co je BEMER
Sem vložte podnadpis

CO JE BEMER ?


V současné době nejúčinnější a nejlépe prozkoumaná fyzikální léčebná metoda.


Významně podporuje přirozené fungování organismu a tím upevňují zdraví a vitalitu.


Lékařská neinvazivní technologie podložená 

vědeckými lékařskými studiemi.

Terapie BEMER podporujezákladní fyziologické procesy, což vede ke zlepšení přirozených samoregulačních mechanismů. 

Vědecky ověřené parametry: účinně působí na mikrocirkulaci, imunitní systém, biosyntézu proteinů tvorbu tělu vlastních lapačů volných radikálů.

BEMER nabízí široké spektrum možností s velmi dobrými podpůrnými účinky léčby v oblasti komplementární medicíny, regenerace, rehabilitace a prevence.

Terapii BEMER lz využít všude tam, kde je porucha mikrocirkulace příčinou, důsledkem nebo doprovodným projevem nemoci či fyzikálního strádání....

Přístroje BEMER fungují na bázi nízkofrekvenčních pulzních elektromagnetických polí vytvořených zvláštní vícedimenzionální strukturou signálů.

Na základě určitých biodynamických modulací dochází rovněž k synergickému působení na větší okolní cévy. Tímto je u ošetřovaných organismů docíleno efektivnějšího mikrocirkulačního oběhu. 

Účelem přístrojů BEMER je zvýšení omezené frekvence kontrakcí malých a velmi malých                 (< 100 mikrometru) prekapilárních cév.

Takto vylepšená mikrocirkulace zajišťuje příznivější distribuci krve v kapilární síti.

vazomoce

je rozšiřování a zužování průměru cév tj. vazodilatace a vazokonstrikce se zvyšováním a snižováním průtoku krve danou oblastí. Přirozená vlastnost cév v mikrocirkulaci, která se ztrácí při jejím poškození, např. při šoku vazo-; lat. moveo, motum hýbat