dietetika

DIETETIKA

Jídlo může mít na člověka fatální vliv, obdobně jako naše psychika.

Dnes už máme úžasné možnosti, jak se svou stravou zacházet, tj. kde nakupovat, jak ji připravovat, v jakém prostředí a rozpoložení ji konzumovat.

Nákup:

Ve větších městech se během neuvěřitelně krátké doby rozvinuly a dále rozvíjí Farmářské tržiště, kde je možné nakupit přece jen kvalitněji a barevněji než v makrovýkrmnách bez energetického náboje.

Dejme jen pozor na vyleštěná jablka, mrkve, celery nadpozemských velikostí, o nichž vám prodejci budou tvrdit, že jsou z jejich zahrádky. Například uprostřed dubna zcela jistě nejsou. Takže mají buď skleníky na jablka, která plodí již na jaře, nebo mají mimořádné odrůdy a sklepy, kde je uchováavjí bez pomoci chemie, aniž by bylo poznat, že byly utržené dávno v žáří a nebo...jsou zakoupené ve velkoobchodě, kde nakupují i přátelé z Asie a další prodejci.

Obecně však mléčné výrobky, maso, celozrnné pečivo, mošty atp. jsou většinou vynikající kvality a navíc - na trhu je zdravý tržní zájem o prodej i nákup.

Objevil jsem i stoprocentně masové, bezlepkové buřty, klobásy.

Zbývá jen dodávka kvalitní vody...hledejte studánky, starejte se o ně, s vodou hovořte, děkujte jí - to je cesta.....


Takže hodně zdaru v "lovu" masa, zeleniny, ovoce a dalších nezbytností.

Konstituční typy

Ukázka toho, co je třeba vědět při vaření, a dalších metodách...


Yin vyjadřuje substanci, šťávy, krev, chlad, v podstatě hmotnou složku náležející k Zemi

Qi je pohybová energie vznikající neustálým vyrovnáváním Yin - Yang polarit.
Yang vyjadřuje vypařování, expanzi, spalování, teplo, prvky náležející k Nebi.

Jsou-li aspakty Yin/Yang v rovnováze, můžeme svůj život nazývat zdravým, šťastným. Pokud se objevují výchylky, tyto dysharmonie jsou příčinou nemoci, ať už z nedostatku Yin či Yang nebo z jejich nadbytku.

Jednoduše řečeno:

Nadbytek Yin odpovídá přemíře chladu a vlhkosti.

Nabytek Yang se jeví jako přemíra horka.

Nedostatek Yin je při nedostatku vlhkosti a krve, např. při chudokrevnosti, anémii.

Nedostatek Yang je ztvárňován špastnou, nedostatečnou funkcí všech orgánů následkem chladu.

Konstituční typy lidí dle výše zmíněných dysbalancí:

Yangový typ: zvučný hlas, červený obličej a jazyk, statnější postava, pevné vazy, svaly, husté obočí, vznětlivost, netrpělivost, malé oči, sklony k vysokému tlaku, horečkám, zánětům, krvácení dásní, suché stoli, hemoroidům, tmavé krvi při menses.

Tento člověk mívá velkou citlivost bolesti, která se zhoršuje při horku a pohybu.

Yinový typ: oslabený vzhled, bledý obličej i většinou i jazyk, jemná stavba kostí, měkké vazivo, tenké, úzké obočí, tichý hlas, odpor vůči chladu, nejistý člověk, depresivní strachy, přemýšlivý, zasněný, nízký krevní tlak, špatné trávení, potrava stagnuje dlouhou dobu v žaludku, přidává se často nadýmání, moč je světlá až bezbarvá, časté močení. Trpívá studeným potem, dlouhým cyklem se světlou krví, kašovitou stolicí.

Bolest se zlepšuje teplem, zhoršuje vleže.