dietetika
Sem vložte podnadpis

DIETETIKA

Jídlo může mít na člověka fatální vliv, obdobně jako naše psychika.

Dnes už máme úžasné možnosti, jak se svou stravou zacházet, tj. kde nakupovat, jak ji připravovat, v jakém prostředí a rozpoložení ji konzumovat.

Nákup:

Ve větších městech se během neuvěřitelně krátké doby rozvinuly a dále rozvíjí Farmářské tržiště, kde je možné nakupit přece jen kvalitněji a barevněji než v makrovýkrmnách bez energetického náboje.

Dejme jen pozor na vyleštěná jablka, mrkve, celery nadpozemských velikostí, o nichž vám prodejci budou tvrdit, že jsou z jejich zahrádky. Například uprostřed dubna zcela jistě nejsou. Takže mají buď skleníky na jablka, která plodí již na jaře, nebo mají mimořádné odrůdy a sklepy, kde je uchováavjí bez pomoci chemie, aniž by bylo poznat, že byly utržené dávno v žáří a nebo...jsou zakoupené ve velkoobchodě, kde nakupují i přátelé z Asie a další prodejci.

Obecně však mléčné výrobky, maso, celozrnné pečivo, mošty atp. jsou většinou vynikající kvality a navíc - na trhu je zdravý tržní zájem o prodej i nákup.

Objevil jsem i stoprocentně masové, bezlepkové buřty, klobásy.

Zbývá jen dodávka kvalitní vody...hledejte studánky, starejte se o ně, s vodou hovořte, děkujte jí - to je cesta.....


Takže hodně zdaru v "lovu" masa, zeleniny, ovoce a dalších nezbytností.

Konstituční typy

Ukázka toho, co je třeba vědět při vaření, a dalších metodách...


Yin vyjadřuje substanci, šťávy, krev, chlad, v podstatě hmotnou složku náležející k Zemi

Qi je pohybová energie vznikající neustálým vyrovnáváním Yin - Yang polarit.
Yang vyjadřuje vypařování, expanzi, spalování, teplo, prvky náležející k Nebi.

Jsou-li aspakty Yin/Yang v rovnováze, můžeme svůj život nazývat zdravým, šťastným. Pokud se objevují výchylky, tyto dysharmonie jsou příčinou nemoci, ať už z nedostatku Yin či Yang nebo z jejich nadbytku.

Jednoduše řečeno:

Nadbytek Yin odpovídá přemíře chladu a vlhkosti.

Nabytek Yang se jeví jako přemíra horka.

Nedostatek Yin je při nedostatku vlhkosti a krve, např. při chudokrevnosti, anémii.

Nedostatek Yang je ztvárňován špastnou, nedostatečnou funkcí všech orgánů následkem chladu.

Konstituční typy lidí dle výše zmíněných dysbalancí:

Yangový typ: zvučný hlas, červený obličej a jazyk, statnější postava, pevné vazy, svaly, husté obočí, vznětlivost, netrpělivost, malé oči, sklony k vysokému tlaku, horečkám, zánětům, krvácení dásní, suché stoli, hemoroidům, tmavé krvi při menses.

Tento člověk mívá velkou citlivost bolesti, která se zhoršuje při horku a pohybu.

Yinový typ: oslabený vzhled, bledý obličej i většinou i jazyk, jemná stavba kostí, měkké vazivo, tenké, úzké obočí, tichý hlas, odpor vůči chladu, nejistý člověk, depresivní strachy, přemýšlivý, zasněný, nízký krevní tlak, špatné trávení, potrava stagnuje dlouhou dobu v žaludku, přidává se často nadýmání, moč je světlá až bezbarvá, časté močení. Trpívá studeným potem, dlouhým cyklem se světlou krví, kašovitou stolicí.

Bolest se zlepšuje teplem, zhoršuje vleže.