustí. Tady se nabízí otázka, KDO JE VLASTNĚ ŠÉF MÉHO ŽIVOTA. Pro podobné případy je třeba si uvědomit:

 

 

  1. Dohodnul/a jsem si termín pro diagnostiku, léčbu, uzdravování, masáž, kraniosakrální biodynamiku, sezení, konzultaci apod. Proto kvůli mě terapeut zajistil prostor pro dohodnutý čas. Nájem prostoru se platí stejně jako každý jiný nájem.

  2. Terapeut si pro vás/tebe rezervoval čas, připravoval se energeticky na váš/tvůj příchod, aby poskytnutá služba byla kvalitní, v klidu, měla všechny atributy, které pro daný účel jsou potřebné. I tento člověk má právo na odměnu za tuto energii a činnost, kterou vám/ti věnuje.

  3. Pokud nedodržíš slovo a zrušíš na poslední chvíli (to jest později než ve 24 hodinovém předstihu) tuto smlouvu, předpokládá se, že služba byla poskytnuta. Proč? Nájem a energie prostoru se platí, čas a energie terapeuta proudí stejně jako kdyby jste přijeli na domluvenou terapii. Zdaleka to není jen o fyzickém kontaktu. Pro hmotnější představu je to stejné, jako když si objednám hmotné zboží na eshopu, elektronicky tím ratifikuji smlouvu, dohodu s povinností platby. Protože jsem si objednal zboží. To, že v případě terapie nedošlo k předání zboží, je jen mylná představa o energiích, které se mezi oběma stranami (vámi/tebou a terapeutem) již předávají, pohybují. Je tady třeba UHRADIT CELOU DOHODNUTOU ČÁSTKU ZA DOHODNUTOU SLUŽBU. Přesto, že jsme zvyklí na služby typu obecného zdravotnictví či autoservisů, v našem Centru Altán se v těchto "vodách" nepohybujeme. K platbě vám/tisamozřejmě zašleme pokladní doklad a pokyny k převodu financí, nebo je můžete/můžeš přinést osobně do Centra Altán.

  4. Tato dohoda či společná směrnice je závazná, proto je důležité, abychom ji přijali jako vhodné opatření k "LÉČBĚ SYNDROMU HUGO". Už tato platba se dá považovat za součástuzdravovacího procesu.

souhlas s dohodou o termínu terapie

Máme radost ze tvé zprávy :-)

bottom of page