top of page

divine esence

ZEMĚ, SLUNCE, DUHA a ISIS. To je silná čtyřka esencí, které tě provedou novými změnami, kterými naše máma Země prochází. Současný člověk potřebuje jednak ukotvit a současně se otevřít energiím "shůry". 

DIVINE ESENCE

tyto esence můžeš objednat v Obchůdku

SOLAR LOGOS ESENCE

 • přizpůsobení se velkým změnám, energiím, které na Zemi proudí

 • odevzdání minulosti a bolestí, které si v sobě neseme z minulosti

 • léčí spirituální a emoční rány

 • přináší lásku a otevření srdce, působí na srdeční čakru

 • poznání kým jsem, otevření se hluboké pravdě

 • aktivuje Světlo v každém z nás

 • přináší sebou Kristovo vědomí

 • zvyšuje vibrace -probouzí sílu a tvořivost

 • spojení se Zdrojem a porozumnění

Solar Logos je esence, která k nám byla seslána v květnu 2015. Energie Solar Logos je vesmírná síla, čisté světlo z Centrálního Slunce, srdce Vesmíru. Jedná se o velmi silnou, hluboce působící esenci, která přišla právě v době, kdy se na Zemi odehrávají obrovské změny. Všude, kam se podívate v přírodě, ekonomice, politice dochází k zvratům, které můžete vnímat jako negativitu, nejistotu a tmu. Solar Logos je tu, aby nám pomohla zvládnout tuto velikánskou evoluční proměnu.

Doba doručení přibližně měsíc. 

 

GAIA ESENCE

Vysokovibrační esence, která má velmi hluboké léčivé účinky na úrovni psychické i fyzické. Dokáže ve velmi krátkém čase transformovat negativní bloky v těle a mysli, zpracovat je a nastolit pocity bezpečí a jistoty.

 • pozvedne vaše vědomí, ukáže Božskou podstatu ve vás

 • spojení, rovnováha a propojení mezi Vesmírem a Zemí, Vyšším Já a Nižším Já

 • dovolí vám, abyste se plně napojili na Solar Logos energii, která proudí na Zemi

 • pomůže s uzemněním, být a žít v těle, srdci a mysli a vyzařovat vaše Světlo

 • uvede do rovnováhy mužskou a ženskou podstatu

 • posílí pocit bezpečí a přijímání změn

 • ukotvení a uzemnění na velmi hluboké spirituální úrovni

 • procítění milující a opatrující energie Země/Gaii

 • otevření a propojení se s transformačními změnami, které se dějí v nás a kolem nás

ISIS ESENCE

 • přináší pocit přítomnosti, ochrany a lásky Bohyně Matky - léčení hlubokých zranění z minulosti

 • uzemnění

 • transformace negativity vzniklé z dřívějších traumat

 • léčení emoční bolesti

 • spojení emočně oddělených částí naší bytosti

 • léčení zraněné duše pocházející ze spirituálního světa - přináší radost, přítomnost a šťastné bytí

 • vytváří prostor pro naději a víru

RAINBOW (DUHA) ESENCE

 • Umožní velmi jemně přivést energii Solar Logos k vám

 • Uvědomnění si, že jste multidimenzionální bytosti

 • Nalezení a propojení se s kvalitami, které jste vždy měli, prosvícení tmavých míst v psyché

 • Absorbování každé barvy do celého těla, srdce a mysli, což přinese hluboké porozumnění, léčení a lásku od Stvořitele

 • Uvědomnění si vašeho potenciálu a odstranění limitů, které vám brání uskutečnit vše, co chcete, objevení možností

 • Propojení se s boží podstatou a Světlem ve vás

 • Sjednocení éterického těla s fyzickým

 • Péče o aurické tělo a evoluci duše

 • Pomůže vám vzpomenout si na krásu, lásku, kterou jste a vaše nekonečné možnosti

 • Přináší sebou pocit bezpečí, ochrany a péče

 • Podpoří zhmotnit novou cestu na Zemi - harmonii, spolupráci lásku

Duhu můžeme spatřit za vhodných přírodních podmínek - deště, slunce a světla. Tyto podmínky nám umožní prostřednictvím duhy vidět jen část Paprsků Světla, které obklopují Zemi. Paprsky Světla stráží andělé a archandělé, kteří pomocí nich přivádějí Světlo do každé duše na Zemi, která je připravena a otevřena. Paprsky Světla jsou tvořeny barvami, zvuky a světlem, které obklopují naši planetu kolem dokola a tím chrání Matku Zemi a všechny bytosti na ní.

Zlaté paprsky Solar Logos, které proudí na Zemi z centra Vesmíru jsou velmi silné, proto k nám přicházejí prostřednictvím těchto Paprsků Světla obklopujících naši Zemi.

Esence Duha přináší porozumnění jednoty a propojení bytostí na Zemi, pochopení důležitosti společné práce na božském plánu. Tato esence přináší jednotu světla v srdci, s čímž přichází uvědomnění si lásky a míru. Vytváří v člověku kvantum vnitřní síly, která osvítí mysl, povznese duši a umožní srdci vnímat boží přítomnost. Což umožňuje spojení lidstva tvořících harmonii, mír, jednodu a lásku v novém světě na Zemi.

 

Doporučené dávkování je stejné jako o všech esencí: 7 kapek ráno a večer pod jazyk

.

 

bottom of page