diagnostika TČM

nás společně dovede k OBRAZŮM dle Tradiční čínské medicíny. Trvá kolem 1 hodiny, někdy malinko déle. Během ní probereme Vaši anamnézu, tedy co Vás nyní trápí, co, kdy, kde a jak se Vám v minulosti přihodilo, budu se Vás vyptávat na zdánlivě nesouvisející záležitosti s Vaším problémem. Budu po Vás chtít vypláznout JAZYK, budu odebírat PULZ.

Tyto a další POZOROVÁNÍ a ZKOUMÁNÍ nám umožní vytvořit NÁVRH LÉČBY. Ten je optimální dle mých zkušeností a výsledků "pátrání", je variabilní, není to ultimativní nařízení, tak jak jste zvyklí z moderní medicíny. Tzn., že o postupu léčby hovoříme a přizpůsobujeme ho Vašim možnostem :-)