Altaňané

O CO SE JEDNÁ ?

Skupina, kmen, společenství, klub, klenotnice (nebo jak chceš) ALTAŇANÉ je jen to, co pod tím vnímáš. Vnímám, že ta "naše velká společnost" postrádá něco, co si každý může nalézt jen SÁM v SOBĚ. Je to například denní radost z péče o sebe, radostná sebeláska, více vědomých doteků, přátelé, kteří jsou skutečnou oporou, když je jí třeba. Samozřejmě, že některé druhy sdílení nelze přes "bezdrátovou online verzi" poskytnout (př.: špatně se přes monitor dotýká druhých či používá moxa, baňky apod.). Může však zde přijatelnými způsoby vytvářet blízkost a péči o sebe sama. A ta je nejdůležitější. Bytost bez péče není druhými vyhledávána, oceňována, zkrátka nemůže společenství poskytnout pravdivý obraz sebelásky.

Dlouho nás učili, že když se mám rád, je to výraz ega, sobectví. Ale tyto náhledy, názory patří minulosti, náboženství, dobám, kdy muž je ve všech sférách uctíván jako bůh, nadsamec, tvůrce, šéf, předák či dokonce führer. Taková pyramidální společnost je extrémisticky nevyvážená, její Tao nebo řekněme homeostáza je silně narušená a zákonitě vytváří vše jiné než soulad, respekt, vděčnost, radost ze života či jasnou a vyváženou komunikaci. Tato společnost ještě stále "venku zuří" a kdo zuří, ten funí a je hlasitý. Všimni si, jak se agrese projevuje :-)

V rámci duality, polaritního života se nabízí TVOŘIT nebo BOŘIT. 

Myslet i žít KONSTRUKTIVNĚ nebo DESTRUKTIVNĚ


V úrovni vyšších sfér, jednotících úrovní se nabízí ZLATÁ STŘEDNÍ CESTA:

ŽÍT JAKO BDĚLÉ VĚDOMÍ

Vyber sám/sama, která verze je pro tebe přijatelnou formou života.


Záměr skupiny Altaňanů je myslet, uvažovat a žít konstruktivně. A takto přijmout svou osobní i celkovou NOVOU VIZI PŘÍTOMNOSTI, kde hlavními živinami je 

PROBUZENÍ, UVĚDOMĚNÍ, LÁSKYPLNOST. 


ALTAŇANÉ mohou nabídnout vyváženější pohled na svět, na sebe sama, na úctu k životu obecně. A ta začíná uvnitř v hloubce sebe sama. Je to prostor pro všechny ženy i muže, kteří jsou ochotni opečovávat sebe či druhé, respektovat sebe i druhé a radovat se společně se sebou a druhými....

.....i když v prohlubování cítění a rozšiřování vědomí, uvědomování se, je formulace "já a ti druzí" poněkud zastaralá, že ano ? TO ZNAMENÁ VYŠŠÍ JÁ, TEDY MY VŠICHNI A VŠECHNO JSME JEDNO. To je už přeci jasné, že ? :-)))))


CO TI ČLENSTVÍ V ALTAŇANECH PŘINÁŠÍ ?

 • informace, články, návody, video on-line kurzy, on-line setkání v oblastech, které jsem delší dobu studoval, studuji dále a hlavně praktikuju. Je to tradiční čínská medicína, reflexní terapie, australské květové esence, aromatické oleje, fyzikálně cévní terapie Bemer, přístroj Healy (např.: seriál "Jak se zlepšit" je určen výhradně pro členskou sekci a kromě něj mnoho dalších článků.
 • velmi cenné objevy kolem vyzkoušených doplňků výživy (křemelina, DMSO, systém dr. Jentschury, Schüsslerovy soli atd.)
 • nižší ceny za většinu látek, bylin, doplňků, které má Centrum Altán v nabídce 

TADY NAHLÉDNI: 

 • 10 % z ceny dolů na všechny služby Centra Altán.....

TADY NAHLÉDNI:

 • taktéž zvýhodněné vstupné na akce Centra Altán
 • písemné i zvukové/zvukově-vizuální konzultace (telefon, Telegram, Signal, Whats up) v délce 20 minut zdarma
 • emailové informace o novinkách, akcích, článcích, přednostních cenách, spřátelených webech, partnerech Centra Altán.....
 • částky za členství jsou oceněním mé píle, energie, bdělé přítomnosti, erudovanosti, investic do letitých studií a zkušeností, uhrazení provozu technologií, pečlivé přípravy pro naši skupinu, společenství...


CO SE POŽADUJE OD ČLENA ALTAŇANŮ (TEBE) ?

 • zodpovědnost. Za sebe, za svoje konání, rozhodování.
 • upřímná péče o sebe a druhé (jak o sebe, tak o druhé, všichni jsme Jedno).
 • respekt ke zkušenostem ostatních a současně stálé studium života, zájem o dění kolem, zkoušení nových nevyjetých cest a kolejí, neulpívání na minulosti... tvořím a Jsem Teď a Tady.
 • po přihlášení na akce jakéhokoli typu být skutečně duchem i tělesně přítomen (v případě on line akcí hlavně duchem).
 • využívat možností mediální, elektronické konzultace, současně respektovat navržený čas takového spojení. Delší čas je pak zpoplatněn, neboť již blokuje energii, čas a prostor pro ostatní.
 • být in-spirací pro ostatní členy. Sdělování osobních příběhů, zkušeností, nápadů. Inspirativní příspěvky zveřejňuju na stránce členské sekce. Technika přenosu je zatím neohrabaná - ty pošleš mě, já pověsím na stránku. Organický live chat prostor tyto stránky neumožňují. 
 • máš možnost vložit svou fotografii se svým jménem či přezdívkou na Společnou stránku. Pod tímto stejným označením pak vkládej své in-spirace.
 • pokud chceš prodlužovat své Členství, nenechávej staré propadnout - je to pak zbytečná administrativa s odhlašováním a znovu přihlašováním. Stačí je obnovit poplatek na zvolenou dobu a přijde ti ode mě nové potvrzení. Členství.
 • nákupy za členské ceny jsou určeny pro osobní potřebu, nikoli pro spekulaci (př.: nakoupím toho co nejvíc, abych to mohl přeprodat dál, nebo abych to rozdal v celé rodině - všichni totiž potřebují zachránit...)
 • sdílej informace o možnostech Členství v Altaňanech dál, kde cítíš, že může přinést radost, že dotyčný/á je připraven/a na takovou společnost :-) 


MŮŽEŠ SI ZVOLIT ZE 3 DRUHŮ ČLENSTVÍ:

 •  1 měsíc / 200 korun českých
 • 6 měsíců / 900 korun českých
 • 12 měsíců / 1600 korun českých


JAKÝM ZPŮSOBEM ČLENSTVÍ UHRADÍŠ ?

Zatím je to nejsnadnější bankovním převodem nebo osobně. Jiné cesty se již tvoří v kolektivním poli.....

Jako variabilní symbol uveď své jméno a příjmení.

Číslo bankovního účtu: 2156974038/3030 Air Bank

Podle částky, kterou si předplácíš členství, máš po danou dobu přístup a výhody a také zodpovědnosti (viz výše).


ČLENSTVÍ ZAČÍNÁ NÁSLEDUJÍCÍM DNEM OD PŘIJATÉ PLATBY 

NA VÝŠE UVEDENÉM ÚČTU.

O TOM DOSTANEŠ OBRATEM ODE MĚ ZPRÁVU.


Přečetl/a jsem si podmínky účasti ve skupině ALTAŇANÉ a jdu do toho :-)

A teď už objevuj, zvídej, ptej se a proměňuj teorii v praxi a dále sdílej. 

Ať se daří :-)